Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Fysieke omgeving

Cijfers & Context

Concentraties fijn stof dalen

Regionaal & Internationaal

Relatief lage ozonconcentraties in Nederland

Kosten

Niet beschikbaar

Preventie & Zorg

Tabakswet bevordert schoon binnenmilieu

Uitgelicht

Array

Milieufactoren veroorzaken 4% van de totale ziektelast

Ongunstige milieu-omstandigheden zijn verantwoordelijk voor 4,0% van de totale ziektelast in Nederland. Het grootste deel hiervan (3,5% van totale ziektelast) is toe te schrijven aan het buitenmilieu: luchtverontreiniging (fijn stof, stikstofdioxide), UV-straling en geluid. 

Lees meer
Array

Alleen langs drukke verkeerswegen overschrijding norm stikstofdioxide

De concentratie van stikstofdioxide bleef in 2019 in het overgrote deel van Nederland onder de norm van de Europese Unie voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Alleen langs drukke verkeerswegen werd de norm overschreden. Door een gunstige bodemstructuur heeft Nederland een lage gemiddelde radonconcentratie in woningen. 

Lees meer
Array

Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen beschermen volksgezondheid

De Tabakswet en het Bouwbesluit dragen bij aan een schoner binnenmilieu. De Europese richtlijn voor luchtkwaliteit bevat grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staan maximumwaarden voor chemische stoffen en micro-organismen in drinkwater. Eisen aan zwemwater zijn vastgelegd in de Europese zwemwaterrichtlijn.

Lees meer