Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Fysieke omgeving

Cijfers & Context

Concentraties fijn stof dalen

Regionaal & Internationaal

Relatief lage ozonconcentraties in Nederland

Kosten

Niet beschikbaar

Preventie & Zorg

Tabakswet bevordert schoon binnenmilieu

Uitgelicht

Milieufactoren veroorzaken bijna 6% van de totale ziektelast

Blootstelling aan verschillende fysieke omgevingsfactoren veroorzaakt 5,7% van de totale ziektelast in Nederland. Van alle milieufactoren veroorzaakt blootstelling aan fijn stof verreweg de meeste ziektelast, gevolgd door verkeersgeluid, tabaksrook in de omgeving en radon.

Lees meer

Alleen langs drukke verkeerswegen overschrijding norm stikstofdioxide

De concentratie van stikstofdioxide bleef in 2014 in het overgrote deel van Nederland onder de norm van de Europese Unie voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Alleen langs drukke verkeerswegen werd de norm overschreden. Door een gunstige bodemstructuur heeft Nederland een lage gemiddelde radonconcentratie in woningen. 

Lees meer

Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen beschermen volksgezondheid

De Tabakswet en het Bouwbesluit dragen bij aan een schoner binnenmilieu. De Europese richtlijn voor luchtkwaliteit bevat grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staan maximumwaarden voor chemische stoffen en micro-organismen in drinkwater. Eisen aan zwemwater zijn vastgelegd in de Europese zwemwaterrichtlijn.

Lees meer