Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

FunctioneringsproblemenCijfers & ContextFunctioneringsproblemen bij ouderen

Cijfers & Context

Meer vrouwen dan mannen mobiliteitsbeperkingen

Regionaal & Internationaal

In Nederland relatief grote man-vrouw verschillen

Kosten

Preventie & Zorg

Lichamelijk functioneren (loopsnelheid) naar leeftijd en geslacht

Loopsnelheid naar leeftijd en geslacht

55 jaar en ouder
LeeftijdMannenVrouwen< 0,8 m/s: lage loopsnelheid
55,01,0440,9580,8
55,51,0270,9480,8
56,01,0280,9490,8
56,51,0270,9530,8
57,01,0260,9490,8
57,51,0230,9470,8
58,01,0300,9530,8
58,51,0160,9520,8
59,01,0180,9500,8
59,51,0140,9470,8
60,01,0140,9440,8
60,51,0100,9410,8
61,01,0110,9410,8
61,50,9980,9390,8
62,01,0030,9330,8
62,50,9970,9320,8
63,00,9930,9260,8
63,50,9880,9200,8
64,00,9850,9180,8
64,50,9760,9150,8
65,00,9760,9060,8
65,50,9680,9030,8
66,00,9650,8970,8
66,50,9590,8900,8
67,00,9530,8820,8
67,50,9440,8770,8
68,00,9420,8720,8
68,50,9340,8630,8
69,00,9300,8550,8
69,50,9220,8490,8
70,00,9150,8390,8
70,50,9070,8310,8
71,00,8990,8240,8
71,50,8910,8160,8
72,00,8850,8040,8
72,50,8750,7980,8
73,00,8700,7880,8
73,50,8580,7790,8
74,00,8520,7700,8
74,50,8440,7610,8
75,00,8380,7500,8
75,50,8260,7410,8
76,00,8140,7320,8
76,50,8090,7180,8
77,00,7970,7080,8
77,50,7880,7000,8
78,00,7780,6890,8
78,50,7660,6770,8
79,00,7600,6650,8
79,50,7480,6550,8
80,00,7360,6430,8
80,50,7250,6350,8
81,00,7130,6240,8
81,50,7030,6110,8
82,00,6970,5990,8
82,50,6840,5890,8
83,00,6710,5720,8
83,50,6570,5690,8
84,00,6460,5530,8
84,50,6330,5410,8
85,00,6240,5340,8
85,50,6170,5220,8
86,00,6000,5060,8
86,50,5930,5020,8
87,00,5750,4880,8
87,50,5610,4740,8
88,00,5550,4660,8
88,50,5410,4530,8
89,00,5290,4440,8
89,50,5160,4330,8
90,00,4970,4230,8
90,50,4780,4070,8
91,00,4760,4040,8
91,50,4610,3860,8
92,00,4460,3820,8
92,50,4320,3660,8
93,00,4300,3570,8
93,50,4000,3540,8
94,00,3980,3370,8
94,50,3780,3260,8
95,00,3490,3190,8
95,50,3550,3130,8
96,00,3440,2920,8
96,50,3320,2920,8
97,00,3040,2800,8
97,50,2760,2660,8
98,00,2850,2550,8
 • Vrouwen zijn gemiddeld kleiner dan mannen, waarvoor gecorrigeerd wordt in het model. Dit verklaart namelijk deels hun lagere loopsnelheid.

Oudere vrouwen lopen langzamer dan mannen

Loopsnelheid neemt af met de leeftijd. Een loopsnelheid langzamer dan 0,8 m/s wordt beschouwd als lage loopsnelheid. Vrouwen van 55 jaar en ouder lopen gemiddeld 0,054 meter per seconde (m/s) langzamer dan mannen van dezelfde leeftijd, gecorrigeerd voor verschil in lengte  (Sialino et al., 2019Sialino et al., 2021). Hierdoor zijn vrouwen gemiddeld 4 jaar jonger als ze een lage loopsnelheid bereiken dan mannen (vrouwen 72,5 jaar en mannen 76,5 jaar). Dit betekent dat vrouwen mogelijk meer negatieve gezondheidsgevolgen ervaren omdat een goede loopsnelheid bescherming biedt tegen fysieke beperkingen, lage kwaliteit van leven, ziekenhuisopnamen en sterfte.

Meerdere risicofactoren dragen bij aan lagere loopsnelheid vrouwen

Mannen en vrouwen hebben vergelijkbare risicofactoren voor een lage loopsnelheid. Echter, bij oudere vrouwen is er een sterker verband tussen weinig beweging en hoge BMI met een lagere loopsnelheid dan bij mannen. Dit betekent dat eenzelfde toename in BMI geassocieerd is met een grote afname in loopsnelheid bij vrouwen dan bij mannen (Sialino et al., 2021). Daarnaast komen bepaalde risicofactoren bij vrouwen vaker voor, zoals een laag opleidingsniveau, alleen wonen, chronische ziekten, pijn en depressieve symptomen. Deze risicofactoren, met name pijn, dragen bij aan de lagere loopsnelheid bij oudere vrouwen. Sommige risicofactoren komen vaker voor bij mannen: ze roken vaker, bewegen minder en hebben vaker een klein sociaal netwerk dan vrouwen. Dit is geassocieerd met een lagere loopsnelheid bij mannen (Sialino et al., 2021).

Meer informatie

Datum publicatie

28-09-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Sialino LD, Schaap LA, van Oostrom SH, Nooyens ACJ, Picavet HSJ, Twisk JWR, et al. Sex differences in physical performance by age, educational level, ethnic groups and birth cohort: The Longitudinal Aging Study Amsterdam. PLoS One. 2019;14(12):e0226342. Pubmed | DOI
 2. Sialino LD, Schaap LA, van Oostrom SH, H Picavet SJ, Twisk JWR, Verschuren MWMM, et al. The sex difference in gait speed among older adults: how do sociodemographic, lifestyle, social and health determinants contribute? BMC Geriatr. 2021;21(1):340. Pubmed | DOI

Verantwoording

Definities
 • Classificatie van het menselijk functioneren

  De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) biedt zowel een begrippenkader als een systematisch codestelsel voor de beschrijving van het menselijk functioneren en functioneringsproblemen (WHO-FIC Collaborating Centre, 2002). Deze classificatie onderscheidt het menselijk functioneren op drie niveaus, namelijk in termen van:

  1. Lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen (bijvoorbeeld spierfuncties);
  2. Activiteiten (bijvoorbeeld lopen);
  3. Participatie of deelname aan het maatschappelijk leven (bijvoorbeeld het onderhouden van relaties).


  Als er problemen ontstaan in lichaamsfuncties, in het uitvoeren van activiteiten of in het participeren, spreken we achtereenvolgens van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

  Op Volksgezondheidenzorg.info richten we ons op het tweede niveau van het menselijk functioneren: beperkingen in activiteiten die te maken hebben met horen, zien, mobiliteit en ADL.

 • Indicatoren lichamelijk functioneren

  In VZinfo onderscheiden we de volgende beperkingen in het uitvoeren van activiteiten: beperkingen in het uitvoeren van activiteiten die te maken hebben met horen, zien, mobiliteit, en activiteiten van het dagelijkse leven (ADL). Deze indicatoren zijn gebaseerd op een OECD-vragenlijst (McWhinnie, 1981). Beperkingen in horen, zien en mobiliteit kunnen ook samen bekeken worden. Beperkingen in activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) worden apart beschouwd.

  Tabel: Definities van vier indicatoren voor beperkingen

  Indicator Omschrijving
  Beperkingen in activiteiten met betrekking tot horen  Grote moeite met of niet in staat zijn een gesprek te volgen met één andere persoon; of in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat).
  Beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien  Grote moeite met of niet in staat zijn de kleine letters in de krant te lezen; of op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand te herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen).
  Beperkingen in bewegen Grote moeite of niet in staat een voorwerp van 5 kg, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter te dragen; bukken en iets van de grond te pakken; of 400 meter aan een stuk te lopen zonder stil te staan (zonodig met stok).
  Functioneringsproblemen Grote moeite met minstens één van bovengenoemde beperkingen.
  ADL-beperkingen Grote moeite met of alleen met hulp van anderen in staat zijn te gaan zitten en opstaan uit een stoel; in en uit bed stappen; en de trap op- en aflopen.

  Naast deze vier indicatoren, wordt in VZinfo bij de internationale vergelijkingen een overkoepelende indicator gebruikt: Beperkingen bij dagelijkse activiteiten als gevolg van gezondheidsproblemen. De beperking moet minimaal zes maanden bestaan en is ingedeeld in: 'ernstig beperkt', 'beperkt maar niet ernstig' of 'helemaal niet beperkt'. De indicator is gebaseerd op de Global Activity Limitation Indicator (GALI).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. McWhinnie JR. Disability assessment in population surveys: results of the O.E.C.D. Common Development Effort. Rev Epidemiol Sante Publique. 1981;29(4):413-9. Pubmed
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over functioneringsproblemen

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn Beperkingen in horen, zien, mobiliteit en ADL Nederlandse bevolking vanaf 12 jaar Gezondheidsenquête, POLS, gezondheid en welzijn
  Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD-en, CBS en RIVM Beperkingen in horen, zien en mobiliteit Nederlandse bevolking vanaf 19 jaar Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM, 2016
  European Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC) survey Beperkingen bij dagelijkse activiteiten als gevolg van gezondheidsproblemen Europese bevolking vanaf 16 jaar  EU-SILC survey
 • Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

  De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en opnieuw uitgevoerd in 2016 en 2020. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 bevat informatie over de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en 2020 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012, 2016 en 2020 deden respectievelijk ruim 387.000 personen, 457.000 personen en 539.900 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 zijn uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen.

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier en hier en voor Gezondheidsmonitors Jeugd vindt u hier. Gewoonlijk kunt u bij het digitale loket Gezondheidsmonitors data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Omdat het digitale loket tijdelijk niet bereikbaar is, kunt u een aanvraag indienen via monitorgezondheid.nl. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Data en cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 zijn beschikbaar vanaf najaar 2021. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.

Methoden
 • Regionale verschillen: verschil in wijkcijfers

  Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om voldoende respondenten te hebben om cijfers op wijkniveau te kunnen presenteren. Omdat deze cijfers op een andere manier zijn berekend, kunnen ze afwijken van de cijfers die hier worden gepresenteerd. Niet alleen het onderliggende model is anders, ook het aantal achtergrondkenmerken dat wordt gebruikt verschilt; bij de RIVM schattingen wordt meer informatie over de bevolking gebruikt. Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden.

  Hieronder vindt u een lijstje van GGD'en met eigen wijkcijfers:

 • Regionale verschillen: Schattingen per wijk

  Aanleiding
  Vanwege de decentralisaties in het sociaal domein is steeds meer informatie nodig over gezondheid gerelateerde indicatoren op kleinere geografische niveaus. Daarom heeft het RIVM een model ontwikkeld om cijfers te kunnen berekenen op wijk- en buurtniveau op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en, CBS en RIVM. Ondanks dat de Gezondheidsmonitor een enorm databestand is, bevat het onvoldoende respondenten om met behulp van weegmethoden cijfers te berekenen voor alle wijken en buurten in Nederland. In 2012 zijn de eerste wijk- en buurtcijfers gepresenteerd. Op basis van de Gezondheidsmonitor 2016 zijn nieuwe cijfers berekend.

  Methode
  In het kader van de Gezondheidsmonitor zijn via vragenlijsten gegevens over gezondheid en leefstijl verzameld over volwassenen van 19 jaar en ouder. De ruim 457.000 deelnemers aan de Gezondheidsmonitor zijn anoniem in een beveiligde omgeving gekoppeld aan registratiebestanden van het CBS. Deze bestanden bevatten informatie over een reeks achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, herkomst, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en woningtype. Er is een statistisch model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan deze achtergrondkenmerken. Ook wordt informatie uit de naastgelegen gebieden meegenomen. Door middel van deze relatie is het daarna mogelijk om voor alle volwassenen hun verwachte gezondheid en leefstijl te berekenen. De uitkomsten worden vervolgens gemiddeld over de betreffende wijk of buurt.

  Schattingen
  De cijfers op wijk- en buurtniveau moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Met het model wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderd, maar de cijfers blijven schattingen van de werkelijkheid. Daarom worden de uitkomsten ook als hele cijfers (dus zonder decimalen) gepresenteerd. 
  De cijfers uit de Gezondheidsmonitor die zijn verkregen met behulp van weegmethoden zijn echter ook een benadering van de werkelijkheid. De weging is nodig vanwege o.a. selectieve non-respons. Net zoals bij de berekeningen van de wijk- en buurtcijfers zijn de weegfactoren van het CBS ook gebaseerd op achtergrondkenmerken van de respondenten. 

  Verschil tussen cijfers
  Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om voldoende respondenten te hebben om cijfers op wijkniveau te kunnen presenteren. Omdat deze cijfers op een andere manier zijn berekend, kunnen ze afwijken van de cijfers die hier worden gepresenteerd. Niet alleen het onderliggende model is anders, ook het aantal achtergrondkenmerken dat wordt gebruikt verschilt; bij de RIVM schattingen wordt meer informatie over de bevolking gebruikt. Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden. 

  Let op: de gepresenteerde gemeentecijfers zijn berekend via de weegmethode van het CBS. De gepresenteerde wijk- en buurtcijfers zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met deze gemeentecijfers.

  Grote aantallen nodig

  Voor het doen van dit soort schattingen zijn grote aantallen respondenten nodig. Het is dus niet zo dat het ontwikkelde model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Hoe meer respondenten er zijn, hoe minder er geschat hoeft te worden en hoe beter de cijfers zijn.

  Samenwerking
  De cijfers zijn berekend in het kader van het Strategisch Programma RIVM (SPR), een programma voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Een werkgroep van epidemiologen van GGD’en en GGD GHOR NL is er bij betrokken. 

  Meer weten?
  Een uitgebreide toelichting op de gebruikte methode is beschreven in een artikel (van de Kassteele et al., 2017). Voor de cijfers van 2016 zijn enkele aanpassingen gedaan aan het model.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met carolien.van.den.brink@rivm.nl.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van de Kassteele J, Zwakhals L, Breugelmans O, Ameling C, van den Brink C. Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression. International Journal of Health Geographics. 2017;(1). Bron | DOI
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.

 • Inkomensklassen in kwintielen

  Het inkomen van een persoon is uitgedrukt door het gestandaardiseerd besteedbare huishoudensinkomen. Het besteedbare huishoudensinkomen is het totaal aan loon, winst en inkomen uit vermogen, vermeerderd met uitkeringen en toelagen en verminderd met premies en belastingen. Gecorrigeerd voor omvang en samenstelling van het huishouden levert dat vervolgens het gestandaardiseerd besteedbare huishoudensinkomen. De inkomensklassen van personen zijn bepaald aan de hand van de kwintielscore van het huishouden waartoe de persoon (respondent) behoort op basis van het gestandaardiseerd besteedbare huishoudensinkomen. De kwintielscore volgt uit een rangschikking naar oplopend inkomen van alle huishoudens in Nederland met een bekend inkomen, waarna vijf groepen huishoudens van gelijke omvang worden gevormd.

  • De laagste inkomensklasse wordt gevormd door personen met een inkomen van maximaal het 20%-percentiel (het eerste kwintiel).
  • De laag midden inkomensklasse wordt gevormd door personen met een inkomen tussen het 20%-percentiel en het 40%-percentiel (het tweede kwintiel).
  • De midden inkomensklasse wordt gevormd door personen met een inkomen tussen het 40%-percentiel en het 60%-percentiel (het derde kwintiel).
  • De hoog midden inkomensklasse wordt gevormd door personen met een inkomen tussen het 60%-percentiel en het 80%-percentiel (het vierde kwintiel).
  • De hoogste inkomensklasse wordt gevormd door personen met een inkomen van minimaal het 80%-percentiel (het vijfde kwintiel).

Andere websites over Functioneringsproblemen