Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ervaren gezondheid

Cijfers & Context

Mannen voelen zich gezonder dan vrouwen

Regionaal & Internationaal

Zuid-Limburgers voelen zich het minst gezond

Kosten

Preventie & Zorg

Uitgelicht

Array

De ervaren gezondheid wordt slechter met de leeftijd

Van alle Nederlanders ervaart 81,5% de eigen gezondheid als (zeer) goed. Met het ouder worden neemt het aandeel mensen met een (zeer) goed ervaren gezondheid af. 

Lees meer
Array

Nederlanders voelen zich gezonder dan meeste andere Europeanen

Nederlandse mannen en vrouwen rapporteren vaker een (zeer) goede gezondheid gezondheid dan gemiddeld in de Europese Unie. Nederlanders lijken zichzelf dus relatief gezond te vinden. Evenals in Nederland rapporteren ook in alle andere EU-landen mannen een betere gezondheid dan vrouwen.

Lees meer