Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

EerstelijnszorgRegionaal & InternationaalParamedische zorg

Cijfers & Context

Nederland telt ruim 9.000 werkzame huisartsen

Regionaal & Internationaal

Meer huisartsen in het westen

Kosten

Eerstelijnszorg kost ruim 9,5 miljard euro

Zorgprestaties

Prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg

Contact met fysio- of oefentherapeut per GGD-regio

Jaarlijks contact met fysio- of oefentherapeut 2017-2019

Per GGD-regio, totale bevolking
Jaarlijks contact met fysio- of oefentherapeut 2017-2019
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdSignificantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd
GGD Amsterdam26,9Wijkt niet significant af27,3Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost29,7Boven (95% zeker)29,2Boven (95% zeker)
GGD Drenthe24,7Wijkt niet significant af24,5Wijkt niet significant af
GGD Flevoland21,7Onder (99% zeker)22,7Onder (95% zeker)
GGD Fryslân25Wijkt niet significant af24,7Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden26,2Wijkt niet significant af26,8Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid26,2Wijkt niet significant af26,6Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek27,9Wijkt niet significant af27,9Wijkt niet significant af
GGD Groningen26,1Wijkt niet significant af26,3Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden24,9Wijkt niet significant af25,5Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant27,8Wijkt niet significant af27,7Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden25,4Wijkt niet significant af25,3Wijkt niet significant af
GGD Hollands Noorden26,4Wijkt niet significant af26,3Wijkt niet significant af
GGD IJsselland25,4Wijkt niet significant af25,7Wijkt niet significant af
GGD Kennemerland28Wijkt niet significant af27,3Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord30Boven (95% zeker)29,5Boven (95% zeker)
GGD Noord- en Oost-Gelderland28,3Wijkt niet significant af28,3Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht27,2Wijkt niet significant af28,2Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond24,3Onder (95% zeker)24,8Wijkt niet significant af
GGD Twente29,3Boven (95% zeker)29,4Boven (95% zeker)
GGD West-Brabant30,5Boven (99% zeker)29,6Boven (95% zeker)
GGD Zaanstreek-Waterland25,6Wijkt niet significant af25,1Wijkt niet significant af
GGD Zeeland24,7Wijkt niet significant af25,1Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid22,3Onder (99% zeker)23,1Onder (95% zeker)
GGD Zuid-Limburg27,1Wijkt niet significant af25,6Wijkt niet significant af
Nederland26,5Wijkt niet significant af26,6Wijkt niet significant af
View all detail data

Fysio- en oefentherapeut meer bezocht in West-Brabant en Limburg Noord

Met ruim 30% doen de inwoners van de regio's West-Brabant en Limburg Noord in 2017-2019 het meest een beroep op een fysio- of oefentherapeut. Ook in de regio's Brabant-Zuidoost en Twente ligt het bezoek aan een van deze therapeuten significant boven het Nederlandse gemiddelde. In de regio's Flevoland en Zuid-Holland Zuid heeft minder dan 23% van de bevolking in de laatste 12 maanden een van deze therapeuten bezocht. Gemiddeld bezocht 26,5% van de totale bevolking minstens één keer per jaar een fysio- of oefentherapeut. 

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Fysiotherapeutendichtheid per ROS-regio

Fysiotherapeutendichtheid 2012

per ROS-regio (oude indeling)
Fysiotherapeutendichtheid per ROS-regio, 2012
Fysiotherapeutendichtheid 2012
ROS-regioDichtheid/percentage
1ste Lijn Amsterdam998
Beyaert872
Caransscoop983
ELANN1.100
ELO1.233
Fast1.008
KOEL1.252
Lijn 11.120
OOGG1.135
ProGez1.169
Raedelijn877
Reos992
ROS Friesland1.031
ROSA Almere1.568
Rose-Phoenix1.078
ROSET858
SGZ1.076
Zee-bra996
ZONH1.017
Zorgimpuls1.256
View all detail data

Laagste fysiotherapeutendichtheid in de regio Almere

In de kaart worden de regionale verschillen in fysiotherapeutendichtheid getoond. De laagste dichtheid (1.568 inwoners per FTE) is te vinden in de regio Almere (ROSA). De hoogste dichtheid komt voor in de regio Twente (ROSET), 858 inwoners per FTE. Op 1 januari 2012 bedraagt de gemiddelde fysiotherapeutendichtheid naar schatting 1.029 inwoners per FTE fysiotherapeut (Hassel & Kenens, 2013).

 
Vergelijk met ander kaart

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hassel DTP, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van de beroepen in de gezondheidsregistratie. Utrecht: NIVEL; 2013. Bron

Percentage vrouwelijke fysiotherapeuten per ROS-regio

Percentage vrouwelijke fysiotherapeuten 2012

per ROS-regio (oude indeling)
Percentage vrouwelijke fysiotherapeuten per ROS-regio, 2012
Percentage vrouwelijke fysiotherapeuten 2012
ROS-regioDichtheid/percentage
1ste Lijn Amsterdam52,3
Beyaert51,7
Caransscoop57,8
ELANN61,8
ELO57,3
Fast56,1
KOEL54,1
Lijn 153,5
OOGG56,6
ProGez59,9
Raedelijn56,5
Reos57,8
ROS Friesland58,6
ROSA Almere57,4
Rose-Phoenix54,3
ROSET55,4
SGZ55,6
Zee-bra55,8
ZONH51,1
Zorgimpuls53,9
View all detail data

Meer vrouwelijke fysiotherapeuten in het noorden van het land

De kaart toont de regionale verschillen in het percentage vrouwelijke fysiotherapeuten per ROS-regio. Het percentage vrouwelijke fysiotherapeuten per ROS-regio varieert tussen de 51% en 62%. Het hoogst is het percentage vrouwelijke fysiotherapeuten in de regio Groningen (ElLAN). In de regio Noord-Holland (Zonhn) zijn relatief het kleinste aantal vrouwelijke fysiotherapeuten werkzaam. In 2012 zijn er in Nederland circa 17.802 eerstelijnsfysiotherapeuten werkzaam. Meer dan de helft (55,7%) daarvan is vrouw (Hassel & Kenens, 2013).

Vrouwelijke fysiotherapeuten werken vaker partime

Vrouwelijke fysiotherapeuten werken vaker parttime. Ze werken gemiddeld 29 uur per week en mannen 44 uur. Vrouwelijk fysiotherapeuten zijn gemiddeld jonger dan mannelijke fysiotherapeuten.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hassel DTP, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van de beroepen in de gezondheidsregistratie. Utrecht: NIVEL; 2013. Bron

Percentage fysiotherapeuten ouder dan 60 jaar per ROS-regio

Percentage fysiotherapeuten ouder dan 60 jaar 2012

per ROS-regio (oude indeling)
Percentage fysiotherapeuten ouder dan 60 jaar per ROS-regio, 2012
Percentage fysiotherapeuten ouder dan 60 jaar 2012
ROS-regioDichtheid/percentage
1ste Lijn Amsterdam4,8
Beyaert4,7
Caransscoop4
ELANN5
ELO5,1
Fast4,5
KOEL4,2
Lijn 17,5
OOGG4,4
ProGez5
Raedelijn4,9
Reos3,8
ROS Friesland3,8
ROSA Almere0,7
Rose-Phoenix5,3
ROSET5,5
SGZ6,5
Zee-bra4,6
ZONH5,5
Zorgimpuls3,8
View all detail data

Meeste fysiotherapeuten ouder dan 60 jaar in de regio Den Haag

De kaart geeft de eerstelijnsfysiotherapeuten ouder dan 60 jaar weer als percentage van het totaal aantal fysiotherapeuten. Het percentage fysiotherapeuten ouder dan 60 jaar varieert tussen 0,7% in de regio Almere (ROSA Almere) en 7,5% in de regio Den Haag (Lijn 1). Van alle fysiotherapeuten in Nederland is ongeveer 6,8% ouder dan 60 jaar (Hassel & Kenens, 2013).

Vrouwelijke fysiotherapeuten relatief jonger

Wordt er onderscheid gemaakt naar geslacht, dan blijkt dat vrouwelijke fysiotherapeuten relatief jonger zijn dan hun mannelijke collega's: bijna 4% van de vrouwelijke fysiotherapeuten is ouder dan 60 jaar tegenover ruim 10% van de mannelijke fysiotherapeuten.

Vergelijk met ander kaart

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hassel DTP, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van de beroepen in de gezondheidsregistratie. Utrecht: NIVEL; 2013. Bron

Percentage fysiotherapeuten in een groepspraktijk per ROS-regio

Percentage fysiotherapeuten in een groepspraktijk 2012

per ROS-regio (oude indeling)
Percentage fysiotherapeuten in een groepspraktijk per ROS-regio, 2012
Percentage fysiotherapeuten in een groepspraktijk 2012
ROS-regioDichtheid/percentage
1ste Lijn Amsterdam86,9
Beyaert88,6
Caransscoop89,5
ELANN90,4
ELO77,5
Fast88,2
KOEL85,9
Lijn 176,2
OOGG85,7
ProGez87,8
Raedelijn84,7
Reos86,9
ROS Friesland88,1
ROSA Almere86,5
Rose-Phoenix85,5
ROSET85,5
SGZ85,5
Zee-bra85,5
ZONH79,4
Zorgimpuls86,2
View all detail data

Meeste fysiotherapeuten in een groepspraktijk in de regio Groningen

Op de kaart wordt het aandeel fysiotherapeuten werkzaam in een groepspraktijk per ROS-regio weergegeven. De regionale verschillen in het aandeel fysiotherapeuten varieert tussen 76,2% in Den Haag e.o. (Lijn 1) en 90,4 % in de regio Groningen (ELANN). Op 1 januari 2012 telt Nederland 4.770 fysiotherapiepraktijken. Dat zijn er 35 minder dan in 2010 (4.805 praktijken) (Hassel & Kenens, 2013).

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hassel DTP, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van de beroepen in de gezondheidsregistratie. Utrecht: NIVEL; 2013. Bron

Reistijd in minuten naar dichtstbijzijnde fysiotherapeut

Fysiotherapeuten goed bereikbaar

Bijna iedereen in Nederland kan met de auto een fysiotherapeut binnen 15 minuten bereiken. De kaart toont de reistijd met de auto naar de dichtstbijzijnde eerstelijnsfysiotherapeut vanaf het woonadres. In de gebieden die meer dan 15 minuten van een fysiotherapeut verwijderd zijn, wonen minder dan 2.000 mensen. Deze gebieden bevinden zich met name in het noorden van het land. De gemiddelde reistijd naar de dichtstbijzijnde fysiotherapeut is ongeveer 1,5 minuten. Ten opzichte van 2008 is de bereikbaarheid van fysiotherapeuten constant gebleven.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Afstand in kilometers naar dichtstbijzijnde fysiotherapeut per gemeente

Afstand tot dichtstbijzijnde fysiotherapeut 2012

gemiddelde afstand per gemeete
Afstand tot dichtstbijzijnde fysiotherapeut per gemeente, 2012
Afstand tot dichtstbijzijnde fysiotherapeut 2012
GemeenteAfstand/aantal
Aa en Hunze2,2
Aalburg1,2
Aalsmeer0,8
Aalten1,1
Achtkarspelen1,4
Alblasserdam0,8
Albrandswaard0,7
Alkmaar0,6
Almelo0,6
Almere0,7
Alphen aan den Rijn0,6
Alphen-Chaam1,6
Ameland1,2
Amersfoort0,6
Amstelveen0,6
Amsterdam0,4
Apeldoorn0,8
Appingedam0,7
Arnhem0,6
Assen1,0
Asten0,8
Baarle-Nassau2,4
Baarn0,6
Barendrecht0,9
Barneveld1,2
Bedum0,9
Beek0,9
Beemster1,2
Beesel0,7
Bellingwedde1,8
Bergambacht1,1
Bergeijk1,1
Bergen (L.)1,3
Bergen (NH.)0,8
Bergen op Zoom0,7
Berkelland1,2
Bernheze1,1
Bernisse1,1
Best0,7
Beuningen0,8
Beverwijk0,6
het Bildt1,0
De Bilt0,7
Binnenmaas1,0
Bladel1,0
Blaricum0,5
Bloemendaal0,5
Boarnsterhim1,9
Bodegraven-Reeuwijk0,9
Boekel1,1
Ten Boer1,9
Borger-Odoorn1,7
Borne0,6
Borsele1,1
Boskoop0,9
Boxmeer1,3
Boxtel0,8
Breda0,5
Brielle1,0
Bronckhorst1,8
Brummen1,0
Brunssum0,6
Bunnik0,7
Bunschoten0,7
Buren1,2
Bussum0,4
Capelle aan den IJssel0,6
Castricum0,6
Coevorden1,7
Cranendonck1,1
Cromstrijen0,9
Cuijk0,7
Culemborg0,5
Dalfsen1,7
Dantumadiel1,4
Delft0,5
Delfzijl1,6
Deurne1,1
Deventer0,8
Diemen0,5
Dinkelland0,9
Dirksland0,6
Doesburg0,7
Doetinchem0,8
Dongen0,8
Dongeradeel2,2
Dordrecht0,6
Drechterland0,9
Drimmelen0,7
Dronten1,2
Druten1,6
Duiven0,8
Echt-Susteren1,0
Edam-Volendam0,6
Ede0,9
Eemnes0,9
Eemsmond1,4
Eersel1,2
Eijsden-Margraten1,1
Eindhoven0,6
Elburg1,0
Emmen1,1
Enkhuizen0,6
Enschede0,6
Epe0,9
Ermelo1,0
Etten-Leur0,7
Ferwerderadiel2,4
Franekeradeel1,5
Gaasterlân-Sleat1,9
Geertruidenberg0,7
Geldermalsen0,9
Geldrop-Mierlo0,8
Gemert-Bakel1,0
Gennep1,3
Giessenlanden1,4
Gilze en Rijen0,8
Goedereede0,8
Goes0,6
Goirle0,8
Gorinchem0,6
Gouda0,4
Graafstroom2,1
Graft-De Rijp1,5
Grave1,2
's-Gravenhage0,4
Groesbeek1,1
Groningen0,6
Grootegast2,1
Gulpen-Wittem1,5
Haaksbergen0,8
Haaren1,0
Haarlem0,3
Haarlemmerliede en Spaarnwoude2,4
Haarlemmermeer0,8
Halderberge0,8
Hardenberg1,4
Harderwijk0,6
Hardinxveld-Giessendam0,8
Haren0,7
Harenkarspel1,3
Harlingen1,0
Hattem1,1
Heemskerk0,7
Heemstede0,5
Heerde1,2
Heerenveen1,0
Heerhugowaard0,8
Heerlen0,6
Heeze-Leende0,9
Heiloo0,8
Den Helder0,8
Hellendoorn1,1
Hellevoetsluis0,7
Helmond0,6
Hendrik-Ido-Ambacht0,7
Hengelo0,6
's-Hertogenbosch0,6
Heumen0,7
Heusden0,6
Hillegom0,6
Hilvarenbeek1,1
Hilversum0,5
Hof van Twente1,1
Hollands Kroon1,3
Hoogeveen1,1
Hoogezand-Sappemeer1,1
Hoorn0,8
Horst aan de Maas1,4
Houten1,0
Huizen0,5
Hulst1,4
IJsselstein0,7
Kaag en Braassem1,3
Kampen1,2
Kapelle0,8
Katwijk0,6
Kerkrade0,5
Koggenland1,6
Kollumerland en Nieuwkruisland2,0
Korendijk0,9
Krimpen aan den IJssel0,7
Laarbeek0,9
Landerd1,1
Landgraaf0,7
Landsmeer0,7
Langedijk0,9
Lansingerland0,8
Laren0,7
Leek1,2
Leerdam0,9
Leeuwarden0,7
Leeuwarderadeel1,1
Leiden0,5
Leiderdorp0,6
Leidschendam-Voorburg0,5
Lelystad1,0
Lemsterland2,5
Leudal1,1
Leusden0,7
Liesveld0,9
Lingewaal1,0
Lingewaard0,8
Lisse0,7
Littenseradiel2,1
Lochem1,4
Loon op Zand1,0
Lopik1,6
Loppersum2,0
Losser1,4
Maasdonk0,7
Maasdriel1,3
Maasgouw0,9
Maassluis0,6
Maastricht0,6
De Marne1,9
Marum2,2
Medemblik1,7
Meerssen0,7
Menameradiel1,5
Menterwolde0,8
Meppel0,7
Middelburg0,6
Middelharnis0,9
Midden-Delfland0,7
Midden-Drenthe2,5
Mill en Sint Hubert2,1
Millingen aan de Rijn0,6
Moerdijk1,0
Montferland1,1
Montfoort0,9
Mook en Middelaar0,9
Muiden0,7
Naarden0,5
Neder-Betuwe1,0
Nederlek0,8
Nederweert1,2
Neerijnen1,7
Nieuwegein0,5
Nieuwkoop1,0
Nieuw-Lekkerland1,0
Nijkerk1,2
Nijmegen0,5
Noord-Beveland1,6
Noordenveld1,3
Noordoostpolder1,8
Noordwijk0,6
Noordwijkerhout0,9
Nuenen, Gerwen en Nederwetten0,7
Nunspeet1,1
Nuth0,6
Oegstgeest0,7
Oirschot1,1
Oisterwijk0,7
Oldambt1,1
Oldebroek1,5
Oldenzaal0,6
Olst-Wijhe2,1
Ommen1,7
Onderbanken1,1
Oost Gelre1,4
Oosterhout0,7
Oostflakkee1,0
Ooststellingwerf1,7
Oostzaan1,5
Opmeer1,6
Opsterland2,0
Oss0,8
Oud-Beijerland1,0
Oude IJsselstreek1,4
Ouder-Amstel0,6
Ouderkerk1,1
Oudewater1,2
Overbetuwe0,8
Papendrecht0,6
Peel en Maas1,2
Pekela1,2
Pijnacker-Nootdorp0,8
Purmerend0,7
Putten1,5
Raalte1,3
Reimerswaal1,0
Renkum0,6
Renswoude1,2
Reusel-De Mierden1,3
Rheden0,7
Rhenen0,9
Ridderkerk0,6
Rijnwaarden1,0
Rijnwoude0,8
Rijssen-Holten1,0
Rijswijk0,4
Roerdalen0,8
Roermond0,8
De Ronde Venen1,0
Roosendaal0,8
Rotterdam0,5
Rozendaal0,9
Rucphen0,7
Schagen0,7
Schermer1,8
Scherpenzeel0,9
Schiedam0,5
Schiermonnikoog0,5
Schijndel0,9
Schinnen0,7
Schoonhoven0,6
Schouwen-Duiveland1,2
Simpelveld0,8
Sint Anthonis1,5
Sint-Michielsgestel1,1
Sint-Oedenrode1,6
Sittard-Geleen0,6
Skarsterlân1,2
Sliedrecht0,8
Slochteren1,5
Sluis1,6
Smallingerland1,1
Soest0,6
Someren1,1
Son en Breugel0,7
Spijkenisse0,7
Stadskanaal1,3
Staphorst1,6
Stede Broec1,0
Steenbergen0,9
Steenwijkerland1,4
Stein0,7
Stichtse Vecht0,7
Strijen1,4
Súdwest Fryslân1,4
Terneuzen1,1
Terschelling1,4
Texel1,7
Teylingen0,6
Tholen1,6
Tiel0,8
Tilburg0,5
Tubbergen1,2
Twenterand1,0
Tynaarlo1,2
Tytsjerksteradiel1,4
Ubbergen0,9
Uden0,7
Uitgeest1,1
Uithoorn0,8
Urk1,2
Utrecht0,5
Utrechtse Heuvelrug0,8
Vaals1,2
Valkenburg aan de Geul1,0
Valkenswaard0,8
Veendam0,9
Veenendaal0,7
Veere1,0
Veghel1,2
Veldhoven0,7
Velsen0,5
Venlo0,8
Venray1,3
Vianen0,9
Vlaardingen0,5
Vlagtwedde2,1
Vlieland0,6
Vlissingen0,8
Vlist1,0
Voerendaal0,7
Voorschoten0,5
Voorst1,2
Vught0,6
Waalre0,5
Waalwijk0,6
Waddinxveen0,5
Wageningen0,7
Wassenaar1,1
Waterland0,8
Weert0,8
Weesp0,6
Werkendam0,8
West Maas en Waal1,0
Westerveld2,1
Westervoort0,6
Westland0,7
Weststellingwerf2,0
Westvoorne0,8
Wierden1,2
Wijchen1,0
Wijdemeren1,1
Wijk bij Duurstede0,6
Winsum1,3
Winterswijk1,5
Woensdrecht0,9
Woerden0,7
De Wolden1,9
Wormerland0,8
Woudenberg0,9
Woudrichem1,0
Zaanstad0,6
Zaltbommel1,3
Zandvoort0,5
Zederik1,4
Zeevang1,6
Zeewolde1,2
Zeist0,6
Zevenaar1,0
Zijpe1,5
Zoetermeer0,7
Zoeterwoude0,7
Zuidhorn1,5
Zuidplas0,8
Zundert1,7
Zutphen0,8
Zwartewaterland1,0
Zwijndrecht0,6
Zwolle0,7

Bron: Registratie fysiotherapeuten op CBS-StatLine

View all detail data

Afstand tot dichtstbijzijnde fysiotherapeut in noorden het grootst

De kaart toont per gemeente de gemiddelde afstand naar de dichtstbijzijnde fysiotherapeut. De inwoners in de noordelijke provincies moeten het verst rijden naar de dichtstbijzijnde fysiotherapeut. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde fysiotherapeut is het kleinst in de gemeente Haarlem (0,3 kilometer). In Den Haag is het aantal fysiotherapeuten dat inwoners binnen drie kilometer kunnen bereiken het grootst. Nederlanders wonen in Nederland op gemiddeld 0,8 kilometer van de dichtstbijzijnde fysiotherapeut.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Oefentherapeutendichtheid per ROS-regio

Oefentherapeutendichtheid 2012

per ROS-regio (oude indeling)
Oefentherapeutendichtheid per ROS-regio, 2012
Oefentherapeutendichtheid 2012
ROS-regioDichtheid
ELANN20.445
ROS Friesland13.095
ProGez12.600
ROSET21.305
Caransscoop12.815
OOGG8.894
ROSA Almere16.057
Raedelijn10.437
ZONH10.248
1ste Lijn Amsterdam10.560
Reos12.692
Lijn 121.738
SGZ27.554
ELO14.716
Zorgimpuls14.690
KOEL20.694
Zee-bra18.570
Rose-Phoenix14.578
Fast13.775
Beyaert24.492
View all detail data

Hoogste dichtheid oefentherapeuten in de regio Gelderse Vallei, Rivierenland

Er zijn grote regionale verschillen in de oefentherapeutendichtheid per ROS-regio. Het hoogst is de dichtheid in de regio Gelderse Vallei, Rivierenland (OOGG; 8.894 inwoners per FTE oefentherapeut). In de regio Zoetermeer (SGZ) is de dichtheid het laagst (27.554 inwoners per FTE oefentherapeut). Op 1 januari 2012 bedraagt de gemiddelde oefentherapeutendichtheid naar schatting 13.691 inwoners per FTE fysiotherapeut. Dat zijn naar schatting in totaal 1.568 werkzame oefentherapeuten. Deze groep bestaat voor 55% uit oefentherapeuten Cesar en voor 45% uit oefentherapeuten Mensedieck. Het grootste gedeelte van de oefentherapeuten is vrouw (92%) (NIVEL, 2012). 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. NIVEL. Cijfers uit de registratie van oefentherapeuten peiling 1 januari 2012. Utrecht: NIVEL; 2012. Bron

Ergotherapeutendichtheid per ROS-regio

Ergotherapeutendichtheid 2011

per ROS-regio
Ergotherapeutendichtheid per ROS-regio, 2011
Ergotherapeutendichtheid 2011
ROS-regioDichtheid
ELANN10.989
ROS Friesland6.823
ProGez6.519
ROSET6.101
Caransscoop5.763
OOGG7.527
ROSA Almere5.843
Raedelijn5.844
ZONH5.892
1ste Lijn Amsterdam3.915
Reos8.800
Lijn 19.860
SGZ11.043
ELO11.160
Zorgimpuls5.487
KOEL10.238
Zee-bra6.133
Rose-Phoenix5.057
Fast4.974
Beyaert4.867
View all detail data

Hoogste ergotherapeutendichtheid in de regio Amsterdam

De hoogste ergotherapeutendichtheid is te vinden in de regio 1ste lijn Amsterdam (3.915 inwoners per fte ergotherapeut). De laagste ergotherapeutendichtheid vind je in de regio's Delft e.o. en Zoetermeer (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer) met meer dan 11.000 inwoners per FTE ergotherapeut. Op 1 januari 2011 bedraagt het aantal FTE's aan ergotherapeuten 2.699. In de periode 2000-2011 is het aantal FTE's met bijna 80% toegenomen (Hingstman & Kenens, 2012). 

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hingstman L, Kenens RJ. Het aantal (vrijgevestigde) ergotherapeuten blijft groeien. Utrecht: NIVEL; 2012. Bron

Verantwoording

Definities
 • Eerstelijnszorg is de eerste zorg die mensen met hulpvraag ontvangen

  Eerstelijnszorg is de eerste zorg die mensen met een hulpvraag ontvangen. Deze zorg is direct toegankelijk. Zorgverleners in de eerstelijnszorg kunnen mensen die meer specialistische zorg nodig hebben doorverwijzen naar de tweedelijnszorg. Beroepsbeoefenaren in de eerstelijn zijn onder meer huisartsen, tandartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, eerstelijnsverloskundigen, praktijkondersteuners van de huisarts, apothekers, huidtherapeuten, mondhygiënisten en podotherapeuten.

 • Eerstelijnszorg kent verschillende aspecten

  Om eerstelijnszorg in kaart te brengen zijn verschillende aspecten te belichten:

  • Het aanbod aan eerstelijnsvoorzieningen en werkzame beroepsbeoefenaren in de eerstelijn
  • De vraag naar eerstelijnsvoorzieningen
  • Het gebruik van de eerstelijn door patiënten (het gaat dan om gebruik van eerstelijnsvoorzieningen en contacten met beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerstelijn)
  • De kosten van de eerstelijn (de door de eerstelijn verstrekte zorg)
  • De prestaties van de eerstelijn uitgedrukt in kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijn

  De vraag naar eerstelijnsvoorzieningen hebben we in het onderwerp Eerstelijnszorg niet meegenomen.

  Per bron zijn andere operationalisaties voor het beschrijven van eerstelijnszorg gebruikt, zie Bronverantwoording. Dit betekent dat de invulling van eerstelijnszorg per onderdeel (Cijfers & Context, Regionaal& Internationaal, Kosten en Zorgprestaties) kan verschillen.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over eerstelijnszorg

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register)

  Aantal werkzame tandartsen en mondhygiënisten

  N.v.t.

  BIG-register

  CBS Bedrijvenregister

  Aantal tandartsenpraktijken

  N.v.t.

  CBS Bedrijvenregister

  Enquête Capaciteitsorgaan

  Aantal werkzame tandartsen en mondhygiënisten

  N.v.t

  Capaciteitsplan mondzorg

  CBS-Gezondheidsenquête

  Gebruik huisartsenzorg, Gebruik mondzorg, Gebruik fysio- en oefebtherapie

  Nederlandse bevolking

  CBS-Gezondheidsenquête; CBS

  De Verloskundige

  Locaties pre-conceptiespreekuur

  N.v.t

  De Verloskundige

  KNMT-tandartsenadministratie

  Tandartsendichtheid

  N.v.t.

  KNMT-tandartsenadministratie; Staat van de mondzorg, KNMT

  Kosten van ziekten studie

  Kosten van ziekenhuiszorg naar leeftijd

  Nederlandse bevolking

  Kosten van ziekten database

  Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

  Gebruik huisartsenzorg

  Nederlandse bevolking

  Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

  OECD Health Statistics

  Gebruik antibiotica voorschriften huisarts/medisch specialist

  Nederlandse bevolking

  OECD; ECDC, 2014

  Registratie fysiotherapeuten

  Aantal fysiotherapeuten

  N.v.t.

  Registratie fysiotherapeuten; Nivel Beroepen in de gezondheidszorg

  Register gevestigde apothekers

  Openbare apotheken

  N.v.t.

  Register gevestigde apothekers

  Registratie oefentherapeuten

  Aantal oefen therapeuten

  N.v.t.

  Registratie oefentherapeuten; Nivel Beroepen in de gezondheidszorg

  Registratie Huisartsen

  Werkzame huisartsen

  N.v.t.

  Registratie Huisartsen; Beroepen in de gezondheidszorg

  Registratie verloskundigen

  Wekzame verloskundigen

  N.v.t.

  Registratie verloskundigen; Beroepen in de gezondheidszorg

  Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

  Aantal openbare apotheken

  N.v.t.

  SFK, Data en Feiten (SFK)

  De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen

  Voorschrijfgedrag

  Nederlandse bevolking

  De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen

  Vergunningen apotheekhoudende huisartsen Farmatec

  Aantal apotheekhoudende huisartsen

  N.v.t.

  Farmatec.nl

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. ECDC ECentr. Legionnaires’ disease in Europe. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2014. Bron
 • Dataverzameling Gezondheidsenquête 2020

  In 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel met tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.
  De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk invloed gehad op het zorggebruik en de gezondheid van de geïnterviewden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020.

 • Locaties huisartsenposten

  Voor de huisartsenposten is gebruik gemaakt van de Benchmark huisartsenposten 2019 (Ineen, 2020) met peildatum 31 december 2019. Na deze datum zijn de volgende wijzigingen opgetreden. De wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de kaart:

  • Op 6 januari 2020 is de Spoedpost in Oldenzaal gesloten.
  • Per januari 2020 zijn de huisartsenposten in Deurne, Bladel, Eersel en Valkenswaard gesloten (Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo))
  • Per september 2020 is de huisartsenpost in Hardenberg verhuisd.

  Voor de SEH is gebruik gemaakt van de Bereikbaarheidsanalyse SEHs en acute verloskunde 2020 (RIVM, 2020) met als peildatum juni 2020. 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. RIVM. Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2020 (Analyse gevoelige ziekenhuizen). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2020. Bron
 • Cijfers over aanbod en gebruik gebaseerd op verschillende soorten bronnen

  Cijfers over het aanbod en gebruik van de eerstelijn zijn gebaseerd op enquêtes of op een combinatie van informatie uit zorgregistraties en enquêtes. In onderstaande tabel is per bron weergegeven welke operationalisatie voor eerstelijnszorg is gebruikt. 

  Tabel: Gebruikte bronnen eerstelijnszorg en operationalisatie eerstelijnszorg per bron

  Bron

  Operationalisatie aanbod

  Cijfers op NIVEL.nl beroepenregistraties en monitors (waaronder Beroepenregistratie huisartse en Beroepenregistratie verloskundigen )

  Aantal werkzame beroepsbeoefenaren (huisartsen en verloskundigen)

  Aantal instellingen (huisartspraktijken)

  CBS Arbeidspositie medisch geschoolden

  Werkzame tandartsen

  CBS Actieve bedrijven

  Aantal instellingen (tandartspraktijken)

   

  Operationalisatie gebruik

  CBS-Gezondheidsenquête

  Contacten met tandarts

  Contacten met huisarts

  Contacten met fysiotherapeut

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Contacten met huisarts

   

  Beperkingen bij cijfers over aanbod van eerstelijnszorg

  Een nadeel van cijfers gebaseerd op alleen enquêtes is dat niet alle beroepsbeoefenaren bereikt worden. Dit komt doordat er meestal een steekproef wordt getrokken en er altijd sprake is van non-respons. Een nadeel van cijfers op basis van registraties is dat niet altijd alle beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in een beroepsregistratie (zoals het BIG-register) ook werkzaam zijn als zorgverlener. Cijfers op basis van louter registratie kan dus een overschatting geven van het aanbod van beroepsbeoefenaren.

  Specifiek aandachtspunt bij cijfers over trends in aanbod eerstelijnszorg

  Er zijn ook nog enkele specifieke beperkingen voor de cijfers die zijn gebruikt bij het beschrijven van trends in aanbod. In de cijfers tot 1999 zitten meerdere trendbreuken door verandering van bron, definitie of berekeningswijze. De voornaamste trendbreuk bij huisartsen was die tussen 1998 en 1999; het ging om een daling van rond de tweehonderd huisartsen. Voor tandartsen waren er meerdere, aanzienlijke trendbreuken. De voornaamste trendbreuk was die tussen 1998 en 1999; het ging om een daling van rond de duizend tandartsen. De trendbreuken daarvoor hingen samen met het al dan niet meetellen van 65-plussers. Het ging om verschillen van 520 tandartsen tussen 1990 en 1991 en 371 tandartsen tussen 1995 en 1996. Voor meer informatie zie: Breuken in de tijdsreeksen van Beroepen in de Gezondheidszorg.

  Specifiek aandachtspunt bij cijfers over gebruik huisartsenzorg

  Voor het beschrijven van het gebruik van de eerstelijnszorg gebruiken we de Gezondheidsenquête van het CBS en NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De belangrijkste methodologische verschillen tussen beide bronnen zijn dat:

  • de Gezondheidsenquête contacten met de huisartsenpost in principe ook meetelt (in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn niet),
  • de Gezondheidsenquête huisartscontacten met bewoners van verzorgingshuizen niet meetelt (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wel),
  • en dat de Gezondheidsenquête contacten met de praktijkondersteuner of –assistente niet meetelt (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wel).
 • Cijfers over kosten van eerstelijnszorg op basis Kosten van Ziektenstudie

  De gegevens over kosten van de eerstelijnszorg die worden gepresenteerd zijn afkomstig uit de Nederlandse Kosten van Ziektenstudie (KVZ-studie). In deze studie worden de totale kosten van de gezondheidszorg verdeeld naar leeftijd, geslacht, diagnose, sector, zorgfunctie (preventie, cure en overig) en financiering. Een deel van de cijfers uit de KVZ-studie wordt hier gepresenteerd. Het meest recente jaar waarvoor een gedetailleerde uitsplitsing is gemaakt van de zorgkosten is 2011. Een overzicht van alle cijfers uit de KVZ-studie over 2003, 2005, 2007 en 2011 is te vinden op de website Kosten van ziekten.nl. In onderstaande tabel staat de operationalisatie van eerstelijnszorg in de KVZ-studie. De indeling in sectoren is gebaseerd op de StatLine tabel Zorgrekeningen van het CBS. De Zorgrekeningen delen de zorgsector in zogeheten actoren in. De sector eerstelijnszorg is samengesteld uit vijftien actoren. Deze zijn over vijf subsectoren verdeeld.

  Voor meer informatie zie: Methodologie berekening van de zorgkosten in de Kosten van Ziektenstudie.

   

  Operationalisatie van eerstelijnszorg in de KVZ-studie
  Actoren Operationalisatie
  Huisartsenzorg Huisartsenpraktijken
  Mondzorg

  Praktijken van mondhygiënisten

  Praktijken van tandartsen

  Tandtechnici

  Verloskunde Praktijken van verloskundigen
  Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijken
  Overige eerstelijnszorg

  Cesarpraktijken

  Diëtistenpraktijken

  Ergotherapeutenpraktijken

  Mensendieckpraktijken

  Podotherapeutenpraktijken

  Praktijken van psychologen

  Sportmedische adviescentra

  Samenwerkingsverbanden (ketenzorg)

 • Cijfers over zorgprestaties eerstelijnszorg gebaseerd op Zorgbalans

  Cijfers over de prestaties van de eerstelijnszorg zijn gebaseerd op de indicatoren van de Zorgbalans (van den Berg et al., 2014). Deze indicatorenset geeft inzicht in de prestaties van de gezondheidszorg op het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Deze drie zijn verder onder te verdelen in:

  Betaalbaarheid/kosten

  • zorguitgaven
  • macrodoelmatigheid (prestaties op publieke doelen afgezet tegen de uitgaven)
  • mesodoelmatigheid (bijvoorbeeld productiviteit van ziekenhuizen, ligduur, etc.)

  Kwaliteit

  • effectiviteit
  • patiëntveiligheid
  • vraaggerichtheid

  Toegankelijkheid

  • geografische toegankelijkheid
  • financiële toegankelijkheid
  • tijdigheid
  • toegankelijkheid naar behoefte
  • keuzevrijheid
    

  Beschrijving kwaliteit en toegankelijkheid eerstelijnszorg op basis van registraties en enquêtes

  Voor de cijfers over de kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg zijn zorgregistraties, administratieve databases en enquêtes gebruikt. Zo is het voorschrijfgedrag van huisartsen inzichtelijk gemaakt aan de hand van door Vektis verstrekte declaratiegegevens. Op basis van een enquête naar rookgewoonten is achterhaald hoe vaak huisartsen adviezen geven om te stoppen met roken. In onderstaande tabel is per bron weergegeven welke operationalisatie voor eerstelijnszorg is gebruikt.

  Tabel: Gebruikte bronnen en operationalisatie kwaliteit en toegankelijkheid eerstelijnszorg
  Bron Operationalisatie

  Vektis (declaratiegegevens medicijnvoorschriften)

  Voorschrijfgedrag huisartsen

  OECD Health Statistics (database)

  Gebruik antibiotica voorschriften huisarts/medisch specialist

  Antimicrobial consumption interactive database (ESAC-Net)

  Gebruik antibiotica voorschriften huisarts/medisch specialist

  Continu Onderzoek Rookgewoonten (Stivoro, Trimbos-instituut), 2001-2013

  Stopadvies huisarts

  Advies medicatie huisarts

  Advies doorverwijzing huisarts

  NIVEL Beroepenregistratie

  Locatie huisarts- en fysiotherapiepraktijken

  CQ-Index (NIVEL)

  Patiëntervaringen huisartsenzorg en fysiotherapie

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van den Berg MJ, de Boer D, Gijsen R, Heijink R, Limburg LCM, Zwakhals L. Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; 2014. Bron
 • Register van gevestigde apotheken

  Degene die de leiding heeft over de apotheek, laat zich op eigen verzoek inschrijven in dit register. Artikel 61 van de Geneesmiddelenwet regelt dat er per apotheek altijd één apotheker moet zijn ingeschreven in het register van gevestigd apothekers. Ziekenhuisapotheken en grootbereiders zijn niet in de kaart opgenomen. De poliklinische apotheken waar patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of omwonenden terecht kunnen zijn wel in de kaart opgenomen.

 • Register van apotheekhoudende huisartsen

  Farmatec verleend apotheekvergunningen aan huisartsen in gebieden waar geen openbare apotheek gevestigd is. Huisartsen die dubbel voorkomen in het register zijn maar één keer meegeteld. Associé(e)s van een huisarts die al een apotheekvergunning (APH/H-vergunning) hebben, kunnen een associatievergunning aanvragen. Deze APG/A-vergunningen zijn niet opgenomen in de kaart, omdat deze hetzelfde adres betreffen als de APH/H-vergunning.

Methoden
 • Verschillende maten voor beschrijving onderdelen eerstelijnszorg

  Om Eerstelijnszorg te beschrijven, zijn voor verschillende onderdelen verschillende maten gebruikt. Hieronder wordt dit per onderdeel toegelicht.

 • Aanbod eerstelijnszorg in VenZinfo

  We gebruiken voor het beschrijven van het huidige aanbod van de eerstelijn de cijfers zoals gepresenteerd in NIVEL Beroepenregistraties, CBS Actieve Bedrijven en CBS Arbeidspositie medisch geschoolden. De trends in het aanbod van de eerstelijn is gebaseerd op CBS Arbeidspositie medisch geschoolden.We presenteren het zorgaanbod van de eerstelijn aan de hand van het aantal beroepsbeoefenaren en in het aantal praktijken. Deze worden uitgedrukt in absoluut aantal in heel Nederland en het gemiddeld aantal per 100.000 inwoners ( voor de trends). Die laatst genoemde maat wordt veelgebruikt door internationale organisaties omdat deze rekening houdt met veranderingen of verschillen in bevolkingsomvang. Voor het berekenen van de trends in zorgaanbod zijn twee tabellen van CBS Statline gecombineerd; de tabel  Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en aanbod en de tabel  Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.

  Het aanbod uitgedrukt in aantal per 100.000 inwoners houdt overigens geen rekening met de leeftijdsopbouw van de bevolking. Bij vergelijking van het zorgaanbod tussen jaren of regio's is het dan ook belangrijk om te beseffen dat in relatief oudere populaties er wellicht een grotere behoefte is aan zorg.

 • Gebruik eerstelijnszorg in VenZinfo

  Voor het beschrijven van het gebruik van eerstelijnszorg gebruiken we cijfers afkomstig uit de CBS Gezondheidsenquête.We gebruiken de cijfers zoals gepresenteerd op CBS Statline. Voor de huisartsenzorg presenteren we daarnaast ook de cijfers afkomstig uit beschikbare huisartsregistratie LINH.

  Het zorggebruik wordt door het CBS uitgedrukt in verschillende maten:
  •    percentage van de bevolking met ten minste één contact met een zorgverlener in een jaar
  •    aantal contacten per inwoner (of per 100 inwoners) per jaar
  •    aantal contacten per patiënt/cliënt (persoon met ten minste één eenheid binnen een jaar)
  We presenteren het relatieve zorggebruik voor de hele bevolking en, voor zover mogelijk, naar geslacht. De trends in gebruik van eerstelijnszorg laten we zien aan de hand van het percentage van de bevolking met ten minste één contact met de eerstelijnszorg in een jaar.Zie voor een beschrijving van de methode zoals gehanteerd door het CBS.

 • Kwaliteit en toegankelijkheid eerstelijnszorg

  We gebruiken de cijfers zoals gepresenteerd in de Zorgbalans 2014. Voor de gehanteerde methode zie (van den Berg et al., 2014).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van den Berg MJ, de Boer D, Gijsen R, Heijink R, Limburg LCM, Zwakhals L. Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; 2014. Bron
 • Regionale verschillen in vraag en aanbod van de huisartsenzorg

  Voor de berekening van de afstemming is de totale vraag van de gemeente in contactminuten gedeeld door het aantal fte huisartsen in die gemeente. Dit geeft een indicatie van het aantal contactminuten dat één fte huisarts per jaar moet werken om aan de vraag te voldoen. Om te berekenen of een gemeente meer of minder dan gemiddeld aan huisartsen heeft wordt het totaal aantal contact minuten met de huisartsen in een gemeente gedeeld door het landelijk gemiddeld aantal contactminuten per fte huisarts. Dit resultaat is vervolgens afgetrokken van het aanbod fte huisartsen in een gemeente. Via deze berekening wordt bepaald of een gemeente meer of minder fte huisartsen heeft ten opzichte van het verwacht aantal huisartsen op basis van de vraag. Deze afstemming is berekend met het instrument dat bekend staat als de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM). De VAAM wordt gepresenteerd in de vorm van een internetapplicatie.

 • Regionale verschillen in reistijd naar dichtstbijzijnde zorgvoorziening

  Voor het bepalen van de reistijden per vierpositiepostcode gebied is gebruik gemaakt van de Drive Time Matrix (DTM) van Geodan. Deze matrix tabel bevat de reistijden en -afstanden over de weg tussen postcodes in Nederland op vierpositiepostcodeniveau. Hierbij is uitgegaan van de snelste route met de personenauto. 

 • Dataverzameling Gezondheidsenquête 2020

  In 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel met tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.
  De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk invloed gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020.