Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Eenzaamheid

Cijfers & Context

Meer dan 40% voelt zich eenzaam

Regionaal & Internationaal

Meeste mensen eenzaam in het zuidwesten

Kosten

Preventie & Zorg

Uitgelicht

Meer dan 40% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam

In 2016 gaf meer dan veertig procent van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Tien procent was ernstig of zeer ernstig eenzaam. Bijna 31% was emotioneel eenzaam en 43% sociaal eenzaam. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal.

Lees meer

Meeste mensen eenzaam in het zuidwesten van het land

In het zuidwesten van het land, in de regio's Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond is het percentage mensen dat eenzaam is het hoogst. In Noord-Europa, waaronder Nederland, komt eenzaamheid onder ouderen minder vaak voor dan in de rest van de EU.

Lees meer