Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

DrugsgebruikRegionaal & InternationaalInternationaal

Cijfers & Context

Meer mannen dan vrouwen gebruiken cannabis

Regionaal & Internationaal

Cannabisgebruik Nederland gelijk aan gebruik in EU

Kosten

Niet beschikbaar

Preventie & Zorg

Ontmoedigen en verminderen risico's van gebruik

Internationale vergelijking cannabisgebruik bij volwassenen

Cannabisgebruik volwassenen internationaal

15-64-jarigen
LandMannen ooit-gebruikVrouwen ooit-gebruikOoit-gebruikMannen recent gebruikVrouwen recent gebruikRecent gebruik
Frankrijk (2017)52,737,244,815,17,111,0
Denemarken (2017)46,032,338,48,74,66,4
Spanje (2020)46,328,737,514,66,310,5
Italië (2017)39,126,432,712,67,810,2
Verenigd Koninkrijk (2018)34,723,429,09,54,67,1
Duitsland (2018)32,923,428,28,95,37,1
Ierland (2015)35,820,027,911,24,37,7
NEDERLAND (2019)33,222,227,712,16,49,3
Tsjechië (2019)33,718,225,914,64,29,4
Finland (2018)29,821,325,611,25,28,2
Estland (2018)30,820,324,59,24,86,6
Oostenrijk (2015)25,621,523,67,25,66,4
Luxemburg (2019)27,819,623,37,04,05,4
Noorwegen (2019)27,618,723,27,13,05,1
Kroatië (2019)28,816,922,914,26,210,2
België (2018)28,117,322,610,43,77,0
Slovenië (2018)24,716,520,77,83,85,9
Slowakije (2019)23,410,617,05,91,73,8
Zweden (2018)20,912,316,75,22,43,9
Cyprus (2019)21,57,114,16,41,74,0
Polen (2018)16,47,712,15,02,63,8
Griekenland (2015)15,86,311,04,11,62,8
Portugal (2016)15,66,611,07,33,15,1
Litouwen (2016)17,14,810,84,61,02,7
Letland (2015)15,94,29,86,91,74,2
Bulgarije (2016)11,54,88,35,92,34,2
Hongarije (2019))8,44,06,12,00,61,3
Roemenië (2019)8,04,36,14,82,13,5
Malta (2013)6,72,04,30,9
 • Ooit-gebruik: gebruik ooit in het leven
 • Recent gebruik: gebruik in het afgelopen jaar
 • Peiljaar staat tussen haakjes achter het land
 • Figuur presenteert EU-landen, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk
 • Zie tabelweergave rechts boven de grafiek voor uitsplitsing naar mannen en vrouwen

Ooit-gebruik van cannabis in Nederland hoog

Vergeleken met andere landen in de Europese Unie (EU) is het percentage 15-64-jarigen dat ooit cannabis heeft gebruikt hoog in Nederland. Naar schatting hebben 90,2 miljoen volwassenen van 15-64 jaar (27,2 %) in de EU ooit wel eens cannabis gebruikt. Er zijn grote verschillen in cannabisgebruik tussen EU-landen. 

Recent cannabisgebruik hoog in Nederland

Het percentage recente gebruikers (in het jaar voorafgaand aan de peiling) is in Nederland ook hoog. Voor zowel ooit-gebruik als recent gebruik geldt voor alle landen dat het percentage mannen dat cannabis gebruikt hoger is dan het percentage vrouwen (zie tabelwaarden van de grafiek).

Vergelijkbaarheid cijfers is lastig

Verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven bemoeilijken een precieze vergelijking tussen landen. 

Meer informatie

Datum publicatie

01-10-2021

Internationale vergelijking gebruik harddrugs bij volwassenen

Percentage harddrugsgebruikers internationaal

15-64-jarigen
Cocaïne ooitCocaïne recentAmfetamine ooitAmfetamine recentEcstacy ooitEcstacy recent
NEDERLAND (2016)6,525,61,410,33,5
Verenigd Koninkrijk (2016)10,12,78,60,59,11,4
Finland (2014)3,20,94,71,751,4
Ierland (2015)7,81,54,10,39,22,1
Duitsland (2015)4,11,14,11,23,91,1
Spanje (2015)10,32,240,53,60,6
België (2013)1,40,51,2
Estland (2018)516,10,95,41
Denemarken (2017)6,41,670,73,20,5
Zweden (2013)1,20,70,9
Noorwegen (2016)5,11,23,50,73,60,7
Frankrijk (2014)5,61,62,20,33,90,6
Kroatië (2015)2,70,83,5130,6
Bulgarije (2016)0,90,31,50,72,11,3
Italië (2017)6,91,22,40,12,70,4
Slovenië (2012)2,70,82,30,42,90,5
Hongarije (2015)1,20,31,70,540,9
Polen (2014)0,70,32,40,810,3
Tsjechië (2018)1,30,120,35,30,9
Oostenrijk (2015)30,42,20,42,90,4
Letland (2015)1,50,51,90,32,40,3
Slowakije (2015)0,70,11,40,43,10,6
Litouwen (2016)0,70,11,20,31,70,4
Luxemburg (2014)2,50,41,60,11,90,2
Griekenland (2015)1,30,40,60,2
Cyprus (2016)1,40,20,50,11,10,1
Roemenië (2016)0,70,20,30,10,50,1
Portugal (2016)1,20,20,400,70,1
Malta (2013)0,50,30,7
 • Ooit-gebruik: gebruik ooit in het leven
 • Recent gebruik: gebruik in het afgelopen jaar
 • Peiljaar staat tussen haakjes achter het land 
 • Figuur presenteert EU-landen en Noorwegen
 • De landen staan in volgorde van totaal recent gebruik van de verschillende soorten harddrugs

Cocaïnegebruik in Nederland hoger dan gemiddeld in de EU

Het cocaïnegebruik in Nederland (personen van 15-64 jaar) ligt iets hoger dan het geschatte gemiddelde van de Europese Unie (EU). Naar schatting hebben 17,9 miljoen 
volwassenen (15-64 jaar) in de EU ooit wel eens in hun leven met cocaïne geëxperimenteerd (EMCDDA, 2020). Dit komt overeen met 5,4 % van deze leeftijdsgroep. Het cocaïnegebruik (zowel ooit als in het afgelopen jaar) is geconcentreerd in enkele landen, vooral Spanje, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, en is relatief laag in de rest van de Europese Unie (EU). Het gebruik van cocaïne is relatief hoog onder jongvolwassenen (15-34 jaar). Ook als alleen deze leeftijdsgroep tussen landen vergeleken wordt, blijft het gebruik het hoogst in Spanje, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, samen met Denemarken, Nederland en Frankrijk (EMCDDA, 2020).

Gebruik van ecstacy in Nederland hoog

Het gebruik van ecstacy is in Nederland hoog vergeleken met andere EU-landen. Nederland behoort samen met het Verenigd Koninkrijk en Ierland tot de koplopers. Dit geldt zowel voor ooit-gebruik als gebruik in het afgelopen jaar. Ecstacy-gebruik komt meer voor onder jongvolwassenen (15-34 jaar) dan onder oudere leeftijdsgroepen. Ook als alleen deze leeftijdsgroep tussen landen vergeleken wordt, is het gebruik in Nederland hoog vergeleken met andere EU-landen, net als in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Britten gebruiken samen met de Denen ook relatief vaak amfetamine. Het aantal amfetaminegebruikers is in Nederland hoger dan gemiddeld. Naar schatting hebben 12,3 miljoen Europese volwassenen (15-64 jaar) in hun leven ooit wel eens met amfetamines geëxperimenteerd. Dit komt overeen met 3,7 % van deze leeftijdsgroep (EMCDDA, 2020).

Vergelijking cijfers is lastig

Verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven bemoeilijken een precieze vergelijking tussen landen.

Meer informatie

Datum publicatie

22-10-2020

Internationale vergelijking cannabisgebruik jongeren

Actueel cannabisgebruik jongeren internationaal 2019

15- en 16-jarigen
LandJongensMeisjesTotaal
Italië17,312,214,9
Frankrijk16,010,713,4
NEDERLAND13,211,912,6
Spanje11,711,711,7
Tsjechië11,611,611,6
Slovenië12,910,211,5
Oostenrijk13,29,411,4
Duitsland13,37,710,5
Letland10,98,69,8
Kroatië9,68,79,2
Ierland11,56,79,0
Slowakije9,27,38,3
Polen10,26,38,1
Denemarken9,15,87,4
ESPAD-gemiddelde8,55,87,1
Bulgarije8,06,27,1
Estland8,44,96,6
Portugal7,45,36,2
Litouwen6,14,95,5
Cyprus7,93,45,3
Hongarije6,54,15,3
Malta4,74,64,7
Griekenland6,52,94,6
Finland4,93,24,1
Noorwegen5,42,33,8
Roemenië3,62,93,3
Zweden4,31,42,9
 • In de grafiek staan de EU-landen die deelnemen aan de ESPAD-studie plus Noorwegen

Relatief hoog cannabisgebruik onder Nederlandse scholieren

Van de Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar heeft 12,6% in de afgelopen dertig dagen cannabis gebruikt (actueel gebruik). Het gaat om 13,2% van de jongens en 11,9% van de meisjes van die leeftijd. Daarmee staat Nederland op de derde plaats na Italië en Frankrijk (ESPAD-studie, 2020). Bovendien heeft bijna een kwart (22,4%) van de Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar ooit cannabis gebruikt. Ook dit is hoog vergeleken met andere EU-landen (ESPAD-Group, 2020). 

Meer informatie

 

Experts en redactie

Datum publicatie

21-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. ESPAD-Group. ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Luxembourg: EMCDDA/ESPAD; 2020. Bron | DOI

Internationale vergelijking gebruik harddrugs jongeren

Gebruik harddrugs door jongeren ooit in het leven internationaal 2019

15- en 16-jarigen
JongensMeisjesTotaal
Estland*9,08,68,8
Letland*8,38,58,4
Slowakije*5,58,26,9
Tsjechië*6,56,96,7
Cyprus*9,83,76,4
Bulgarije6,55,26,3
Polen7,05,16,0
Slovenië6,16,06,0
Hongarije6,35,45,9
Frankrijk*6,35,35,8
Ierland7,44,15,7
Portugal6,34,95,6
Oostenrijk*5,75,25,4
Litouwen*5,25,65,4
ESPAD-gemiddelde5,36,94,8
NEDERLAND*5,04,34,7
Duitsland4,84,24,5
Kroatië4,83,94,4
Denemarken*4,73,44,1
Italië4,53,74,1
Zweden*4,92,83,8
Malta4,33,13,7
Spanje4,03,33,7
Roemenië3,43,73,5
Noorwegen*4,22,13,2
Griekenland*4,51,93,1
Finland*3,12,32,7
 • Voor landen met een sterretje (*) worden de cijfers gepresenteerd exclusief crack
 • Onder harddrugs wordt hier verstaan: amfetamine, cocaïne, crack, ecstasy, LSD of andere hallucinogenen, heroïne of GHB
 • In de grafiek staan de EU-landen die deelnemen aan de ESPAD-studie plus Noorwegen

Gebruik harddrugs onder Nederlandse scholieren gemiddeld

Van de Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar zegt 4,7% ervaring te hebben met drugs zoals amfetamine, cocaïne, crack, ecstasy, LSD (of andere hallucinogenen), heroïne of GHB. Dit komt overeen met het gemiddelde van de Europese landen die deelnemen aan de ESPAD-studie. Jongeren in Estland en Letland scoren van de EU-landen die deelnemen het hoogst (meer dan 8%). In Finland, Griekenland en Noorwegen hebben scholieren het minst ervaring met deze drugs, rond de 3% (ESPAD-Group, 2020).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

21-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. ESPAD-Group. ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Luxembourg: EMCDDA/ESPAD; 2020. Bron | DOI

Verantwoording

Definities
 • Definities Drugsgebruik

  Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. We noemen dit ook wel de pyscho-actieve werking.

  Het onderwerp drugsgebruik op Volksgezondheidenzorg.info richt zich op de volgende drugs: cannabis, hallucinogene paddenstoelen en heroïne, cocaïne, amfetamine, ecstacy en GHB. Cannabis (hasj en wiet/marihuana) en hallucinogene paddenstoelen staan bekend als ‘softdrugs’. Deze middelen staan op lijst II van de Opiumwet. Ook de plant qat staat sinds 5 januari 2013 op lijst II. Middelen zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD, ecstacy en GHB worden ‘harddrugs’ genoemd en staan op lijst I van de Opiumwet. Omdat deze middelen in de Opiumwet staan zijn ze illegaal. Ook alcohol en nicotine in tabak hebben een psycho-actieve werking, maar deze middelen staan niet in de Opiumwet en zijn dus legaal.

  Middelen op lijst I zijn volgens de wet gevaarlijker dan middelen op lijst II. In de werkelijkheid is de grens tussen harddrugs en softdrugs niet zo gemakkelijk te trekken. Er zijn gebruikers van softdrugs die zoveel gebruiken dat het ‘hard’ gebruik genoemd zou kunnen worden. Het omgekeerde komt ook voor, hoewel ‘soft’ gebruiken van harddrugs voor de meeste mensen moeilijk vol te houden is.

  We maken onderscheid in actueel, recent en ooit-gebruik:

  • Actueel gebruik: in de laatste maand voorafgaand aan de peiling
  • Recent gebruik: in het laatste jaar voorafgaand aan de peiling
  • Ooit-gebruik: ooit in het leven
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over Drugsgebruik

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; afgelopen jaar harddrugs gebruikt (percentages) Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  LSMGezondheidsenquête
  Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit harddrugs, paddo's of lachgas gebruikt (percentages) Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMPeilstations Scholieren
  Leefstijlmonitor (LSM)/ HBSC-Nederland Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit XTC of lachgas gebruikt (percentages) Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSM, HBSC-Nederland
  Onderzoek middelengebruik studenten Ooit, afgelopen maand cannabis, lachgas of harddrugs gebruikt Nederlandse mbo en hbo studenten 16 t/m 18 jaar Factsheet Trimbos-instituut
  Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD'en en RIVM Ooit wiet of hasj gebruikt Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op Zorggegevens, Website Gezondheidsmonitors
  Nationaal Prevalentie Onderzoek (NPO) Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis of harddrugs gebruikt (percentages) Nederlandse bevolking van 15 t/m 64 jaar van Rooij et al., 2011
  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) Ziekenhuisopnamen door drugsgebruik Nederlandse bevolking LBZ
  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Ooit, afgelopen jaar cannabis  of harddrugs gebruikt (percentages) Europese bevolking EMCDDA, Statistisch Bulletin
  European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD) In de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt; ooit harddrugs gebruikt (percentages) Europese scholieren van 15 en 16 jaar

  ESPAD; ESPAD-Group, 2020

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van Rooij AJ, Schoenmakers TM, van de Mheen D. Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: kerncijfers 2009. Rotterdam: IVO; 2011. Bron
  2. ESPAD-Group. ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Luxembourg: EMCDDA/ESPAD; 2020. Bron | DOI
Methoden
 • Dataverzameling Gezondheidsenquête 2020

  In 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel met tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.
  De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk invloed gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020.

 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.