Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

DrugsgebruikCijfers & ContextHuidige situatie: jongeren

Cijfers & Context

Meer mannen dan vrouwen gebruiken cannabis

Regionaal & Internationaal

Cannabisgebruik Nederland gelijk aan gebruik in EU

Kosten

Niet beschikbaar

Preventie & Zorg

Ontmoedigen en verminderen risico's van gebruik

Cannabisgebruik scholieren naar geslacht

Eén op de tien scholieren heeft ooit cannabis gebruikt

Van de onderzochte leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft één op de tien ooit cannabis gebruikt: meer jongens (12%) dan meisjes (8%).

Meer informatie

Cannabisgebruik scholieren naar leeftijd

Cannabisgebruik onder scholieren neemt toe met de leeftijd

Onder jongeren neemt het gebruik van cannabis toe met de leeftijd. Onder de 12-jarigen heeft minder dan 1% ervaring met cannabisgebruik. Daarna is sprake van een forse toename, vooral bij de jongens. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren voor het eerst cannabis gebruiken ligt op 14,1 jaar (gemiddelde leeftijd steekproef: 13,9 jaar). Jongens (14,0 jaar) en meisjes (14,2 jaar) verschillen hierin nauwelijks (van Dorsselaer et al., 2016). Ook bij het gebruik in de afgelopen maand is een duidelijke stijging met de leeftijd. Dit gebruik neemt toe van 1% onder de 13-jarigen tot 11% onder de 16-jarigen. Op 15- en 16-jarige leeftijd zijn de verschillen tussen meisjes en jongens groot: de prevalenties zijn onder jongens zo’n twee maal hoger dan onder meisjes (van Dorsselaer et al., 2016).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen JEE, Spit M., van Laar MW, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Bron

Gebruik harddrugs, paddo's en lachgas onder scholieren

Ecstacy het vaakst ooit in het leven gebruikt door scholieren 12-16 jaar

Ecstacy is de harddrug die het vaakst ooit in het leven is gebruikt door scholieren van 12 tot en met 16 jaar. Daarna volgen cocaïne en amfetamine. Met heroïne, crack, GHB en LSD hebben weinig scholieren ervaring (van Dorsselaer et al., 2016). Hallucinogene paddestoelen (paddo’s) zijn door 0,9% van de scholieren ten minste eenmaal gebruikt. Opvallend is het hoge percentage scholieren dat lachgas heeft gebruikt (van Dorsselaer et al., 2016). In 2011 is niet gevraagd naar het gebruik van lachgas omdat er nog geen signalen waren dat dit middel door veel scholieren werd gebruikt. Lachgas lijkt dus sterk aan populariteit te hebben gewonnen. De verschillen tussen jongens en meisjes in het gebruik van harddrugs zijn klein en niet significant. Met paddo’s en lachgas lijken iets meer jongens dan meisjes ervaring te hebben, maar ook deze verschillen zijn niet significant. Het gebruik van enige harddrug stijgt geleidelijk met de leeftijd, waarbij onder jongens een relatief sterke toename zichtbaar is tussen 14 jaar (1,7%) en 15 jaar (6,5%) (van Dorsselaer et al., 2016).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen JEE, Spit M., van Laar MW, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Bron

Cannabisgebruik studenten naar geslacht

Bijna eenderde van de studenten gebruikte ooit cannabis

Bijna eenderde van de mbo- en hbo-studenten van 16 t/m 18 jaar (31%) gaf in 2015 aan ooit cannabis te hebben gebruikt. In de afgelopen maand was dat 14%; twee keer zoveel jongens (18%) als meisjes (9%). Bij jongens loopt het percentage dat in de afgelopen maand cannabis gebruikte op met de leeftijd; bij meisjes is dat het niet geval (niet in figuur) (Verdurmen et al., 2016).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verdurmen JEE, van Dorsselaer S, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Bron

Gebruik harddrugs, paddo's en lachgas onder studenten

Eén op de zes studenten heeft ooit lachgas gebruikt

Eén op de zes studenten (17%) van het mbo of hbo gaf in 2015 aan ooit lachgas te hebben gebruikt. Eén op de twintig studenten gebruikte lachgas in de afgelopen maand. Het gebruik van hallocinogene paddestoelen komt minder vaak voor. Ruim één op de negen studenten (11%) heeft ooit harddrugs gebruikt. Het gaat vooral om ecstacy: 9% van de studenten heeft hier ervaring mee.

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verdurmen JEE, van Dorsselaer S, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Bron

Verantwoording

Definities
 • Definities Drugsgebruik

  Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. We noemen dit ook wel de pyscho-actieve werking.

  Het onderwerp drugsgebruik op Volksgezondheidenzorg.info richt zich op de volgende drugs: cannabis, hallucinogene paddenstoelen en heroïne, cocaïne, amfetamine, ecstacy en GHB. Cannabis (hasj en wiet/marihuana) en hallucinogene paddenstoelen staan bekend als ‘softdrugs’. Deze middelen staan op lijst II van de Opiumwet. Ook de plant qat staat sinds 5 januari 2013 op lijst II. Middelen zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD, ecstacy en GHB worden ‘harddrugs’ genoemd en staan op lijst I van de Opiumwet. Omdat deze middelen in de Opiumwet staan zijn ze illegaal. Ook alcohol en nicotine in tabak hebben een psycho-actieve werking, maar deze middelen staan niet in de Opiumwet en zijn dus legaal.

  Middelen op lijst I zijn volgens de wet gevaarlijker dan middelen op lijst II. In de werkelijkheid is de grens tussen harddrugs en softdrugs niet zo gemakkelijk te trekken. Er zijn gebruikers van softdrugs die zoveel gebruiken dat het ‘hard’ gebruik genoemd zou kunnen worden. Het omgekeerde komt ook voor, hoewel ‘soft’ gebruiken van harddrugs voor de meeste mensen moeilijk vol te houden is.

  We maken onderscheid in actueel, recent en ooit-gebruik:

  • Actueel gebruik: in de laatste maand voorafgaand aan de peiling
  • Recent gebruik: in het laatste jaar voorafgaand aan de peiling
  • Ooit-gebruik: ooit in het leven
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over Drugsgebruik

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; afgelopen jaar harddrugs gebruikt (percentages) Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  LSMGezondheidsenquête
  Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit harddrugs, paddo's of lachgas gebruikt (percentages) Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMPeilstations Scholieren
  Nationaal Prevalentie Onderzoek (NPO) Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis of harddrugs gebruikt (percentages) Nederlandse bevolking van 15 t/m 64 jaar van Rooij et al., 2011
  Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Aantal ingeschreven cliënten bij de verslavingszorg met cannabis of harddrugs als primair probleem Nederlandse bevolking LADIS
  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Ooit, afgelopen jaar cannabis  of harddrugs gebruikt (percentages) Europese bevolking EMCDDA, Statistisch Bulletin
  European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD) In de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt; ooit harddrugs gebruikt (percentages) Europese scholieren van 15 en 16 jaar

  ESPADKraus et al., 2016

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van Rooij AJ, Schoenmakers TM, van de Mheen D. Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: kerncijfers 2009. Rotterdam: IVO; 2011. Bron