Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

DownsyndroomPreventie & ZorgZorg

Cijfers & Context

Naar schatting 13.000 mensen met downsyndroom

Regionaal & Internationaal

Kosten

Medische kosten naar schatting 600 miljoen euro

Preventie & Zorg

1 op de 3 zwangeren doet combinatietest

Ziekenhuisopnamen downsyndroom

Ziekenhuisopnamen downsyndroom 2012

Leeftijd

Totaal opnamen

Dagopnamen

Klinische opnamen

0 jaar

148

32

116

1 tot 5 jaar

114

113

.

5 tot 10 jaar

114

113

.

10 tot 15 jaar

82

81

.

15 tot 20 jaar

40

39

.

Totaal alle leeftijden

500

379

121

Bron: LBZ (gedownload van CBS StatLine)

Pasgeborenen relatief vaak opgenomen in het ziekenhuis

In 2012 waren er 121 klinische ziekenhuisopnamen voor downsyndroom. Het aantal dagopname was 379 (CBS StatLine, 2012). Pasgeborenen met downsyndroom worden relatief vaak opgenomen in het ziekenhuis. Soms vindt opname alleen plaats voor het vaststellen van het syndroom (16%). Driekwart van de opnamen is nodig voor behandeling van een van de bijkomende aandoeningen (Weijerman et al., 2008). Kinderen met downsyndroom jonger dan vijf jaar worden gemiddeld twee keer vaker opgenomen dan hun leeftijdgenoten. De belangrijkste redenen voor opname zijn aangeboren hartaandoeningen, luchtweginfecties en aangeboren darmafwijkingen (van Trotsenburg et al., 2006).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. Weijerman M E, A van Furth M, Vonk-Noordegraaf A, van Wouwe JP, Broers CJM, Gemke RJBJ. Prevalence, neonatal characteristics, and first-year mortality of Down syndrome: a national study. J Pediatr. 2008;152(1):15-9. Bron | Pubmed
  2. van Trotsenburg ASP, Heymans HSA, Tijssen JGP, de Vijlder JJM, Vulsma T. Comorbidity, hospitalization, and medication use and their influence on mental and motor development of young infants with Down syndrome. Pediatrics. 2006;118(4):1633-9. Pubmed | DOI

Verantwoording

Definities
  • Downsyndroom

    Downsyndroom is een chromosomaal bepaalde aangeboren afwijking, met een extra chromosoom 21. Omdat een chromosoom duizenden genen bevat, leidt dit ene extra chromosoom tot meerdere stoornissen in verschillende structurele en functionele ontwikkelingen. Het syndroom wordt gekenmerkt door een karakteristiek uiterlijk, lagere spierspanning (hypotonie) en een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Bronverantwoording