Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Dossier Preventie

Wat is het Nationaal Preventieakkoord?

Nationaal Preventieakkoord voor een gezonder Nederland

Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op een gezonder Nederland in 2040. Het akkoord is gesloten met ruim 70 partijen, zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, bedrijven, fondsen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid. Het is gericht op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor deze thema´s zijn de ambities, doelen en maatregelen vastgelegd in een akkoord. 

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

07-10-2020