Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Dikkedarmkanker

Cijfers & Context

Overleving dikkedarmkanker neemt toe

Regionaal & Internationaal

Relatief hoge incidentie en sterfte in Nederland

Kosten

Kosten van zorg 576 miljoen euro in 2015

Preventie & Zorg

18.000 ziekenhuisopnamen in 2010

Uitgelicht

Array

Aantal nieuwe gevallen neemt toe, sterfte neemt af

In 2018 kregen ongeveer 14.100 mensen dikkedarmkanker. De invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 heeft geleid tot een tijdelijke toename in het aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker. De gestandaardiseerde sterfte aan dikkedarmkanker is afgenomen.

Lees meer
Array

Incidentie van dikkedarmkanker hoog in vergelijking met andere EU-landen

De incidentie van dikkedarmkanker is hoog in vergelijking met andere landen van de Europese Unie (EU). Ook de sterfte ligt hoger dan het EU-gemiddelde. De overleving van dikkedarmkanker is in Nederland gemiddeld in vergelijking met andere EU-landen.

Lees meer
Array

Kosten van zorg voor dikkedarmkanker 576 miljoen euro in 2015

In 2015 bedroegen de kosten van de zorg aan patiënten met dikkedarmkanker 576 miljoen euro. Dit is 0,7% van de totale kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg en 10,3% van alle gemaakte kosten voor de zorg voor nieuwvormingen. De meeste kosten worden gemaakt op de leeftijd tussen de 60 en 80 jaar.

Lees meer
Array

Screening moet sterfte voorkomen

Landelijk bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker en vroege opsporing bij hoogrisicogroepen zijn gericht op het terugdringen van de sterfte door dikkedarmkanker. Op langere termijn zouden 2.400 sterfgevallen kunnen worden voorkomen door het landelijk bevolkingsonderzoek.

Lees meer