Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Dikkedarmkanker

Cijfers & Context

Overleving dikkedarmkanker neemt toe

Regionaal & Internationaal

Relatief hoge incidentie en sterfte in Nederland

Kosten

Kosten van zorg 488 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

18.000 ziekenhuisopnamen in 2010

Uitgelicht

Aantal nieuwe gevallen neemt toe, sterfte neemt af

In 2016 kregen ongeveer 15.400 mensen dikkedarmkanker. De invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 heeft geleid tot een tijdelijke toename in het aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker. De sterfte aan dikkedarmkanker is daarentegen afgenomen.

Lees meer

Incidentie van dikkedarmkanker hoog in vergelijking met andere EU-landen

De incidentie van dikkedarmkanker is hoog in vergelijking met andere landen van de Europese Unie (EU). Ook de sterfte ligt hoger dan het EU-gemiddelde. De overleving van dikkedarmkanker is in Nederland gemiddeld in vergelijking met andere EU-landen.

Lees meer

Kosten van zorg voor dikkedarmkanker 488 miljoen euro in 2011

In 2011 bedroegen de kosten van de zorg aan patiënten met dikkedarmkanker 488 miljoen euro. Dit is 0,5% van de totale kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg en 10% van alle gemaakte kosten voor de zorg voor nieuwvormingen. De meeste kosten worden gemaakt op de leeftijd tussen de 60 en 80 jaar.

Lees meer

Screening moet sterfte voorkomen

Landelijk bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker en vroege opsporing bij hoogrisicogroepen zijn gericht op het terugdringen van de sterfte door dikkedarmkanker. Op langere termijn zouden 2.400 sterfgevallen kunnen worden voorkomen door het landelijk bevolkingsonderzoek.

Lees meer