Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Diabetes mellitusPreventie & ZorgZorg

Cijfers & Context

Aantal diabetespatiënten sterk toegenomen

Regionaal & Internationaal

Prevalentie in NL gelijk aan prevalentie in EU

Kosten

Kosten van zorg bijna 1,6 miljard euro in 2015

Preventie & Zorg

Gemiddelde opnameduur in ziekenhuis 8,3 dagen

Trend in ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus

Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus, 1995-2010

Klinische opnamen, klinische opnamedagen en gemiddelde opnameduur met diabetes mellitus als hoofdontslagdiagnose
JaarKlinische opnamen (m)Klinische opnamen (v)Klinische opnamedagen (m)Klinische opnamedagen (v)Gem. opnameduur (m)Gem. opnameduur (v)
1995100100100100100100
1996979693949699
1997929087859495
1998908486809596
1999827176689295
2000796671619092
2001806571588990
2002796365528283
2003836168498281
2004826361477474
2005815959417370
2006816058397166
2007815850366262
2008826049355958
2009835747325756
2010865746275348
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 1990
 • Geïndexeerd (1995 is 100)

 

Gemiddelde opnameduur in ziekenhuis voor diabetes 8,3 dagen

In 2010 waren er 11.638 klinische opnamen met diabetes als hoofdontslagdiagnose, met 96.552 opnamedagen. De gemiddelde opnameduur was 8,3 dagen. Het aantal dagbehandelingen in het ziekenhuis voor diabetes in 2010 was 7.357 (LMR). Deze getallen geven het aantal opnamen weer, niet het aantal opgenomen personen. Het aantal opnamen kan hoger zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meer dan één keer per jaar opgenomen kan worden.

Sterke afname opnamen en opnameduur

Het aantal klinische opnamen voor diabetes is afgenomen van 14.528 opnamen in 1995 naar 11.638 in 2010. Als we corrigeren voor veranderingen in leeftijdssamenstelling en omvang van de bevolking in Nederland, is de afname nog groter, namelijk 31%. Dat is opvallend, omdat voor alle ziekten en aandoeningen samen het aantal klinische opnamen sinds 1995 licht is gestegen. Het aantal klinische opnamedagen voor diabetes is in de periode 1995-2010 nog veel sterker gedaald, bij vrouwen met ruim 70% en bij mannen met ruim 50%. Dit heeft onder andere te maken met de afname van de gemiddelde opnameduur bij diabetes.

Kans op ziekenhuisopname afgenomen

De kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis vanwege diabetes is voor een diabetespatiënt afgenomen van 4,3% in 1995 naar 1,7% in 2007 (Luijben & Kommer, 2010). Dit komt door een toename van het aantal diabetespatiënten en een afname van het aantal ziekenhuisopnamen voor diabetes.

Sterke stijging dagopnamen

Het absoluut aantal dagopnamen is in de periode 1995-2010 bij mannen gestegen van 361 naar 3.721 en voor vrouwen van 504 naar 3.636 (LMR).

Meer informatie

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Luijben AHP, Kommer GJ. Tijd en toekomst. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond naar beter. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2010. Bron

Zorg diabetes

Zorg voor diabetes vooral gericht op voorkomen of uitstellen van complicaties

De standaardzorg voor mensen met diabetes mellitus richt zich op patiënten zonder ernstige complicaties, met als een van de belangrijkste doelen het voorkomen of uitstellen van complicaties (Baan et al., 2009). Wanneer behandeldoelen in de standaardzorg niet worden gehaald of wanneer er sprake is van onvoldoende verbetering, acute ontregeling of het optreden van (ernstige) complicaties, wordt doorverwezen naar de tweede lijn voor meer complexe zorg.

Actieve rol voor diabetespatiënt in de zorg

Voor de zorg rondom patiënten met diabetes mellitus type 2 heeft de NDF een Zorgstandaard ontwikkeld (NDF, 2007). Deze standaard beschrijft op hoofdlijnen waaraan de zorg voor diabetes minimaal moet voldoen. De Zorgstandaard speelt een centrale rol in de kwaliteitsverbetering van de diabeteszorg (Zorgstandaarddiabetes). Binnen de zorg voor diabetes mellitus type 2 hebben patiënten een actieve rol in het eigen ziekteproces. Daarom is er ook een patiëntenversie van de Zorgstandaard beschikbaar. Met deze Diabetes Zorgwijzer (DVN, 2008) krijgen patiënten beter inzicht in de zorg die zij volgens de Zorgstandaard moeten krijgen.

Zorg voor diabetespatiënt vooral in diabeteszorggroepen en diabetespoliklinieken

Om multidisciplinaire zorg in de standaard diabeteszorg te stimuleren is in 2007 de keten-diagnose behandelcombinatie (keten-dbc) voor de diabeteszorg geïntroduceerd. Met deze keten-dbc spreken een zorgverzekeraar en een zogenaamde diabeteszorggroep één prijs af voor de verschillende onderdelen van de standaard diabeteszorg. De diabeteszorggroep zorgt er vervolgens voor dat de zorg conform de NDFZorgstandaard geleverd wordt door deze zorg zelf te leveren of hiervoor zorgaanbieders te contracteren. Op dit moment vindt ongeveer 80% van de diabeteszorg in de eerste lijn plaats in diabeteszorggroepen (de Jong-van Til et al., 2012).

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Baan CA, Schoemaker CG, Jacobs-van der Bruggen MAM, Hamberg-van Reenen HH, Verkleij H, Heus S. Diabetes tot 2025, preventie en zorg in samenhang. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2009. Bron
 2. NDF. NDF Zorgstandaard. Transparantie en kwaliteit van diabeteszorg voor mensen met diabetes type 2. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie; 2007. Bron
 3. DVN. Diabetes Zorgwijzer voor mensen met diabetes type 2. Amersfoort: Diabetes Vereniging Nederland; 2008. Bron
 4. de Jong-van Til JT, Lemmens LC, Baan CA, Struijs JN. De organisatie van zorggroepen anno 2011. Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2012. Bron

Verantwoording

Definities
 • Wat is diabetes mellitus?

  Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een chronische stofwisselingsziekte die gepaard gaat met een te hoog glucosegehalte in het bloed. Bij diabetes mellitus is het lichaam niet meer in staat om glucose goed te verwerken. Dat komt omdat er te weinig of geen insuline wordt aangemaakt of omdat het lichaam ongevoelig is geworden voor de insuline. Insuline is nodig voor het transport van glucose uit het bloed naar de lichaamsweefsels. Bij geen of onvoldoende insuline heeft het lichaam moeite om de glucose uit het bloed te krijgen en stijgen de bloedglucosewaarden. Hierdoor ontstaan allerlei klachten en uiteindelijk complicaties van hart en vaten, ogen, nieren en zenuwen.

 • Diabetes type 1 en type 2 meest voorkomende vormen van diabetes

  De twee meest voorkomende vormen van diabetes mellitus met elk een eigen oorzaak zijn type 1 en type 2 diabetes. Zwangerschapsdiabetes kan als een aparte categorie aangeduid worden. Deze categorie wordt overigens ook beschouwd als een risicofactor voor type 2 diabetes. Vanwege de stijgende incidentie wereldwijd van deze vorm van diabetes, komt ook zwangerschapsdiabetes op VZinfo aan de orde.

 • Ziekteverschijnselen van diabetes

  Type 1

  De eerste tekenen van type 1 diabetes zijn veel drinken, vaak urineren en vermageren gedurende enkele weken. Type 1 diabetes kan ook geconstateerd worden naar aanleiding van een sterk verhoogd glucosegehalte in het bloed en de daarbij behorende verzuring van het bloed (keto-acidose).

  Type 2

  Type 2 diabetes ontstaat geleidelijker dan type 1 diabetes en de eerste klachten zijn vaak vaag. Daardoor wordt de diabetes vaak pas na jaren herkend en gediagnosticeerd. Deze klachten zijn veel drinken, veel eten, vaak urineren, moeheid en duizeligheid.

  Zwangerschapsdiabetes

  De eerste symptomen van zwangerschapsdiabetes zijn hetzelfde als van type 2 diabetes: veel dorst en vaak moeten plassen. Soms is er sprake van een versnelde groei van het ongeboren kind (begin van macrosomie: het gewicht van de pasgeborene is te hoog voor de duur van de zwangerschap). Versnelde groei is een indicatie voor een orale glucosetolerantietest (OGTT).

 • Behandeling van diabetes

  Prediabetes

  De kans dat mensen met prediabetes diabetes ontwikkelen is hoog, maar het is in principe mogelijk om die kans met preventieve maatregelen, zoals leefstijlinterventies, te verlagen en het ontstaan van diabetes uit te stellen of te voorkomen.

  Type 2

  Bij patiënten met type 2 diabetes en overgewicht is het soms mogelijk door middel van gewichtsreductie een verbetering te bewerkstelligen. Die verbetering wordt afgemeten aan een daling van het bloedglucosegehalte. Deze personen zullen echter ondanks het (tijdelijk) herstel in zekere mate bij de huisarts onder controle blijven. Als afvallen niet lukt of het bloedglucosegehalte onvoldoende daalt, wordt de behandeling uitgebreid met medicatie, meestal pillen, om de bloedglucose te verlagen. Bij een deel van de patiënten met type 2 diabetes is uiteindelijk ook behandeling met insuline nodig om de bloedglucose voldoende te verlagen.

  Zwangerschapsdiabetes

  De behandeling van zwangerschapsdiabetes bestaat uit leefstijladviezen of medicatie zoals insuline, afhankelijk van het bloedglucosegehalte en de daling na behandeling (Waugh et al., 2010; NVOG, 2010). Glucoseverlagende pillen worden meestal pas vanaf het tweede trimester van de zwangerschap voorgeschreven (NVOG, 2010).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Waugh N, Royle P, Clar C, Henderson R, Cummins E, Hadden D, et al. Screening for hyperglycaemia in pregnancy: a rapid update for the National Screening Committee. Health Technol Assess. 2010;14(45):1-183. Pubmed | DOI
  2. NVOG. Diabetes Mellitus en Zwangerschap. Versie 2.0. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2010. Bron
 • Gebruiker geneesmiddelen

  Een gebruiker is in de GIP databank gedefinieerd als een patiënt die gedurende een kalenderjaar minstens één voorschrift voor het betreffende geneesmiddel heeft ontvangen. Omdat iemand in een jaar verschillende geneesmiddelen kan gebruiken, kunnen gebruikersaantallen niet zomaar worden opgeteld. Een patiënt die een voorschrift voor zowel simvastatine als atorvastatine heeft ontvangen, telt mee als gebruiker van simvastatine én als gebruiker van atorvastatine; op het niveau van de cholesterolverlagers telt hij maar eenmaal mee.

 • Standaarddagdosering (DDD)

  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen: de hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen. Een standaarddagdosering (DDD, Defined Daily Dose) is de hoeveelheid werkzame stof die een volwassene per dag krijgt voor de onderhoudsbehandeling van een ziekte of een aandoening. De standaarddagdosering wordt jaarlijks vastgesteld door het Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.  

 • ATC-codes

  Het classificatiesysteem van de World Health Organization deelt een geneesmiddel in door aan elke werkzame stof of combinaties daarvan een eigen code toe te kennen. Het antidepressivum Fluoxetine (Merknaam: Prozac®) heeft bijvoorbeeld de ATC-code: N 06 AB 03. De eerste letter (N) staat voor de anatomische hoofdgroep, in dit geval die van het zenuwstelsel (Nervous system). In combinatie met het tweecijferige getal (06) achter de N ontstaat de code voor de therapeutische subgroep. N06 is de code voor de therapeutische subgroep van de psychoanaleptica. De tweede letter (A) staat voor de farmacologische subgroep, de farmacologische subgroep N06A is die van de antidepressiva. In combinatie met de derde letter (B) onstaat de code voor de chemische subgroep. N06AB is de code voor de chemische subgroep van selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's). Het laatste getal staat uiteindelijk voor de specifieke werkzame stof binnen de chemische subgroep. In dit geval dus fluoxetine. Op de GIP databank wordt het ATC-classificatiesysteem gebruikt dat door de WHO is vastgesteld in het meest recente rapportagejaar. Deze indeling is toegepast op alle voorgaande jaren, zodat de gegevens over alle jaren op dezelfde wijze zijn geclassificeerd.

   

  Geneesmiddelgroep

  ATC-codes

  Maagmiddelen

  A02BA01, A02BA02, A02BA03, A02BA04, A02BB01, A02BC01, A02BC02, A02BC03, A02BC04, A02BC05, A02BD04, A02BX02, A02BX05

  Cholesterolverlagers

  C10AA01, C10AA03, C10AA04, C10AA05, C10AA07, C10AB02, C10AB04, C10AB08, C10AC01, C10AC04, C10AD06, C10AX09, C10AX12, C10AX13, C10AX14, C10BA02, C10BA05

  Diabetesmiddelen totaal

  A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AD06, A10AE, A10AE04, A10AE05, A10AE06, A10AE56, A10BA02, A10BB01, A10BB03, A10BB09, A10BB12, A10BD02, 10BD05, A10BD07, A10BD08, A10BD10, A10BD11, A10BD15, A10BD16, A10BD20, A10BF01, A10BG03, A10BH01, A10BH02, A10BH03, A10BH05, A10BJ01, A10BJ02, A10BJ03, A10BJ05, A10BK01, A10BK02, A10BK03, A10BX02

  Diabetesmiddelen, oraal

  A10BA02, A10BB01, A10BB03, A10BB09, A10BB12, A10BD02, 10BD05, A10BD07, A10BD08, A10BD10, A10BD11, A10BD15, A10BD16, A10BD20, A10BF01, A10BG03, A10BH01, A10BH02, A10BH03, A10BH05, A10BJ01, A10BJ02, A10BJ03, A10BJ05, A10BK01, A10BK02, A10BK03, A10BX02

  Diabetesmiddelen, insuline

  A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AD06, A10AE, A10AE04, A10AE05, A10AE06, A10AE56

  Astma- en COPD-middelen

  R03AC02, R03AC03, R03AC12, R03AC13, R03AC18, R03AC19, R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK10, R03AK11, R03AK12, R03AL, R03AL01, R03AL02, R03AL03, R03AL04, R03AL05, R03AL06, R03BA01, R03BA02, R03BA05, R03BA08, R03BB01, R03BB04, R03BB05, R03BB06, R03BB07, R03BC01, R03BC03, R03CC02, R03DA04, R03DC03, R05CB13

  Antidepressiva

  N06AA02, N06AA04, N06AA09, N06AA10, N06AA12, N06AA16, N06AA21, N06AB03, N06AB04, N06AB05, N06AB06, N06AB08, N06AB10, N06AF03, N06AF04, N06AG02, N06AX03, N06AX05, N06AX11, N06AX12, N06AX16, N06AX21, N06AX22, N06AX26

  Antipsychotica

  N05AA01, N05AB02, N05AB03, N05AC01, N05AD01, N05AD05, N05AD06, N05AD08, N05AE03, N05AE05, N05AF01, N05AF03, N05AF05, N05AG01, N05AG02, N05AG03, N05AH02, N05AH03, N05AH04, N05AL01, N05AL03, N05AN01, N05AX08, N05AX12, N05AX13

  Slaap- en kalmeringsmiddelen

  N05BA01, N05BA02, N05BA04, N05BA05, N05BA06, N05BA08, N05BA09, N05BA11, N05BA12, N05CD01, N05CD02, N05CD03, N05CD06, N05CD07, N05CD08, N05CD09, N05CD11, N05CF01, N05CF02

  ADHD-middelen

  N06BA02, N06BA04, N06BA09

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over diabetes mellitus

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie; Aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking NZR
  FaMe-net

  Jaarprevalentie; Aantal nieuwe gevallen; Aandeel diabetes 1 van totaal

  Nederlandse bevolking FaMe-net 
  RNH-Limburg Jaarprevalentie; Aantal nieuwe gevallen Nederlandse bevolking RNH-Limburg
  Nederland de Maat genomen

  Niet-gediagnosticeerde patiënten

  Nederlandse bevolking van 30 tot 70 jaar Nederland de Maat genomen
  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar Gezondheidsenquête
  Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD-en, CBS en RIVM

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM
  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen; Klinische opnamen; Gemiddelde opnameduur
  met Diabetes als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking LMR
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor diabetes Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
  GIP-databank Gebruikers diabetes middelen Nederlandse verzekerden volgens de Zorgverzekringswet GIP-databank
  FIS & BASIC Gebruikers diabetes middelen Nederlandse bevolking FIS & BASIC
  ECHIM Prevalentie Europese bevolking vanaf 15 jaar Thelen et al., 2012

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Thelen J, Kirsch NH, Finger J, von der Lippe E, Ryl L. ECHIM Pilot Data Collection, Analyses and Dissemination. Berlin: Robert Koch Institute; 2012. Bron
Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.