Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Diabetes mellitus

Cijfers & Context

Grote toename diabetespatiënten laatste 20 jaar

Regionaal & Internationaal

Prevalentie in NL gelijk aan prevalentie in EU

Kosten

Kosten van zorg bijna 1,7 miljard euro in 2011

Preventie & Zorg

Gemiddelde opnameduur in ziekenhuis 8,3 dagen

Uitgelicht

1,1 miljoen Nederlanders met diabetes mellitus

In 2016 waren er naar schatting 1.084.100 mensen met diabetes bekend bij de huisarts. Hiervan werd in 2016 bij 73.900 nieuwe patiënten de diagnose gesteld.

Lees meer

Grote regionale verschillen in gebruik diabetesmiddelen

In 2011 zijn er in Nederland per 1.000 inwoners zo'n 45 diabetespatiënten (type 1 en type 2), gebaseerd op het aantal gebruikers van medicatie. Er zijn grote regionale verschillen: vooral in het noordoosten en in de meer stedelijke gebieden is het aantal diabetespatiënten hoger.

Lees meer

Bijna 1,7 miljard euro voor zorg aan diabetespatiënten

De kosten voor zorg aan diabetespatiënten bedroegen 1,7 miljard euro in 2011. Dat komt neer op 1,9% van de totale kosten voor de gezondheidszorg. Het grootste aandeel van de kosten wordt besteed aan genees- en hulpmiddelen.

Lees meer

Sterke afname opnamen en opnameduur

Het aantal klinische opnamen voor diabetes is afgenomen van 14.528 opnamen in 1995 naar 11.639 in 2010. Dat is opvallend, omdat voor alle ziekten en aandoeningen het aantal klinische opnamen sinds 1995 licht is gestegen.

Lees meer