Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Diabetes mellitus

Cijfers & Context

Ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes

Regionaal & Internationaal

Prevalentie in NL gelijk aan prevalentie in EU

Kosten

Zorguitgaven diabetes bijna 1,6 miljard euro

Preventie & Zorg

Gemiddelde opnameduur in ziekenhuis 7,2 dagen

Uitgelicht

Array

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders met diabetes mellitus

In 2020 waren er naar schatting 1.145.500 mensen met diabetes bekend bij de huisarts. Hiervan werd in 2020 bij 45.100 nieuwe patiënten de diagnose gesteld. In bijna alle leeftijdsgroepen komt diabetes meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Lees meer
Array

Grote regionale verschillen in gebruik diabetesmiddelen

De regio's Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen hebben ruim meer gebruikers van diabetesmiddelen dan het landelijke gemiddelde (meer dan 10%). In de meeste regio's ligt het aantal gebruikers onder of zelfs ruim onder het gemiddelde.

Lees meer
Array

Bijna 1,6 miljard euro voor zorg aan diabetespatiënten

In 2017 bedroegen de zorguitgaven van diabeteszorg bijna 1,6 miljard euro. In totaal maakten de zorguitgaven voor diabeteszorg 1,8% uit van de totale zorguitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Het grootste aandeel (38%) van de zorguitgaven wordt besteed aan genees- en hulpmiddelen.

Lees meer
Array

Ruim 10.000 ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus

In 2019 waren er 9.350 klinische ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus. Mannen worden vaker opgenomen dan vrouwen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 67.150 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 7,2 dagen bedroeg.

Lees meer