Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Diabetes mellitus

Cijfers & Context

Ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes

Regionaal & Internationaal

Prevalentie in NL gelijk aan prevalentie in EU

Kosten

Zorguitgaven diabetes bijna 1,6 miljard euro

Preventie & Zorg

Gemiddelde opnameduur in ziekenhuis 7,3 dagen

Uitgelicht

Array

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders met diabetes mellitus

In 2019 waren er naar schatting 1.137.800 mensen met diabetes bekend bij de huisarts. Hiervan werd in 2019 bij 51.600 nieuwe patiënten de diagnose gesteld.

Lees meer
Array

Grote regionale verschillen in gebruik diabetesmiddelen

De regio's Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen hebben ruim meer gebruikers van diabetesmiddelen dan het landelijke gemiddelde (meer dan 10%). In de meeste regio's ligt het aantal gebruikers onder of zelfs ruim onder het gemiddelde.

Lees meer
Array

Bijna 1,6 miljard euro voor zorg aan diabetespatiënten

In 2017 bedroegen de zorguitgaven van diabeteszorg bijna 1,6 miljard euro. In totaal maakten de zorguitgaven voor diabeteszorg 1,8% uit van de totale zorguitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Het grootste aandeel (38%) van de zorguitgaven wordt besteed aan genees- en hulpmiddelen.

Lees meer
Array

Ruim 10.000 ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus

In 2017 waren er 10.150 ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus, waarvan iets meer dan de helft voor mannen (60%). Het aantal ziekenhuisopnamen had betrekking op 74.070 opnamedagen.

Lees meer