Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Determinanten van (on)gezondheid

Gelaagdheid van determinanten

Determinanten beïnvloeden elkaar

De verschillende typen determinanten beïnvloeden niet alleen de volksgezondheid, maar ook elkaar. Sommige determinanten beïnvloeden heel direct onze gezondheid. Andere determinanten beïnvloeden onze gezondheid indirect via de invloed op andere (achterliggende) determinanten. Er is dus een duidelijke gelaagdheid tussen determinanten.
Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van achterliggende factoren van vijf impactvolle determinanten: Ongezonde voeding, bewegen, problematisch alcoholgebruik, psychosociale arbeidsbelasting en luchtkwaliteit . Daarbij gaat het om persoonsgebonden factoren, leefstijl, de sociale – en fysieke omgeving en overstijgende drijvende krachten, zoals maatschappelijke ontwikkelingen en trends.

Meer informatie

Datum publicatie

05-07-2021

Clustering van determinanten

Veel determinanten clusteren

Veel determinanten van gezondheid clusteren; dat wil zeggen dat ze vaker bij dezelfde persoon voorkomen dan verwacht op basis van toeval. Zo gaan roken, druggebruik, alcoholgebruik en onveilig seksueel gedrag bijvoorbeeld vaak samen bij dezelfde jongeren (Schrijvers & Schoemaker, 2008). De clustering van ongezond gedrag wordt deels verklaard door een overkoepelende factor die leidt tot verschillende vormen van ongezond gedrag, zoals een specifieke jeugdsubcultuur of experimenteergedrag, of een gemeenschappelijke onderliggende determinant (gelaagdheid) (Schrijvers & Schoemaker, 2008). Als fysieke omgevingsfactoren clusteren spreken we van stapeling.

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. Schrijvers CTM, Schoemaker CG. Spelen met gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2008. Bron

Andere websites over Determinanten van (on)gezondheid