Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Demografische prognose ziekten en aandoeningen

Demografische prognose ziekten en aandoeningen voor vrouwen

Sterkste toename voor dementie als gevolg van vergrijzing

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal vrouwen met dementie, hartfalen en ziekte van Parkinson het hardst (60% of meer) stijgen in de periode 2015-2040. Omdat deze ziekten vooral bij oudere vrouwen voorkomen, leidt vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal vrouwen met deze ziekten. Ziekten die minder vaak voorkomen bij oudere vrouwen, zoals letsel door arbeidsongevallen, zelftoegebracht letsel en migraine nemen als gevolg van demografische ontwikkelingen (vergrijzing) juist af. De toe- of afname zal lager of hoger kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van de ziekte beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van deze epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd. 

Prognose betreft prevalentie of het aantal nieuwe gevallen

Voor een aantal ziekten is gekeken naar de verandering in de prevalentie (jaar- of zorgprevalentie), voor een aantal andere ziekten is gekeken naar de verandering in het aantal nieuwe gevallen. Op welke indicator de prognose betrekking heeft, is te zien in het ODS-bestand dat is te downloaden onder 'Meer informatie.

Meer informatie

Geschatte procentuele verandering bij vrouwen door demografische ontwikkelingen 2015-2040

Geschatte procentuele verandering in voorkomen door demografie 2015-2040

< 0% (afname)

0 tot 20%

20 tot 40%

40 tot 60%

60% en meer

Autisme

Borstkanker

Diabetes mellitus

Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

Dementie

Sportblessures

Nek- en rugklachten

ADHD

Coronaire hartziekten

Hartfalen

Overspannenheid en burn-out

Infectieziekten van het maagdarmkanaal

Non-Hodgkin lymfomen

Hartstilstand

Ziekte van Parkinson

Migraine

Contacteczeem

Dikkedarmkanker

Beroerte

 

Zelftoegebracht letsel

Epilepsie

COPD

Gezichtsstoornissen

 

Arbeidsongevallen

Verkeersongevallen

Privé-ongevallen

Aandoeningen van het endocard

 
 

Baarmoederhalskanker

Reumatoïde artritis

Osteoporose

 
 

Stemmingsstoornissen

Longkanker

Gehoorstoornissen

 
 

Astma

Infecties van de onderste luchtwegen

Huidkanker

 
 

Nierfalen

 

Artrose

 
 

Influenza

     
 

Constitutioneel eczeem

     
 

Schizofrenie

     
 

Angststoornissen

     
 

Verstandelijke beperking

     
 

Gedragsstoornissen

     
 

Letsel als gevolg van geweld

     
 

Persoonlijkheidsstoornissen

     

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

 

  • Binnen een kolom staat de ziekte met de grootste toename (of kleinste afname) bovenaan.

Datum publicatie

04-12-2017

Andere websites over Demografische prognose ziekten en aandoeningen