Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Demografische prognose ziekten en aandoeningen

Demografische prognose ziekten en aandoeningen

Sterkste toename voor dementie als gevolg van vergrijzing

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met dementie, hartfalen en ziekte van Parkinson het hardst (60% of meer) stijgen in de periode 2015-2040. Omdat deze ziekten vooral bij oudere mensen voorkomen, leidt vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal mensen met deze ziekten. Ziekten die minder vaak voorkomen bij oudere mensen, zoals letsel door arbeidsongevallen en overspannenheid en burn-out, nemen als gevolg van demografische ontwikkelingen (vergrijzing) juist af. De toe- of afname zal lager of hoger kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van de ziekte beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van deze epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Prognose betreft prevalentie of het aantal nieuwe gevallen

Voor een aantal ziekten is gekeken naar de verandering in de prevalentie (jaar- of zorgprevalentie), voor een aantal andere ziekten is gekeken naar de verandering in het aantal nieuwe gevallen. Op welke indicator de prognose betrekking heeft, is te zien in het ODS-bestand dat is te downloaden onder 'Meer informatie.

Meer informatie

Geschatte procentuele verandering door demografische ontwikkelingen 2015-2040

Geschatte procentuele verandering in voorkomen door demografie 2015-2040

 < 0% (afname)

0 tot 20%

20 tot 40%

40 tot 60%

60% en meer

Sportblessures

Borstkanker

Non-Hodgkin lymfomen

Huidkanker

Dementie

Letsel als gevolg van geweld

Nek- en rugklachten

Dikkedarmkanker

Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

Hartfalen

Migraine

Infectieziekten van het maagdarmkanaal

Longkanker

Beroerte

Ziekte van Parkinson

Zelftoegebracht letsel

Contacteczeem

COPD

Gezichtsstoornissen

 

Overspannenheid en burn-out

Epilepsie

Diabetes mellitus

Hartstilstand

 

Arbeidsongevallen

Baarmoederhalskanker

Infecties van de onderste luchtwegen

Aandoeningen van het endocard

 
 

Constitutioneel eczeem

ADHD

Coronaire hartziekten

 
 

Verkeersongevallen

Reumatoïde artritis

Gehoorstoornissen

 
 

Stemmingsstoornissen

Privé-ongevallen

Osteoporose

 
 

Nierfalen

 

Artrose

 
 

Astma

 

Prostaatkanker

 
 

Influenza

     
 

Angststoornissen

     
 

Gedragsstoornissen

     
 

Verstandelijke beperking

     
 

Schizofrenie

     
 

Persoonlijkheidsstoornissen

     
 

Autisme

     

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

 

  • Binnen een kolom staat de ziekte met de grootste toename (of kleinste afname) bovenaan.

Datum publicatie

04-12-2017

Andere websites over Demografische prognose ziekten en aandoeningen