Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Demografische prognose ziekten en aandoeningen

Demografische prognose ziekten en aandoeningen

Sterkste toename voor dementie als gevolg van vergrijzing

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met dementie, hartfalen en ziekte van Parkinson het hardst stijgen in de periode 2018-2040. Omdat deze aandoeningen vooral bij oudere mensen voorkomen, leidt vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal mensen met deze aandoeningen. Aandoeningen die minder vaak voorkomen bij oudere mensen, zoals migraine en overspannenheid en burn-out, nemen nauwelijks toe als gevolg van demografische ontwikkelingen. De toe- of afname in het vóórkomen van een aandoening zal lager of hoger kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van de aandoening beïnvloeden.

Meer informatie

Geschatte procentuele toename door demografische ontwikkelingen 2018-2040

Geschatte procentuele toename in voorkomen a door demografie 2018-2040

0 tot 10%

10 tot 20%

20 tot 30%

30 tot 40%

40 tot 50%

50% en meer

Hodgkin lymfomen

Letsel als gevolg van prive-sport- en arbeidsongevallen

Infecties van de onderste luchtwegen

Artrose

Huidkanker

Dementie

Angststoornissen

Hersenkanker

Baarmoederlichaamkanker

Pancreaskanker

Urinewegkanker

Hartfalen

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

Nek- en rugklachten

Ovariumkanker

Soft Tissuekanker

Gezichtsstoornissen (incl. blindheid)

Ziekte van Parkinson

Zaadbalkanker

Keelholtekanker

Nierkanker

Dikkedarmkanker

Beroerte

Mesothelioom

Gedragsstoornissen

Borstkanker

Reumatoïde artritis

Leukemie

Aandoeningen van het endocard

Blaaskanker

Aandoeningen gerelateerd aan  alcohol

Tuberculose

Neusholtekanker

Slokdarmkanker

Maagkanker

Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

Stemmingsstoornissen

Contacteczeem

Ziekten van de schildklier

Jicht

Gehoorstoornissen

 

Multiple Sclerose

Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma

Infectieziekten van het maagdarmkanaal

Plasmacelkanker

Coronaire hartziekten

 

Schizofrenie

Influenza

 

Prostaatkanker

Osteoporose

 

Autisme

Epilepsie

 

COPD

Galblaaskanker

 

Persoonlijkheidsstoornissen

Letsel als gevolg van verkeersongevallen

 

Mondholtekanker

 

 

Aandoeningen gerelateerd aan drugs

Infecties van de bovenste luchtwegen

 

Longkanker

   

Verstandelijke beperking

Constitutioneel eczeem

 

Strottenhoofdkanker

   

ADHD

Astma

 

Non-Hodgkin lymfomen

   

Letsel als gevolg van geweld

Schildklierkanker

 

Diabetes mellitus

   

Overspannenheid en burn-out

Baarmoederhalskanker

 

Leverkanker

   

Migraine

 

       

Aids en hiv-infectie

         

Zelftoegebracht letsel

         

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)


a) Voor een aantal aandoeningen is gekeken naar de procentuele verandering in de prevalentie (jaar- of zorgprevalentie), voor een aantal andere aandoeningen is gekeken naar de verandering in het aantal nieuwe gevallen (voor letsel geldt: aantal bezoeken aan de spoedeisende-hulp-afdeling van een ziekenhuis). Op welke maat van vóórkomen de prognose betrekking heeft, is te zien in het ODS-bestand Demografische prognose ziekten 2018-2040.

  • In iedere kolom staat de ziekte met de grootste procentuele toename bovenaan.

Datum publicatie

25-03-2021

Andere websites over Demografische prognose ziekten en aandoeningen