Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Demografische prognose ziekten en aandoeningen

Toelichting demografische prognose

Achtergrond

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking heeft een grote invloed op het vóórkomen van ziekten (vooral op ouderdomsziekten) in Nederland. In een demografische prognose wordt op een relatief eenvoudige manier berekend wat het effect van demografie (en daarmee ook vergrijzing) is op het vóórkomen van een ziekte. Daarbij nemen we aan dat het relatieve vóórkomen van de ziekte (aantal ziektegevallen per x aantal personen in de bevolking) naar leeftijd gelijk blijft in de toekomst. We veronderstellen daarbij dat andere (epidemiologische) ontwikkelingen (zoals ontwikkelingen in het vóórkomen van risicofactoren) geen effect hebben op het relatieve vóórkomen van de ziekte. In werkelijkheid zijn er meestal wél andere, epidemiologische ontwikkelingen die ook effect hebben op het vóórkomen van een ziekte. Deze epidemiologische ontwikkelingen en/of het effect daarvan op de toekomstige trend in het vóórkomen van een ziekte kunnen we doorgaans niet goed kwantificeren. Om deze reden beperken we ons vaak tot het kwantificeren van het effect van de demografie op de toekomstige trend in het vóórkomen van een ziekte. Een dergelijke demografische prognose is dus geen voorspelling van het toekomstige vóórkomen van een ziekte.

Methode

We veronderstellen bij een demografische prognose dat het relatieve voorkomen naar leeftijd gelijk blijft in de toekomst. Dus, stel dat in 2015 de prevalentie van diabetes mellitus voor mannen van 40-44 jaar 21,1 per 1.000 inwoners is. We veronderstellen dan dat de prevalentie ook in de toekomst (bijvoorbeeld in 2040) onder 40-44-jarige mannen 21,1 per 1.000 inwoners zal zijn.
Met behulp van dit relatieve getal en het verwachte totaal aantal mannen van 40-44 jaar in de bevolking van 2040 (bron: CBS-bevolkingsprognose) berekenen we vervolgens hoeveel 40-44-jarige mannen met diabetes er in 2040 zullen zijn. Hetzelfde doen we ook voor de andere leeftijdsklassen. De som van de uitkomsten voor de afzonderlijke leeftijdsklassen levert het totale verwachte aantal mannen met diabetes mellitus in 2040. Dit noemen we de demografische prognose van het aantal mannen met diabetes mellitus in 2040.

Gebruikte data

CBS-bevolkingsprognose
Voor de demografische prognose 2015-2040 is gebruikgemaakt van de bevolkingsprognose van het CBS, de Kernprognose 2016-2060. De Kernprognose 2016–2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2016 en 2060 op basis van veronderstellingen voor kindertal, migratie en sterfte.


Selectie van ziekten/aandoeningen
De demografische prognose is gemaakt voor ziekten en aandoeningen die voor de VTV-2014 zijn geselecteerd. Op basis van een aantal selectiecriteria, zoals hoge sterfte, hoge uitgaven, vermijdbaarheid en beleidsrelevantie zijn 59 ziekten en aandoeningen geselecteerd.

Meer informatie

Datum publicatie

04-12-2017

Andere websites over Demografische prognose ziekten en aandoeningen