Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Demografische prognose ziekten en aandoeningen

Demografische prognose ziekten en aandoeningen voor mannen

Sterkste toename voor dementie als gevolg van vergrijzing

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mannen met dementie, hartfalen, ziekte van Parkinson en hartritmestoornissen het hardst (60% of meer) stijgen in de periode 2015-2040. Ook het aantal nieuwe gevallen van huidkanker zal op basis van demografische ontwikkelingen hard stijgen. Omdat deze ziekten vooral bij oudere mannen voorkomen, leidt vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal mannen met deze ziekten. Ziekten die minder vaak voorkomen bij oudere mannen, zoals letsel door arbeidsongevallen en overspannenheid en burn-out, nemen als gevolg van demografische ontwikkelingen (vergrijzing) juist af. De toe- of afname zal lager of hoger kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van de ziekte beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van deze epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd. 

Prognose betreft prevalentie of het aantal nieuwe gevallen

Voor een aantal ziekten is gekeken naar de verandering in de prevalentie (jaar- of zorgprevalentie), voor een aantal andere ziekten is gekeken naar de verandering in het aantal nieuwe gevallen. Op welke indicator de prognose betrekking heeft, is te zien in het ODS-bestand dat is te downloaden onder 'Meer informatie.

Meer informatie

Geschatte procentuele verandering bij mannen door demografische ontwikkelingen 2015-2040

Geschatte procentuele verandering in voorkomen door demografie 2015-2040

< 0% (afname)

0 tot 20%

20 tot 40%

40 tot 60%

60% en meer

Persoonlijkheidsstoornissen

Privé-ongevallen

Dikkedarmkanker

Beroerte

Dementie

Migraine

Contacteczeem

Diabetes mellitus

Gezichtsstoornissen

Hartfalen

Sportblessures

Nek- en rugklachten

Infecties van de onderste luchtwegen

Osteoporose

Ziekte van Parkinson

Zelftoegebracht letsel

Infectieziekten van het maagdarmkanaal

Reumatoïde artritis

Gehoorstoornissen

Huidkanker

Letsel als gevolg van geweld

Epilepsie

ADHD

Aandoeningen van het endocard

Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

Schizofrenie

Constitutioneel eczeem

 

Hartstilstand

 

Overspannenheid en burn-out

Nierfalen

 

Coronaire hartziekten

 

Arbeidsongevallen

Verkeersongevallen

 

Borstkanker

 
 

Astma

 

Longkanker

 
 

Influenza

 

Artrose

 
 

Stemmingsstoornissen

 

COPD

 
 

Angststoornissen

 

Non-Hodgkin lymfomen

 
 

Gedragsstoornissen

 

Prostaatkanker

 
 

Verstandelijke beperking

     
 

Autisme

     

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

 

  • Binnen een kolom staat de ziekte met de grootste toename (of kleinste afname) bovenaan.

Datum publicatie

04-12-2017

Andere websites over Demografische prognose ziekten en aandoeningen