Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Demografische prognose ziekten en aandoeningen

Demografische prognose ziekten en aandoeningen voor mannen

Sterkste toename voor dementie als gevolg van vergrijzing

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mannen met dementie, hartfalen en ziekte van Parkinson het hardst stijgen in de periode 2018-2040. Omdat deze aandoeningen vooral bij oudere mannen voorkomen, leidt vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal mannen met deze aandoeningen. Aandoeningen die minder vaak voorkomen bij oudere mannen, zoals migraine en overspannenheid en burn-out, nemen nauwelijks toe als gevolg van demografische ontwikkelingen. De toe- of afname in het vóórkomen van een aandoening zal lager of hoger kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van de aandoening beïnvloeden. 

Meer informatie

Geschatte procentuele toename bij mannen door demografische ontwikkelingen 2018-2040

Geschatte procentuele toename in voorkomen a door demografie 2018-2040

0 tot 10%

10 tot 20%

20 tot 30%

30 tot 40%

40 tot 50%

50% en meer

Hodgkin lymfomen

Contacteczeem

Diabetes mellitus

Artrose

Gezichtsstoornissen (incl. blindheid)

Dementie

Gedragsstoornissen

Tuberculose

Ziekten van de schildklier

Pancreaskanker

Beroerte

Hartfalen

Zaadbalkanker

Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma

Reumatoïde artritis

Leukemie

Gehoorstoornissen

Ziekte van Parkinson

Multiple Sclerose

Keelholtekanker

Nierkanker

COPD

Osteoporose

Blaaskanker

Stemmingsstoornissen

Nek- en rugklachten

Neusholtekanker

Dikkedarmkanker

Maagkanker

Mesothelioom

Aandoeningen gerelateerd aan  alcohol

Influenza

Infectieziekten van het maagdarmkanaal

Borstkanker

Aandoeningen van het endocard

Huidkanker

Autisme

Letsel als gevolg van prive-sport- en arbeidsongevallen

Hersenkanker

Plasmacelkanker

Galblaaskanker

Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

Persoonlijkheidsstoornissen

Epilepsie

 

Strottenhoofdkanker

Soft Tissuekanker

Urinewegkanker

Verstandelijke beperking

Infecties van de bovenste luchtwegen

 

Slokdarmkanker

Coronaire hartziekten

 

Migraine

Constitutioneel eczeem

 

Prostaatkanker

Longkanker

 

ADHD

Schildklierkanker

 

Mondholtekanker

   

Aandoeningen gerelateerd aan drugs

Letsel als gevolg van verkeersongevallen

 

Infecties van de onderste luchtwegen

   

Overspannenheid en burn-out

Astma

 

Non-Hodgkin lymfomen

   

Schizofrenie

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

 

Leverkanker

   

Letsel als gevolg van geweld

Angststoornissen

 

Jicht

   

Zelftoegebracht letsel

 

       

Aids en hiv-infectie

         

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)


a) Voor een aantal aandoeningen is gekeken naar de procentuele verandering in de prevalentie (jaar- of zorgprevalentie), voor een aantal andere aandoeningen is gekeken naar de verandering in het aantal nieuwe gevallen (voor letsel geldt: aantal bezoeken aan de spoedeisende-hulp-afdeling van een ziekenhuis). Op welke maat van vóórkomen de prognose betrekking heeft, is te zien in het ODS-bestand Demografische prognose ziekten 2018-2040.

  • In iedere kolom staat de ziekte met de grootste procentuele toename bovenaan.

Datum publicatie

25-03-2021

Andere websites over Demografische prognose ziekten en aandoeningen