Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

COVID-19

Sterfte aan COVID-19 naar leeftijd en geslacht

Sterfte aan COVID-19 2020

LeeftijdMannenVrouwenTotaalMannen (absoluut)Vrouwen (absoluut)Totaal (absoluut)
01,20,00,6101
1-40,00,00,0000
5-90,00,00,0000
10-140,00,00,0000
15-190,40,00,2202
20-240,20,00,1101
25-291,00,20,6617
30-340,70,40,5426
35-392,81,92,4151025
40-444,31,62,922830
45-496,65,05,8382967
50-5413,58,010,78751138
55-5927,914,821,417693269
60-6460,429,344,8339166505
65-69117,864,590,9583326909
70-74254,3132,0191,71.1876461.833
75-79620,9317,7460,51.8681.0732.941
80-841.236,0686,7925,72.3801.7174.097
85-892.478,71.477,21.852,52.3872.3744.761
90-944.175,32.664,43.120,61.3121.9363.248
95+6.041,54.529,14.862,03559431.298

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10-codes: U07.1 (Vastgestelde COVID-19) en U07.2 (Vermoedelijke COVID-19)
  • Cijfers zijn voorlopig
  • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave.

In 2020 overleden ruim 20.000 mensen aan COVID-19

In 2020 overleden in Nederland 20.138 personen aan COVID-19, 10.763 mannen en 9.375 vrouwen (124 per 100.000 mannen en 107 per 100.000 vrouwen). Dit komt overeen met 12% van alle sterfgevallen in Nederland in 2020. Sterfte aan COVID-19 treedt vooral op hogere leeftijd op. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19.
Bij 17.463 (87%) van de sterfgevallen was sprake van vastgestelde COVID-19, waarbij het coronavirus is geïdentificeerd door laboratoriumonderzoek. In de overige gevallen (2.675; 13%) was sprake van vermoedelijke COVID-19, waarbij geen laboratoriumonderzoek is uitgevoerd ter identificatie van het virus of waarbij het resultaat van het laboratoriumonderzoek niet eenduidig was. De verhouding tussen sterfte door vastgestelde en vermoedelijke COVID-19 is vrijwel gelijk over alle leeftijdsgroepen vanaf 25 jaar.

Meer informatie

 

Experts en redactie

Datum publicatie

30-09-2021

Verantwoording

Definities
  • Overlijden aan COVID-19

    Een overlijden als gevolg van COVID-19 is gedefinieerd als een overlijden aan een klinisch compatibele ziekte, in het geval van bevestigde of vermoedelijke/waarschijnlijke COVID-19, tenzij er een duidelijke andere doodsoorzaak is die niet gerelateerd kan zijn aan COVID-19 (bijvoorbeeld lichamelijk letsel door een ongeluk). Er mag geen periode van volledig herstel van COVID-19 zijn tussen ziekte en overlijden (Bron: CBS).

COVID-19 handen wassen

Andere websites over COVID-19

Data en gegevensbronnen