Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

COVID-19

Verwijzingen naar informatie COVID-19

Informatie over COVID-19

Er is veel informatie beschikbaar over COVID-19. Een aantal verwijzingen naar betrouwbare informatie over COVID-19 in relatie tot gezondheid en zorg is hieronder opgenomen.

  Rijksoverheid

  Tweede Kamer

  RIVM

  COVID-19 op vzinfo.nl

  Zorg (selectie van organisaties die COVID-19 monitoren)

  Gevolgen voor zorggebruik en gezondheid

  COVID-19 en sterfte

  Vaccinaties COVID-19

  Internationaal

   

  Verantwoording

  Definities
  • Overlijden aan COVID-19

   Een overlijden als gevolg van COVID-19 is gedefinieerd als een overlijden aan een klinisch compatibele ziekte, in het geval van bevestigde of vermoedelijke/waarschijnlijke COVID-19, tenzij er een duidelijke andere doodsoorzaak is die niet gerelateerd kan zijn aan COVID-19 (bijvoorbeeld lichamelijk letsel door een ongeluk). Er mag geen periode van volledig herstel van COVID-19 zijn tussen ziekte en overlijden (Bron: CBS).

  COVID-19 handen wassen

  Andere websites over COVID-19

  Data en gegevensbronnen