Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Coronaire hartziekten

Cijfers & Context

Afgelopen 30 jaar steeds minder sterfgevallen

Regionaal & Internationaal

Meeste sterfgevallen in Groningen en Zuid-Limburg

Kosten

Kosten van zorg 2,1 miljard euro in 2011

Preventie & Zorg

84.000 ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekte

Uitgelicht

Bijna 740.000 mensen met coronaire hartziekte

Coronaire hartziekten zijn de meest voorkomende hart- en vaatziekten in Nederland. In 2016 waren er naar schatting 739.800 mensen met coronaire hartziekten. Voor zowel mannen als vrouwen stijgt de prevalentie met de leeftijd. 

Lees meer

Sterfte aan coronaire hartziekten laag in Nederland

Nederland behoort tot de landen waar de sterfte aan coronaire hartziekten relatief laag is. Alleen in Frankrijk en Portugal is de sterfte lager. De sterfte is het hoogst in de Baltische Staten, Slowakije en Hongarije.

Lees meer

Coronaire hartziekten één van de duurdere ziekten

De kosten van de zorg voor coronaire hartziekten staat in de top tien van duurste ziekten. In 2011 bedroegen deze kosten 2,1 miljard euro, 2,3% van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland.

Lees meer

Daling in ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekten

In 2012 waren er 83.941 ziekenhuisopnamen (exclusief dagopnamen) met coronaire hartziekte als hoofdontslagdiagnose, waarvan 29.678 (35%) voor acuut hartinfarct. In de periode 1995-2010 is het aantal klinische opnamen gedaald, terwijl het aantal dagopnamen in die periode meer dan verviervoudigd is.

Lees meer