Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

COPDRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Afname sterfte bij mannen

Regionaal & Internationaal

Sterfte aan COPD in Nederland relatief hoog

Kosten

Zorguitgaven COPD 912 miljoen euro

Preventie & Zorg

Ruim 33.000 ziekenhuisopnamen voor COPD

COPD, chronische bronchitis, longemfyseem per GGD-regio

COPD 2017-2019

Per GGD-regio, totale bevolking
COPD 2017-2019
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdSignificantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd
GGD Amsterdam2,7Onder (99% zeker)3Onder (99% zeker)
GGD Brabant-Zuidoost5,6Boven (95% zeker)5,4Wijkt niet significant af
GGD Drenthe5,8Wijkt niet significant af5,5Wijkt niet significant af
GGD Flevoland4Wijkt niet significant af4,6Wijkt niet significant af
GGD Fryslân5Wijkt niet significant af4,8Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden3,5Wijkt niet significant af3,6Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid4,4Wijkt niet significant af4,7Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek3,5Wijkt niet significant af3,4Wijkt niet significant af
GGD Groningen4,9Wijkt niet significant af5,5Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden3,9Wijkt niet significant af4,2Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant5Wijkt niet significant af5Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden3,1Onder (95% zeker)2,9Onder (99% zeker)
GGD Hollands Noorden3,3Wijkt niet significant af3,3Wijkt niet significant af
GGD IJsselland3,2Wijkt niet significant af3,2Onder (95% zeker)
GGD Kennemerland4,2Wijkt niet significant af4,2Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord6,1Boven (95% zeker)5,6Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland4,9Wijkt niet significant af4,8Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht3,4Onder (95% zeker)3,7Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond4,1Wijkt niet significant af4,4Wijkt niet significant af
GGD Twente5,1Wijkt niet significant af4,9Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant4,7Wijkt niet significant af4,5Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland4,5Wijkt niet significant af4,1Wijkt niet significant af
GGD Zeeland4,6Wijkt niet significant af4,4Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid3,3Wijkt niet significant af3,6Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg6Boven (95% zeker)5,8Boven (95% zeker)
Nederland4,3Wijkt niet significant af4,3Wijkt niet significant af
View all detail data

Meeste inwoners met COPD in Limburg

Het hoogste percentage inwoners met COPD, chronische bronchitis of longemfyseem (zelfgerapporteerd) is te vinden in de GGD-regio's Limburg Noord (6,1%) en Zuid-Limburg (6,0%). Zowel regio Limburg Noord als Zuid-Limburg scoren significant boven het landelijk gemiddelde (4,3%). In de GGD-regio Amsterdam (2,7%) is het aandeel inwoners met chronische luchtwegklachten significant het laagst.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Gebruikers astma- en COPD-middelen per zorgkantoorregio

Gebruikers astma- en COPD-middelen 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers astma- en COPD-middelen 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen97,1
Friesland85,3
Drenthe93,3
Zwolle81,3
Twente90,8
Apeldoorn/Zutphen89,1
Arnhem85,2
Nijmegen89,1
Utrecht86,0
Flevoland97,8
't Gooi87,1
Noord Holland Noord73,6
Kennemerland76,7
Zaanstreek/Waterland88,4
Amsterdam80,5
Amstelland en De Meerlanden75,2
Zuid Holland Noord83,9
Haaglanden100,9
Delft/Westland/Oostland85,8
Midden-Holland90,8
Rotterdam103,6
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden97,4
Waardenland93,7
Zeeland91,2
West Brabant94,8
Midden-Brabant91,4
Noord-Oost Brabant80,8
Zuid Oost Brabant75,9
Noord- en Midden Limburg88,3
Zuid-Limburg95,0
Midden-IJssel90,4

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

Regio's Rotterdam en Haaglanden meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

De regio's met het aantal gebruikers dat ruim boven het Nederlands gemiddelde ligt zijn de regio's Rotterdam en Haaglanden. In de regio's Noord-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.

Landelijk 88 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 88 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 1,5 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Sterfte aan COPD per GGD-regio

Sterfte aan COPD 2013-2016

Per GGD-regio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Sterfte aan COPD per GGD-regio 2013-2016
Sterfte aan COPD 2013-2016
GGD-regioCMFAfwijking tov NL
GGD Amsterdam113boven, 99% zeker
GGD Brabant-Zuidoost108boven, 99% zeker
GGD Drenthe92onder, 95% zeker
GGD Flevoland104geen
GGD Fryslân95geen
GGD Gelderland-Midden101geen
GGD Gelderland-Zuid112boven, 99% zeker
GGD Gooi en Vechtstreek88onder, 95% zeker
GGD Groningen112boven, 99% zeker
GGD Haaglanden101geen
GGD Hart voor Brabant108boven, 99% zeker
GGD Hollands Midden87onder, 99% zeker
GGD Hollands Noorden83onder, 99% zeker
GGD IJsselland89onder, 99% zeker
GGD Kennemerland99geen
GGD Limburg-Noord104geen
GGD Noord- en Oost-Gelderland106geen
GGD regio Utrecht95onder, 95% zeker
GGD Rotterdam-Rijnmond104geen
GGD Twente129boven, 99% zeker
GGD West-Brabant108boven, 95% zeker
GGD Zaanstreek-Waterland80onder, 99% zeker
GGD Zeeland70onder, 99% zeker
GGD Zuid-Holland Zuid75onder, 99% zeker
GGD Zuid-Limburg103geen

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM

 • Comparative Mortality Figure (CMF)
 • ICD-10 codes J40-J44
View all detail data

Minste sterfgevallen aan COPD in westen van Nederland

Regio's met een lage sterfte aan COPD zijn geconcentreerd in het westen van het Land. Het laagste sterftecijfer aan COPD is geregistreerd in de regio's Zeeland en Zuid-Holland-Zuid. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Twente het hoogste sterftecijfer aan COPD gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 25.800 personen aan COPD overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 6.450 sterfgevallen. COPD behoort tot de groep ziekten van de ademhalingswegen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie

 

Verantwoording

Definities
 • Kenmerken van COPD

  COPD is een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of aantasting van het elastische longweefsel

  COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte) is een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of aantasting van het elastische longweefsel. De luchtwegvernauwing is permanent aanwezig en grotendeels onomkeerbaar. COPD omvat chronische bronchitis, chronische vernauwing van de kleine luchtwegen, en emfyseem. Belangrijke klachten bij COPD zijn chronisch hoesten, opgeven van slijm en (chronische) kortademigheid. De klachten kunnen verergeren door onder meer blootstelling aan tabaksrook, dampen en gassen, bak- en braadlucht, chloordamp, koude lucht en temperatuurovergangen.

  COPD heeft aantal gemeenschappelijke kenmerken met astma

  COPD behoort samen met astma tot de obstructieve longziekten. Vóór 1991 gebruikte men voor COPD en astma de gemeenschappelijke term CARA, Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. De reden daarvoor was dat de aandoeningen gedeeltelijk overlap vertonen voor wat betreft symptomen, ontstaan en beloop. Tegenwoordig legt men op grond van nieuwere inzichten meer nadruk op de pathofysiologie van de luchtwegobstructie tijdens uitademing, en worden COPD en astma als aparte ziekten beschouwd.

 • Ontstaan en verloop van COPD

  COPD ontstaat door vernauwing van de luchtwegen en/of beschadiging longweefsel

  COPD ontstaat onder andere door een vernauwing van de luchtwegen (luchtwegobstructie). Deze luchtwegvernauwing ontstaat geleidelijk door regelmatige of chronische ontstekingsreacties in de luchtwegen en longweefsel na inademing van schadelijke deeltjes, zoals rook. In de beginfase is er vaak sprake van een toename van slijmvorming en hoesten. In de loop van de tijd neemt de luchtwegvernauwing langzaam toe. Daarnaast kan de structuur van de longen beschadigd raken en uiteindelijk kan het zuurstoftransport beperkt worden. Luchtwegvernauwing en longweefselbeschadiging komen in wisselende combinaties voor bij mensen met COPD. Bij ernstig COPD kan de longfunctie met meer dan de helft verminderen.

  Complicaties verergeren het ziektebeeld

  COPD-patiënten hebben naast klachten ook vaak bijkomende complicaties, die het ziektebeeld verergeren. Veel voorkomende complicaties zijn bacteriële en/of virale luchtweginfecties en bijwerkingen van medicijnen. Een complicatie die weinig voorkomt, maar wel ernstig is, is cor pulmonale. Cor pulmonale is een hartziekte die bestaat uit verwijding van de rechterharthelft door overbelasting. Door gebrek aan zuurstof is men dan niet meer in staat om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Ten slotte komen hart- en vaataandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes en depressie vaker voor bij mensen met COPD dan in de normale bevolking (zogenaamde comorbiditeit).

  Verergering klachten door aspecifieke hyperreactiviteit of allergische reacties

  De klachten van hoesten en kortademigheid bij COPD kunnen verergeren door prikkels van buitenaf. Er kan sprake zijn van aspecifieke hyperreactiviteit en/of een allergische reactie. Bij een patiënt met COPD kunnen beide vormen van gevoeligheid aanwezig zijn, maar meestal is sprake van aspecifieke hyperreactiviteit. Allergie komt minder vaak voor, maar leidt ook tot meer klachten van hoesten en kortademigheid (Fattahi et al., 2013, Jamieson et al., 2013).

  • Bij een aspecifieke hyperreactiviteit bestaat een gevoeligheid van de luchtwegen voor allerlei (niet-allergene) prikkelende stoffen en/of fysische prikkels die de luchtwegen binnendringen zoals koude lucht, mist, rook, baklucht of parfum.
  • Bij een allergie bestaat een gevoeligheid van de luchtwegen voor exogene prikkels, zoals huisstofmijt, haren, schimmels of graspollen (allergenen). Het immuunsysteem van personen met een allergie-neiging kan overmatig reageren op deze stoffen.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Fattahi F, ten Hacken NHT, Fattahi F, Hylkema MN, Timens W, Postma D, et al. Atopy is a risk factor for respiratory symptoms in COPD patients: results from the EUROSCOP study. Respiratory Research. 2013;14(1):10. Bron | DOI
  2. Jamieson DB, Matsui EC, Belli A, McCormack MC, Peng E, Pierre-Louis S, et al. Effects of allergic phenotype on respiratory symptoms and exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(2):187-92. Pubmed | DOI
 • Behandeling van COPD

  Behandeling gericht op voorkómen van klachten en verminderen ernst klachten

  De behandeling van COPD-patiënten is primair gericht op het zo veel mogelijk voorkómen van perioden met klachten en het verminderen van de ernst van de klachten die tóch ontstaan. Herstel van de normale longfunctie is niet mogelijk. 

  Diverse medicijnen beschikbaar

  Afhankelijk van de klachten en de onderliggende mechanismen, moet een COPD-patiënt medicijnen gebruiken. De belangrijkste zijn luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. In de praktijk werkt men vaak met een combinatie van meer medicamenten.

  • Luchtwegverwijders zorgen dat de luchtwegen ruimer worden. Tegenwoordig zijn behalve kortwerkende, ook langwerkende luchtwegverwijders beschikbaar.
  • Ontstekingsremmers beschermen de luchtwegen tegen een nieuwe ontsteking en lossen de ontstekingen op die er al zijn.
 • Classificatie van COPD

  ICD-9 en ICD-10-codes voor COPD.

  Omschrijving

  ICD-9 code

  Omschrijving

  ICD-10 code

  Bronchitis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch

  490

  Bronchitis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch

  J40

  Chronische bronchitis

  491

  Eenvoudige en mucopurulente chronische bronchitis

  J41

     

  Niet gespecificeerde chronische bronchitis

  J42

  Emfyseem

  492

  Emfyseem

  J43

  Chronische luchtwegobstructie, niet elders geclassificeerd

  496

  Overige chronische obstructieve longaandoeningen

  J44

   

  Classificatie van COPD volgens ICD-codes en ICPC

  Binnen de ICD-9 valt COPD onder de chronische obstructieve longziekten en aanverwante aandoeningen (codes 490-492, 496) en binnen de ICD-10 onder de chronische aandoeningen van onderste luchtwegen (codes J40-J44) (zie tabel).
  In huisartsenregistraties wordt gebruik gemaakt van een indeling op grond van ICPC-code. Hierbij staat ICPC-code R91 voor Chronische bronchitis / bronchiëctasieën en R95 voor emfyseem/COPD.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over COPD

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Prevalentie; Aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking NZR
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn Prevalentie naar opleiding Nederlandse bevolking van 25 tm 54 jaar NZR
  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking Gezondheidsenquête
  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ)

  Klinische opnamedagen; Klinische opnamen; Gemiddelde opnameduur
  met COPD als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking LBZ
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor COPD Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
  GIP-databank Gebruikers astma- en COPD-middelen Nederlandse verzekerden volgens de Zorgverzekringswet GIP-databank
Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.

Andere websites over COPD