Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

COPDCijfers & ContextOorzaken en gevolgen

Cijfers & Context

Afname sterfte bij mannen

Regionaal & Internationaal

Sterfte aan COPD in Nederland relatief hoog

Kosten

Zorguitgaven COPD 912 miljoen euro

Preventie & Zorg

Bijna 34.000 ziekenhuisopnamen voor COPD

Oorzaken van COPD

Risicofactoren voor het optreden van COPD

Gezondheidstoestand

Hyperreactiviteit

 

Persoonsgebonden factoren

Erfelijke eigenschappen

 • Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie
 • Verschillende genetische afwijkingen
 • Hoger risico bij 1e graads familielid met COPD

Leefstijlfactoren

Roken

 • Hoe meer en hoe langer iemand heeft gerookt, des te groter de kans op COPD

Omgevingsfactoren

Luchtverontreiniging

 • Meeroken
 • Luchtverontreiniging in het binnenmilieu
 • Luchtverontreiniging in de werkomgeving
 • Luchtverontreiniging in het buitenmilieu
 • Met name door fijnstof, stikstofdioxide en zware metalen


Bron:  Hagstad et al., 2014; Hu et al., 2015; Pérez-Rubio et al., 2019

Roken is de belangrijkste risicofactor voor COPD

COPD ontstaat in de meeste gevallen na jarenlang roken. Hoe meer en hoe langer iemand heeft gerookt, des te groter de kans dat hij of zij COPD krijgt. Ook meeroken, dus het inhaleren van andermans uitgeademde rook, is een risicofactor voor het ontstaan van COPD. De kans dat iemand COPD ontwikkelt, is voor mensen die meeroken met anderen twee keer groter dan bij mensen die niet aan meeroken worden blootgesteld. De kans wordt groter naarmate de blootselling aan tabaksrook vaker en langduriger plaatsvindt (Hagstad et al., 2014). 

Erfelijke aanleg speelt een rol bij COPD

Niet alle mensen die COPD hebben, roken of hebben ooit gerookt, en niet alle mensen die jarenlang roken krijgen COPD. Het is daarom waarschijnlijk dat erfelijke aanleg een rol speelt bij het ontstaan van COPD (Pérez-Rubio et al., 2019).
Een bekende genetische afwijking die tot COPD kan leiden is een tekort aan een bepaald eiwit (Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, ook wel AATD genoemd). Dit eiwit zorgt voor een reactie van het immuunsysteem tegen infecties. Wanneer er een tekort aan dit eiwit is, wordt de infectie onvoldoende bestreden en kan er schade aan de longen ontstaan. AATD in combinatie met roken zorgt voor een sterk versnelde achteruitgang van de longfunctie (Pérez-Rubio et al., 2019). 

AATD kan echter maar een klein deel van de COPD gevallen verklaren. Er zijn verschillende andere genetische afwijkingen gevonden die mogelijk van invloed zijn op het ontstaan van COPD. Deze genetische afwijkingen spelen een een rol bij bijvoorbeeld de reactie van het immuunsysteem, het ontstaan van ontstekingen en de op- en afbouw van eitwitten. De afwijkingen kunnen ervoor zorgen dat beschadigd longweefsel minder snel herstelt of dat de longen minder beschermd zijn tegen schadelijke stoffen van buitenaf, wat kan leiden tot COPD (Pérez-Rubio et al., 2019). 

Daarnaast is het risico op het ontwikkelen van COPD groter wanneer een eerstegraads familielid COPD heeft (Pérez-Rubio et al., 2019). 

Luchtverontreiniging is ook risicofactor

Luchtverontreiniging in het buitenmilieu (door onder andere verbranding van biomassa), in woningen en op de werkplek speelt een rol bij het ontstaan van COPD. Door veelvuldige blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide, zware metalen en andere schadelijke stoffen kan er COPD ontstaan (Hu et al., 2015). Blootstelling tijdens het werk aan dampen, gassen, stof en rook geeft een twee tot vijf keer zo grote kans op het ontwikkelen van COPD, vergeleken met geen blootstelling (Mehta et al., 2012de Jong et al., 2014). 

Meer informatie

Datum publicatie

22-05-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hagstad S, Bjerg A, Ekerljung L, Backman H, Lindberg A, Rönmark E, et al. Passive Smoking Exposure Is Associated With Increased Risk of COPD in Never Smokers. Chest. 2014;145(6):1298-1304. Bron | DOI
 2. Pérez-Rubio G, Córdoba-Lanús E, Cupertino P, Cartujano-Barrera F, Campos MA, Falfán-Valencia R. Role of Genetic Susceptibility in Nicotine Addiction and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Revista de investigaci�n Cl�nica. 2019;71(1). Bron | DOI
 3. Hu G, Zhong N, Ran P. Air pollution and COPD in China. Journal of Thoracic Disease. 2015;7(1):59-66. Bron | Pubmed | DOI
 4. Mehta AJ, Miedinger D, Keidel D, Bettschart R, Bircher A, Bridevaux P-O, et al. Occupational exposure to dusts, gases, and fumes and incidence of chronic obstructive pulmonary disease in the Swiss Cohort Study on Air Pollution and Lung and Heart Diseases in Adults. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(12):1292-300. Pubmed | DOI
 5. de Jong K., Boezen HM, Kromhout H, Vermeulen R, Postma D, Vonk J.M, et al. Pesticides and other occupational exposures are associated with airway obstruction: the LifeLines cohort study. Occupational and Environmental Medicine. 2014;71(2):88-96. Bron | DOI

Gevolgen van COPD

Moeite met dagelijkse fysieke activiteiten 

Mensen met COPD ervaren vaak verschillende nadelige gevolgen van hun ziekte, op zowel fysiek, sociaal als emotioneel terrein. Symptomen van COPD zijn benauwdheid, aanhoudende hoest, piepende ademhaling en het ophoesten van slijm (Pérez-Rubio et al., 2019). Als gevolg hiervan kunnen mensen met COPD zich minder goed inspannen en kunnen dagelijkse fysieke activiteiten zoals boodschappen doen, aankleden en eten lastig zijn. Ook hebben mensen met COPD relatief vaak één of meer andere chronische aandoeningen. COPD gaat daarnaast relatief vaak samen met angsten depressie (Boerdam & Knoops, 2016; Pérez-Rubio et al., 2019). 

Ervaren gezondheid duidelijk verminderd bij COPD-patiënten

Onder mensen met COPD voelt bijna een kwart zich psychisch ongezond tegenover 10% van de mensen zonder COPD. Ook beoordeelt de helft van de mensen met COPD zijn of haar gezondheid als minder goed tegenover 20% van de mensen zonder COPD (Boerdam & Knoops, 2016). Hoe ernstiger de COPD, hoe groter de impact op de kwaliteit van leven. De impact van COPD op de kwaliteit van leven is groter dan de effecten van de ziektes die vaak gepaard gaan met COPD, zoals hartaandoeningen, hoge bloeddruk en diabetes (comorboditeit) (Janson et al., 2013). 

Meer informatie

Datum publicatie

22-05-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Pérez-Rubio G, Córdoba-Lanús E, Cupertino P, Cartujano-Barrera F, Campos MA, Falfán-Valencia R. Role of Genetic Susceptibility in Nicotine Addiction and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Revista de investigaci�n Cl�nica. 2019;71(1). Bron | DOI
 2. Boerdam A, Knoops K. Astma en COPD in beeld. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2016. GoogleScholar
 3. Janson C, Marks G, Buist S, Gnatiuc L, Gislason T, McBurnie MAnn, et al. The impact of COPD on health status: findings from the BOLD study. Eur Respir J. 2013;42(6):1472-83. Pubmed | DOI

Verantwoording

Definities
 • Kenmerken van COPD

  COPD is een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of aantasting van het elastische longweefsel

  COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte) is een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of aantasting van het elastische longweefsel. De luchtwegvernauwing is permanent aanwezig en grotendeels onomkeerbaar. COPD omvat chronische bronchitis, chronische vernauwing van de kleine luchtwegen, en emfyseem. Belangrijke klachten bij COPD zijn chronisch hoesten, opgeven van slijm en (chronische) kortademigheid. De klachten kunnen verergeren door onder meer blootstelling aan tabaksrook, dampen en gassen, bak- en braadlucht, chloordamp, koude lucht en temperatuurovergangen.

  COPD heeft aantal gemeenschappelijke kenmerken met astma

  COPD behoort samen met astma tot de obstructieve longziekten. Vóór 1991 gebruikte men voor COPD en astma de gemeenschappelijke term CARA, Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. De reden daarvoor was dat de aandoeningen gedeeltelijk overlap vertonen voor wat betreft symptomen, ontstaan en beloop. Tegenwoordig legt men op grond van nieuwere inzichten meer nadruk op de pathofysiologie van de luchtwegobstructie tijdens uitademing, en worden COPD en astma als aparte ziekten beschouwd.

 • Ontstaan en verloop van COPD

  COPD ontstaat door vernauwing van de luchtwegen en/of beschadiging longweefsel

  COPD ontstaat onder andere door een vernauwing van de luchtwegen (luchtwegobstructie). Deze luchtwegvernauwing ontstaat geleidelijk door regelmatige of chronische ontstekingsreacties in de luchtwegen en longweefsel na inademing van schadelijke deeltjes, zoals rook. In de beginfase is er vaak sprake van een toename van slijmvorming en hoesten. In de loop van de tijd neemt de luchtwegvernauwing langzaam toe. Daarnaast kan de structuur van de longen beschadigd raken en uiteindelijk kan het zuurstoftransport beperkt worden. Luchtwegvernauwing en longweefselbeschadiging komen in wisselende combinaties voor bij mensen met COPD. Bij ernstig COPD kan de longfunctie met meer dan de helft verminderen.

  Complicaties verergeren het ziektebeeld

  COPD-patiënten hebben naast klachten ook vaak bijkomende complicaties, die het ziektebeeld verergeren. Veel voorkomende complicaties zijn bacteriële en/of virale luchtweginfecties en bijwerkingen van medicijnen. Een complicatie die weinig voorkomt, maar wel ernstig is, is cor pulmonale. Cor pulmonale is een hartziekte die bestaat uit verwijding van de rechterharthelft door overbelasting. Door gebrek aan zuurstof is men dan niet meer in staat om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Ten slotte komen hart- en vaataandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes en depressie vaker voor bij mensen met COPD dan in de normale bevolking (zogenaamde comorbiditeit).

  Verergering klachten door aspecifieke hyperreactiviteit of allergische reacties

  De klachten van hoesten en kortademigheid bij COPD kunnen verergeren door prikkels van buitenaf. Er kan sprake zijn van aspecifieke hyperreactiviteit en/of een allergische reactie. Bij een patiënt met COPD kunnen beide vormen van gevoeligheid aanwezig zijn, maar meestal is sprake van aspecifieke hyperreactiviteit. Allergie komt minder vaak voor, maar leidt ook tot meer klachten van hoesten en kortademigheid (Fattahi et al., 2013, Jamieson et al., 2013).

  • Bij een aspecifieke hyperreactiviteit bestaat een gevoeligheid van de luchtwegen voor allerlei (niet-allergene) prikkelende stoffen en/of fysische prikkels die de luchtwegen binnendringen zoals koude lucht, mist, rook, baklucht of parfum.
  • Bij een allergie bestaat een gevoeligheid van de luchtwegen voor exogene prikkels, zoals huisstofmijt, haren, schimmels of graspollen (allergenen). Het immuunsysteem van personen met een allergie-neiging kan overmatig reageren op deze stoffen.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Fattahi F, ten Hacken NHT, Fattahi F, Hylkema MN, Timens W, Postma D, et al. Atopy is a risk factor for respiratory symptoms in COPD patients: results from the EUROSCOP study. Respiratory Research. 2013;14(1):10. Bron | DOI
  2. Jamieson DB, Matsui EC, Belli A, McCormack MC, Peng E, Pierre-Louis S, et al. Effects of allergic phenotype on respiratory symptoms and exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(2):187-92. Pubmed | DOI
 • Behandeling van COPD

  Behandeling gericht op voorkómen van klachten en verminderen ernst klachten

  De behandeling van COPD-patiënten is primair gericht op het zo veel mogelijk voorkómen van perioden met klachten en het verminderen van de ernst van de klachten die tóch ontstaan. Herstel van de normale longfunctie is niet mogelijk. 

  Diverse medicijnen beschikbaar

  Afhankelijk van de klachten en de onderliggende mechanismen, moet een COPD-patiënt medicijnen gebruiken. De belangrijkste zijn luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. In de praktijk werkt men vaak met een combinatie van meer medicamenten.

  • Luchtwegverwijders zorgen dat de luchtwegen ruimer worden. Tegenwoordig zijn behalve kortwerkende, ook langwerkende luchtwegverwijders beschikbaar.
  • Ontstekingsremmers beschermen de luchtwegen tegen een nieuwe ontsteking en lossen de ontstekingen op die er al zijn.
 • Classificatie van COPD

  ICD-9 en ICD-10-codes voor COPD.

  Omschrijving

  ICD-9 code

  Omschrijving

  ICD-10 code

  Bronchitis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch

  490

  Bronchitis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch

  J40

  Chronische bronchitis

  491

  Eenvoudige en mucopurulente chronische bronchitis

  J41

     

  Niet gespecificeerde chronische bronchitis

  J42

  Emfyseem

  492

  Emfyseem

  J43

  Chronische luchtwegobstructie, niet elders geclassificeerd

  496

  Overige chronische obstructieve longaandoeningen

  J44

   

  Classificatie van COPD volgens ICD-codes en ICPC

  Binnen de ICD-9 valt COPD onder de chronische obstructieve longziekten en aanverwante aandoeningen (codes 490-492, 496) en binnen de ICD-10 onder de chronische aandoeningen van onderste luchtwegen (codes J40-J44) (zie tabel).
  In huisartsenregistraties wordt gebruik gemaakt van een indeling op grond van ICPC-code. Hierbij staat ICPC-code R91 voor Chronische bronchitis / bronchiëctasieën en R95 voor emfyseem/COPD.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over COPD

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Prevalentie; Aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking NZR
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn Prevalentie naar opleiding Nederlandse bevolking van 25 tm 54 jaar NZR
  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking Gezondheidsenquête
  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ)

  Klinische opnamedagen; Klinische opnamen; Gemiddelde opnameduur
  met COPD als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking LBZ
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor COPD Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
  GIP-databank Gebruikers astma- en COPD-middelen Nederlandse verzekerden volgens de Zorgverzekringswet GIP-databank
Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.

Andere websites over COPD