Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Contacteczeem

Cijfers & Context

Bijna 1 miljoen mensen met contacteczeem

Regionaal & Internationaal

Internationaal vergelijkbare cijfers ontbreken

Kosten

Kosten van zorg 150 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Relatief weinig klinische opnamen

Uitgelicht

Bijna 1 miljoen mensen met contacteczeem

In 2015 waren er naar schatting bijna 1 miljoen mensen door de huisarts gediagnosticeerd met contacteczeem. Het aantal nieuw gediagnosticeerde personen bedroeg circa 540.000. Vooral kappers en verpleegkundigen zijn beroepen waar contacteczeem relatief vaak voorkomt.

Lees meer

Internationaal vergelijkbare cijfers ontbreken

Recente en internationaal goed vergelijkbare gegevens over het voorkomen van contacteczeem in de algemene bevolking ontbreken.

Lees meer

Kosten van zorg voor eczeem 150 miljoen euro in 2011

De kosten van de zorg voor contact- en constitutioneel eczeem samen bedroegen 150 miljoen euro in 2011. Dat komt overeen met 15,3% van de totale zorgkosten voor ziekten van huid en subcutis en 0,2% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland.

Lees meer

Relatief weinig ziekenhuisopnamen voor contacteczeem

In 2010 vonden 461 ziekenhuisopnamen (exclusief dagopnamen) plaats voor contacteczeem. In de periode 1995-2010 is zowel het aantal ziekenhuisopnamen als de gemiddelde opnameduur afgenomen. Het absoluut aantal dagopnamen voor contacteczeem is in de periode 1995-2010 juist flink gestegen.

Lees meer