Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Constitutioneel eczeemCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Ruim 400.000 mensen in zorg

Regionaal & Internationaal

Kosten

Zorguitgaven 60 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Weinig ziekenhuisopnamen

Trend in aantal mensen met constitutioneel eczeem

Jaarprevalentie van constitutioneel eczeem, 1990-2010

MannenVrouwen
1991100100
1992107106
1993115113
1994123122
1995132131
1996141143
1997148155
1998156165
1999165172
2000177179
2001189186
2002202196
2003219210
2004235223
2005250236
2006261245
2007276257
2008286264
2009295273
2010308286

Bron: RNH-Limburg

 • 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-code S87

Stijging in het aantal patiënten met constitutioneel eczeem

Het aantal patiënten met constitutioneel eczeem (prevalentie) is in de periode 1990-2010 flink gestegen. Voor zowel mannen als vrouwen is een zelfde soort stijging te zien. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie) (RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg). Door een trendbreuk vanaf 2011 is het niet mogelijk om de gegevens van 2011 t/m 2015 te laten zien.  

Verklaring trend: manier van registreren

Een deel van de stijging is mogelijk ook toe te schrijven aan de manier van registeren. De RNH-huisartsenregistratie werkt met zogenaamde probleemlijsten waarop over het algemeen alleen langdurige problemen worden geregistreerd. Het zou kunnen zijn dat personen na plaatsing op de probleemlijst, ondanks het verdwijnen van de klachten, toch op de lijst blijven staan. Dit kan een vertekend beeld van de stijging geven.

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Trend in aantal nieuwe gevallen van constitutioneel eczeem

Aantal nieuwe gevallen van constitutioneel eczeem, 1990-2010

MannenVrouwen
1991100100
199210384
199312190
1994113101
1995117102
1996120108
1997127118
1998139117
1999144115
2000150102
2001153107
2002165116
2003185133
2004194139
2005191140
2006178139
2007162136
2008147130
2009144136
2010182160

Bron: RNH-Limburg

 • 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-code S87

Lichte stijging in aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten

In de periode 1990-2010 is het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met constitutioneel eczeem gestegen. Het aantal nieuwe gevallen is voor mannen iets harder gestegen dan voor vrouwen (RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Door een trendbreuk vanaf 2011 is het niet mogelijk om de gegevens van 2011 t/m 2015 te laten zien.

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Toekomstige trend constitutioneel eczeem door demografische ontwikkelingen

Verwachte stijging aantal mensen met constitutioneel eczeem door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met constitutioneel eczeem  in de periode 2015-2040 naar verwachting met 7% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 9% voor mannen en 6% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van constitutioneel eczeem beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Definitie constitutioneel eczeem

  Constitutioneel eczeem is chronische huidontsteking

  Constitutioneel eczeem (ICD-9-code 691, ICD-10-code L20, ICPC-code S87) is een chronische ontsteking van de huid. Het maakt deel uit van een overgevoeligheidssyndroom waartoe ook andere atopische ziekten worden gerekend, zoals allergisch astma en hooikoorts (allergische rinitis). Deze atopische ziekten hangen nauw met elkaar samen en hierbij is vaak sprake van genetische aanleg. Of er naast aanleg ook omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van constitutioneel eczeem is nog onduidelijk. Constitutioneel eczeem is een chronische ziekte die na de kinderleeftijd sterk in ernst kan afnemen. Constitutioneel eczeem is soms moeilijk te onderscheiden van allergisch contacteczeem, een bepaalde vorm van contacteczeem.

  Hevige jeuk is belangrijkste klacht

  Het belangrijkste symptoom van constitutioneel eczeem is een chronische, hevige jeuk. De huid kan overal zijn aangedaan, maar meestal is er een voorkeurslocatie (gezicht, hals, nek, elleboogplooien, polsen, knieholten en enkels). Waar het eczeem zich openbaart is de huid rood, schilferig en vochtig, met een vergroving van de huidplooien. De resterende huid is vaak droog. Bij zuigelingen is vaak het gezicht sterk aangedaan. De ziekte verloopt met perioden waarin veel en perioden waarin weinig symptomen zichtbaar zijn. Raakt de huid geïnfecteerd met bacteriën, dan treedt een verergering op van het constitutioneel eczeem.

  Constitutioneel eczeem komt in verschillende leeftijdsfasen voor

  Constitutioneel eczeem kan in verschillende leeftijdsfasen voorkomen (Garmhausen et al., 2013):

  • op jonge leeftijd (zuigelingen en peuters); meestal verdwijnt het eczeem op vroege leeftijd, maar soms houdt het aan tot aan de volwassen leeftijd.
  • op latere leeftijd; sommige patiënten krijgen op latere leeftijd (vanaf 20 jaar) (opnieuw) eczeemklachten.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Garmhausen D., Hagemann T., Bieber T., Dimitriou I., Fimmers R., Diepgen TL, et al. Characterization of different courses of atopic dermatitis in adolescent and adult patients. Allergy. 2013;68(4):498-506. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over constitutioneel eczeem

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met constitutioneel eczeem als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor constitutioneel eczeem

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

Andere websites over Constitutioneel eczeem

Data en gegevensbronnen