Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Constitutioneel eczeemCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Ruim 400.000 mensen in zorg

Regionaal & Internationaal

Kosten

Zorguitgaven 60 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Weinig ziekenhuisopnamen

Trend voorkomen constitutioneel eczeem

Zorgprevalentie en aantal nieuwe gevallen constitutioneel eczeem 2011-2018

JaarNieuwe gevallen, mannenNieuwe gevallen, vrouwenPrevalentie, mannenPrevalentie, vrouwenNieuwe gevallen, mannen (absoluut)Nieuwe gevallen, vrouwen (absoluut)Prevalentie, mannen (absoluut)Prevalentie, vrouwen (absoluut)
201110010010010086.800101.400158.100180.100
201210010111011287.300102.400174.400202.300
201310410111011090.600102.600173.800197.400
2014929311011479.90094.400173.700205.300
2015868910911375.00090.200172.100203.500
20168788879576.20089.400139.000171.000
2017818210911671.20083.600174.200210.500
2018908911912879.80091.700190.700232.500

Aantal nieuwe gevallen constitutioneel eczeem gedaald

Het aantal nieuwe gevallen van constitutioneel eczeem is in de periode 2011-2018 met ongeveer 10% gedaald, voor zowel mannen als vrouwen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Ook het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal nieuwe gevallen van constitutioneel eczeem is afgenomen. Voor mannen nam dit aantal af van 86.800 in 2011 naar 79.800 in 2018. Voor vrouwen is dit aantal afgenomen van 101.400 in 2011 naar 91.700 in 2018.

Prevalentie constitutioneel eczeem laatste jaren gestegen

Over de gehele periode 2011-2018 is de zorgprevalentie van constitutioneel eczeem gestegen, voor zowel mannen als vrouwen. Het betreft hier het aantal mensen dat voor deze klacht zorg heeft gehad van de huisarts of waarvan de huisarts wist dat de patiënt zorg ontving in de tweede lijn. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen dat zorg heeft ontvangen voor constitutioneel eczeem is voor mannen toegenomen van 158.100 in 2011 naar 190.700 in 2018. Voor vrouwen is dit aantal toegenomen van 180.100 in 2011 naar 232.500 in 2018.

Toename prevalentie en aantal nieuwe gevallen constitutioneel eczeem tussen 1991 en 2010

De gestandaardiseerde jaarprevalentie van constitutioneel eczeem is in de periode 1991-2010 voor zowel mannen  als vrouwen flink gestegen. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar bekend waren bij de huisarts met constitutioneel eczeem. Deze mensen hoeven niet allemaal in het betreffende jaar contact te hebben gehad met de huisarts voor constitutioneel eczeem.
Ook het gestandaardiseerd aantal nieuwe gevallen van constitutioneel eczeem is in deze periode toegenomen. Voor mannen was deze toename groter dan voor vrouwen. Deze trends zijn gebaseerd op de huisartsenregistratie RNH-Limburg (zie: Trend jaarprevalentie en nieuwe gevallen constitutioneel eczeem 1991-2010 (PDF; 120 KB)).

Meer informatie

Datum publicatie

06-04-2020

Toekomstige trend constitutioneel eczeem door demografische ontwikkelingen

Verwachte stijging aantal mensen met constitutioneel eczeem door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met constitutioneel eczeem  in de periode 2015-2040 naar verwachting met 7% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 9% voor mannen en 6% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van constitutioneel eczeem beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Definitie constitutioneel eczeem

  Constitutioneel eczeem is chronische huidontsteking

  Constitutioneel eczeem (ICD-9-code 691, ICD-10-code L20, ICPC-code S87) is een chronische ontsteking van de huid. Het maakt deel uit van een overgevoeligheidssyndroom waartoe ook andere atopische ziekten worden gerekend, zoals allergisch astma en hooikoorts (allergische rinitis). Deze atopische ziekten hangen nauw met elkaar samen en hierbij is vaak sprake van genetische aanleg. Of er naast aanleg ook omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van constitutioneel eczeem is nog onduidelijk. Constitutioneel eczeem is een chronische ziekte die na de kinderleeftijd sterk in ernst kan afnemen. Constitutioneel eczeem is soms moeilijk te onderscheiden van allergisch contacteczeem, een bepaalde vorm van contacteczeem.

  Hevige jeuk is belangrijkste klacht

  Het belangrijkste symptoom van constitutioneel eczeem is een chronische, hevige jeuk. De huid kan overal zijn aangedaan, maar meestal is er een voorkeurslocatie (gezicht, hals, nek, elleboogplooien, polsen, knieholten en enkels). Waar het eczeem zich openbaart is de huid rood, schilferig en vochtig, met een vergroving van de huidplooien. De resterende huid is vaak droog. Bij zuigelingen is vaak het gezicht sterk aangedaan. De ziekte verloopt met perioden waarin veel en perioden waarin weinig symptomen zichtbaar zijn. Raakt de huid geïnfecteerd met bacteriën, dan treedt een verergering op van het constitutioneel eczeem.

  Constitutioneel eczeem komt in verschillende leeftijdsfasen voor

  Constitutioneel eczeem kan in verschillende leeftijdsfasen voorkomen (Garmhausen et al., 2013):

  • op jonge leeftijd (zuigelingen en peuters); meestal verdwijnt het eczeem op vroege leeftijd, maar soms houdt het aan tot aan de volwassen leeftijd.
  • op latere leeftijd; sommige patiënten krijgen op latere leeftijd (vanaf 20 jaar) (opnieuw) eczeemklachten.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Garmhausen D., Hagemann T., Bieber T., Dimitriou I., Fimmers R., Diepgen TL, et al. Characterization of different courses of atopic dermatitis in adolescent and adult patients. Allergy. 2013;68(4):498-506. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over constitutioneel eczeem

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met constitutioneel eczeem als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor constitutioneel eczeem

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

Andere websites over Constitutioneel eczeem

Data en gegevensbronnen