Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Constitutioneel eczeemCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Bijna 400.000 mensen in zorg

Regionaal & Internationaal

Kosten

Zorguitgaven 60 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Weinig ziekenhuisopnamen

Prevalentie constitutioneel eczeem in huisartsenpraktijk

Zorgprevalentie constitutioneel eczeem 2019

LeeftijdMannenVrouwen
0-495,588,1
5-938,543,7
10-1427,432,2
15-1919,532,0
20-2418,031,4
25-2916,725,7
30-3414,921,1
35-3913,119,8
40-4411,818,2
45-4911,016,0
50-5411,615,4
55-5911,615,9
60-6413,015,5
65-6914,714,6
70-7414,714,1
75-7915,815,5
80-8418,116,9
85+22,420,7

Bijna 400.000 mensen in zorg met constitutioneel eczeem

In 2019 waren er naar schatting 394.600 mensen met constitutioneel eczeem die voor deze klacht zorg hebben gehad van de huisarts of waarvan de huisarts wist dat de patiënt zorg ontving in de tweede lijn (zorgprevalentie): 178.000 mannen en 216.600 vrouwen. Dit komt overeen met 20,7 per 1.000 mannen en 24,8 per 1.000 vrouwen. Jonge kinderen komen het meest op consult bij de huisarts voor constitutioneel eczeem.

Constitutioneel eczeem als chronische aandoening

Voor constitutioneel eczeem wordt hier de zorgprevalentie gepresenteerd. Volgens de algemeen gehanteerde methode waarmee morbiditeit geschat wordt op basis van huisartsenregistraties, is constitutioneel eczeem een chronische aandoening (als je de ziekte eenmaal hebt, dan blijf je altijd patiënt). Via deze methode wordt de jaarprevalentie geschat op ongeveer 2,1 miljoen personen in 2019. Dit zijn alle mensen die bij de huisarts bekend zijn met de ziekte constitutioneel eczeem, ongeacht of ze daarvoor in 2019 zijn behandeld. Hierbij worden in principe alle kinderen die als baby constitutioneel eczeem hebben gehad blijvend als patiënt gezien terwijl bekend is dat de diagnose constitutioneel eczeem op jonge leeftijd lastig te stellen is en mogelijk een deel van deze kinderen er overheen groeit. Daarnaast kunnen mensen die lang geleden voor constitutioneel eczeem zijn behandeld en daarvoor nu niet meer onder behandeling zijn, niet meer als zodanig in het systeem zitten.

Meer informatie

Nieuwe gevallen constitutioneel eczeem in huisartsenpraktijk

Bijna 160.000 nieuwe patiënten met constitutioneel eczeem in 2019

In 2019 kregen naar schatting 156.700 nieuwe patiënten de diagnose constitutioneel eczeem bij de huisarts: 72.400 mannen en 84.300 vrouwen. Dit komt overeen met 8,4 nieuwe gevallen per 1.000 mannen en 9,7 per 1.000 vrouwen. Het aantal nieuwe patiënten met constitutioneel eczeem is het hoogst voor jonge kinderen. Bij jonge kinderen is het aantal nieuwe gevallen voor jongens hoger dan voor meisjes. Daarna draait dit om en is het aantal nieuwe gevallen hoger voor meisjes dan voor jongens. Boven de 60 jaar zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen nog maar klein.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Definitie constitutioneel eczeem

  Constitutioneel eczeem is chronische huidontsteking

  Constitutioneel eczeem (ICD-9-code 691, ICD-10-code L20, ICPC-code S87) is een chronische ontsteking van de huid. Het maakt deel uit van een overgevoeligheidssyndroom waartoe ook andere atopische ziekten worden gerekend, zoals allergisch astma en hooikoorts (allergische rinitis). Deze atopische ziekten hangen nauw met elkaar samen en hierbij is vaak sprake van genetische aanleg. Of er naast aanleg ook omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van constitutioneel eczeem is nog onduidelijk. Constitutioneel eczeem is een chronische ziekte die na de kinderleeftijd sterk in ernst kan afnemen. Constitutioneel eczeem is soms moeilijk te onderscheiden van allergisch contacteczeem, een bepaalde vorm van contacteczeem.

  Hevige jeuk is belangrijkste klacht

  Het belangrijkste symptoom van constitutioneel eczeem is een chronische, hevige jeuk. De huid kan overal zijn aangedaan, maar meestal is er een voorkeurslocatie (gezicht, hals, nek, elleboogplooien, polsen, knieholten en enkels). Waar het eczeem zich openbaart is de huid rood, schilferig en vochtig, met een vergroving van de huidplooien. De resterende huid is vaak droog. Bij zuigelingen is vaak het gezicht sterk aangedaan. De ziekte verloopt met perioden waarin veel en perioden waarin weinig symptomen zichtbaar zijn. Raakt de huid geïnfecteerd met bacteriën, dan treedt een verergering op van het constitutioneel eczeem.

  Constitutioneel eczeem komt in verschillende leeftijdsfasen voor

  Constitutioneel eczeem kan in verschillende leeftijdsfasen voorkomen (Garmhausen et al., 2013):

  • op jonge leeftijd (zuigelingen en peuters); meestal verdwijnt het eczeem op vroege leeftijd, maar soms houdt het aan tot aan de volwassen leeftijd.
  • op latere leeftijd; sommige patiënten krijgen op latere leeftijd (vanaf 20 jaar) (opnieuw) eczeemklachten.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Garmhausen D., Hagemann T., Bieber T., Dimitriou I., Fimmers R., Diepgen TL, et al. Characterization of different courses of atopic dermatitis in adolescent and adult patients. Allergy. 2013;68(4):498-506. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over constitutioneel eczeem

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met constitutioneel eczeem als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor constitutioneel eczeem

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.

Andere websites over Constitutioneel eczeem

Data en gegevensbronnen