Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Chronische ziekten en multimorbiditeitCijfers & ContextPrevalentie

Cijfers & Context

Helft Nederlanders heeft chronische ziekte

Regionaal & Internationaal

Meeste langdurige aandoeningen in Zuid-Limburg

Kosten

Preventie & Zorg

5,3 miljoen chronisch zieken in zorg bij huisarts

Prevalentie chronische ziekte naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met één of meer chronische ziekten op 1 januari 2014

LeeftijdMannenVrouwen
0-4308,1261,6
5-9375,1339,4
10-14357,1342,3
15-19322,1339,1
20-24281,1332,7
25-29246,6324,0
30-34251,1335,8
35-39282,4370,2
40-44336,1416,2
45-49404,6481,8
50-54492,6570,1
55-59592,9667,6
60-64701,2750,6
65-69781,1817,4
70-74852,8874,9
75-79901,6917,5
80-84934,6942,1
85+943,1954,5

8,2 miljoen mensen met een chronische ziekte

Op 1 januari 2014 hadden 8,2 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische ziekten. Dit komt overeen met de helft van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische ziekte’ is hier gedefinieerd als een ziekte waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. De schatting is gebaseerd op een selectie van 109 door de huisarts geregistreerde chronische ziekten. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts zelf of kan zijn overgenomen van een andere zorgverlener. Overigens komen niet alle mensen met een chronische ziekte jaarlijks voor die ziekte bij de huisarts. Voor het aantal mensen met een chronische ziekte dat hiervoor in 2014 de huisarts bezocht, zie Aantal mensen met een chronische ziekte in zorg bij de huisarts.

Ruim negentig procent van de 75-plussers heeft een chronische ziekte

Chronische ziekten komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische ziekten neemt echter toe met de leeftijd. Ruim 90% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische ziekte. Toch ligt de prevalentie onder personen jonger dan 40 jaar ook al rond de 30%.

Meer vrouwen dan mannen met een chronische ziekte

In de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar zijn er relatief meer jongens dan meisjes met een chronische ziekte. In de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar zijn er juist relatief meer vrouwen dan mannen met een chronische ziekte. In de leeftijdsgroep boven de 65 jaar is er nagenoeg geen verschil  in het aantal mannen en vrouwen met een chronische ziekte. In de totale bevolking zijn er, zowel absoluut als relatief, meer vrouwen dan mannen met een chronische ziekte: 3,8 miljoen mannen (45,8% van alle mannen) en 4,4 miljoen vrouwen (51,9% van alle vrouwen).

 

Meer informatie

Prevalentie multimorbiditeit naar leeftijd en geslacht

Aantal mensen met multimorbiditeit op 1 januari 2014

LeeftijdMannenVrouwen
0-453,037,4
5-990,668,3
10-1489,179,8
15-1980,683,8
20-2463,082,7
25-2951,884,0
30-3455,091,7
35-3969,8109,1
40-44100,1137,6
45-49146,4189,8
50-54213,5266,0
55-59310,8369,8
60-64426,2477,3
65-69533,0579,8
70-74638,3678,4
75-79730,0763,9
80-84793,3817,5
85+822,0844,6

Ruim 4 miljoen mensen hebben meer dan één chronische ziekte

De helft (50%) van de mensen met een chronische ziekte in 2014 had meer dan één chronische ziekte. Dit komt neer op 4,1 miljoen mensen, ofwel een kwart van de totale Nederlandse bevolking. Overigens komen niet alle mensen met multimorbiditeit jaarlijks bij de huisarts. Voor het aantal mensen dat in 2014 de huisarts bezocht voor meer dan één chronische ziekte, zie Aantal mensen met multimorbiditeit in zorg bij de huisarts.

Aantal mensen met multimorbiditeit neemt sterk toe vanaf 40 jaar

Bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar komt multimorbiditeit relatief weinig voor, maar het percentage mensen met multimorbiditeit is ook in deze leeftijdsgroep nog altijd bijna 8% . Vanaf de leeftijd van 40 jaar neemt de prevalentie sterk toe. Ruim twee derde van de mensen van 65 jaar en ouder heeft meer dan één chronische ziekte.

Meer vrouwen dan mannen met multimorbiditeit

Er zijn meer vrouwen met multimorbiditeit dan mannen, zowel relatief als absoluut. In de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar zijn er relatief meer jongens dan meisjes met multimorbiditeit. In de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar zijn er juist relatief meer vrouwen dan mannen met multimorbiditeit. In de leeftijdsgroep boven de 65 jaar is er nagenoeg geen verschil tussen beide geslachten.

Meer informatie

 

Prevalentie multimorbiditeit naar aantal chronische ziekten

Verdeling aantal chronische ziekten onder patiënten met ten minste één chronische ziekte op 1 januari 2014

Leeftijd12345678910+
0-2477,318,83,20,50,100000
25-5465,5237,62,60,90,30,1000
55-6441,82815,97,93,61,60,70,20,10,1
65-7427,526,119,712,67,13,71,80,90,40,3
75+1519,82016,611,67,74,42,41,31,2
Totaal49,423,212,27,03,92,21,10,60,30,2

27% van de mensen met een chronische ziekte heeft drie of meer ziekten

Van de mensen met een chronische ziekte, heeft bijna de helft (49%) één chronische ziekte, 23% heeft twee chronische ziekten en 27% heeft drie of meer chronische ziekten. Deze verdeling varieert sterk tussen leeftijdsgroepen. Van de mensen van 75 jaar en ouder met een chronische ziekte, heeft 65% drie of meer chronische ziekten.

Meer informatie

 

 

Verantwoording

Definities
 • Wat is een chronische ziekte?

  Een ‘chronische ziekte’ is gedefinieerd als een ziekte waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Een chronische ziekte gaat doorgaans gepaard met pijn, geestelijk lijden, beperkingen in functioneren of andere klachten. De mate waarin mensen hinder ondervinden verschilt per ziekte en per individu.

 • Wat is multimorbiditeit?

  Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) ziekte in één individu tijdens een bepaalde periode.

 • Contact met huisartsenpraktijk

  Het gaat om mensen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen:

  • bezoeken aan de praktijk,
  • telefonische consulten,
  • e-mailconsulten, en
  • huisbezoeken.

  De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.

Bronverantwoording
 • NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: chronische ziekten en multimorbiditeit

  Selectie van 109 chronische ziekten

  De prevalentie van chronische ziekten en multimorbiditeit is berekend op basis van de registraties van huisartspraktijken die deelnemen aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Hierbij is een selectie gemaakt van 109 chronische ziekten met ieder een eigen ICPC-1-code (zie tabel).

  Voor een toelichting op de berekening van de prevalentie van ziekten verwijzen wij naar de website van het NIVELNIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Methoden - Incidentie/prevalentie

   

  Selectie van 109 chronische ziekten, inclusief ICPC-1-codes

  ICPC-1-code

  Omschrijving

  A28

  Functiebeperking/handicap

  A79

  Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie

  A90

  Multiple aangeboren afwijkingen

  B28

  Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel

  B72

  Ziekte van Hodgkin

  B73

  Leukemie

  B74

  Andere maligniteit bloed/lymfestelsel

  B78

  Erfelijke hemolytische anemie

  B79

  Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel

  B83

  Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten

  B90

  HIV-infectie (AIDS/ARC)

  D28

  Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen

  D74

  Maligniteit maag

  D75

  Maligniteit colon/rectum

  D76

  Maligniteit pancreas

  D77

  Andere/niet-gespecif. maligniteit spijsverteringsorganen

  D81

  Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen

  D92

  Diverticulose/diverticulitis

  D94

  Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)

  D97

  Cirrose/andere leverziekte

  F28

  Functiebeperking/handicap oog/adnexen

  F81

  Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen

  F83

  Retinopathie

  F84

  Maculadegeneratie

  F91

  Refractie afwijking(en)

  F93

  Glaucoom/verhoogde oogdruk

  F94

  Blindheid (elke graad/vorm)

  H28

  Functiebeperking/handicap oor

  H80

  Aangeboren afwijking(en) oor

  H83

  Otosclerose

  H84

  Presbyacusis

  H85

  Akoestisch letsel/lawaaidoofheid

  H86

  Doofheid/slechthorendheid

  K28

  Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel

  K73

  Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel

  K74

  Angina pectoris

  K76

  Andere/chronische ischemische hartziekte

  K77

  Decompensatio cordis

  K82

  Cor pulmonale

  K86

  Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

  K87

  Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie

  K90

  Cerebrovasculair accident (CVA)

  K91

  Atherosclerose [ex. K76,K90]

  K92

  Andere ziekte(n) perifere arteriën

  L28

  Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat

  L82

  Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat

  L84

  Artrose/spondylose wervelkolom

  L85

  Verworven afwijking(en) wervelkolom

  L88

  Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)

  L89

  Coxartrose

  L90

  Gonartrose

  L91

  Andere artrose/verwante aandoening(en)

  L95

  Osteoporose

  L98

  Verworven afwijking(en) extremiteiten

  N28

  Functiebeperking/handicap zenuwstelsel

  N70

  Poliomyelitis/andere enterovirus infectie

  N74

  Maligniteit zenuwstelsel

  N85

  Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel

  N86

  Multiple sclerose

  N87

  Parkinsonisme, ziekte van Parkinson

  N88

  Epilepsie (alle vormen)

  P28

  Functiebeperking/handicap psychische ziekte

  P70

  Seniele dementie/Alzheimer

  P72

  Schizofrenie

  P80

  Persoonlijkheids-/karakterstoornis

  P85

  Mentale retardatie/intellectuele achterstand

  R28

  Functiebeperking/handicap luchtwegen

  R84

  Maligniteit bronchus/long

  R85

  Andere maligniteit luchtwegen

  R89

  Aangeboren afwijking(en) luchtwegen

  R91

  Chronische bronchitis/bronchiëctasieën

  R95

  Emfyseem/COPD

  R96

  Astma

  S28

  Functiebeperking/handicap huid/subcutis

  S77

  Maligniteit huid/subcutis

  S81

  Hemangioom/lymfangioom

  S83

  Andere aangeboren afwijking(en) huid/subcutis

  S87

  Constitutioneel eczeem

  S91

  Psoriasis (met of zonder artropathie)

  T28

  Funct.beperking/handicap endocr. klieren/metabolisme/voeding

  T71

  Maligniteit schildklier

  T78

  Persisterende ductus thyreoglossus/cyste

  T80

  Andere aangeboren afwijking endocriene klieren/metabolisme

  T81

  Struma/noduli [ex. T85,T86]

  T86

  Hypothyreoïdie/myxoedeem

  T90

  Diabetes mellitus

  T92

  Jicht

  T93

  Vetstofwisselingsstoornis(sen)

  U28

  Functiebeperking/handicap urinewegen

  U75

  Maligniteit nier

  U76

  Maligniteit blaas

  U77

  Andere maligniteit urinewegen

  U85

  Aangeboren afwijking(en) urinewegen

  U88

  Glomerulonephritis/nefrose

  W28

  Functiebeperking/handicap ten gevolge van zwangerschap

  W72

  Maligniteit in verband met zwangerschap

  W76

  Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder

  X28

  Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw

  X75

  Maligniteit cervix uteri

  X76

  Maligniteit borst vrouw

  X77

  Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw

  X83

  Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw

  X88

  Fibroadenoom/polycystische afwijking borsten

  Y28

  Functiebeperking/handicap geslachtsorganen man

  Y77

  Maligniteit prostaat

  Y78

  Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man

  Y82

  Hypospadie

  Y84

  Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man

  Z28

  Sociale functiebeperking/handicap

   

   

   

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, NIVEL Zorgregistraties. zorggegevens.nl
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen: chronische ziekten en multimorbiteit

  Cijfers over chronische ziekten zijn van 2012 en 2016 niet met elkaar te vergelijken vanwege wijziging in vraagstelling tussen 2012 en 2016. In 2012 werden ziekten gevraagd doormiddel van onderstaande lijst. 

  • een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct
  • een hartinfarct;
  • een andere ernstige hartaandoening zoals hartfalen of angina pectoris;
  • kanker;
  • migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn;
  • hoge bloeddruk;
  • vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen;
  • astma of COPD;
  • psoriasis;
  • chronisch eczeem;
  • duizeligheid met vallen;
  • ernstige of hardnekkige darmstoornis, langer dan 3 maanden;
  • onvrijwillig urineverlies;
  • gewrichtsslijtage van heupen of knieën;
  • chronische gewrichtsontsteking;
  • ernstige of hardnekkige aandoening van de rug;
  • een ernstige of hardnekkige aandoening van nek of schouder;
  • een andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand;
  • of suikerziekte. Bij suikerziekte is niet aan de periode van 12 maanden gerefereerd, bij de andere ziekten wel.

  De vraag in 2016 is beperkter dan in 2012. In 2016 is gevraagd “Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?” Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Er worden geen ziekten of aandoeningen gevraagd. 

 • EU-SILC survey

  De internationale cijfers van Eurostat zijn afkomstig van de European Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC) survey. De vraagstelling in de CBS-Gezondheidsenquête en de EU-SILC vragenlijsten is gelijk, maar beide vragenlijsten zijn afgenomen bij een andere steekproef (Gezondheidsenquête: personen van 12 jaar en ouder in particuliere huishoudens; EU-SILC: personen van 16 jaar en ouder in particuliere huishoudens).

  Bij de EU-SILC survey wordt gestreefd naar eenvormige methoden van dataverzameling tussen landen (Eurostat, 2013). In de praktijk blijven er als gevolg van vertaling toch verschillen in vraagstelling en antwoordcategorieën waardoor verschillen tussen landen in ervaren gezondheid voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd (Eurostat, 2008). Bovendien is zelfrapportage van de gezondheid gevoelig voor verschillen in cultuur. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillen in referentiekader leiden tot over- of onderschatting van de gezondheid (Sen, 2002). Ook kunnen antwoordcategorieën in verschillende talen een andere gevoelswaarde hebben.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Eurostat. Eurostat metadata: Health status: indicators from the SILC survey (from 2004 onwards). Last update: 23 October 2013.; 2013. Bron
  2. Eurostat. Eurostat. Note on the harmonisation of SILC and EHIS questions on health. Luxemburg: Eurostat; 2008. Bron
  3. Sen A. Health: perception versus observation. BMJ. 2002;324(7342):860-1. Pubmed
 • Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

  De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012 en 2016 deden respectievelijk ruim 387.000 personen en 457.000 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In totaal hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor.

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier. Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.

Andere websites over Chronische ziekten en multimorbiditeit