Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Chronische aandoeningen en multimorbiditeitCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Ruim 50% Nederlanders heeft chronische aandoening

Regionaal & Internationaal

Meeste langdurige aandoeningen in Zuid-Limburg

Kosten

Preventie & Zorg

Aantal mensen met chronische aandoening bekend bij de huisarts

9,9 miljoen mensen met een chronische aandoening

Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. De schatting is gebaseerd op een selectie van 109 door de huisarts geregistreerde chronische aandoeningen. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts zelf of kan zijn overgenomen van een andere zorgverlener. Overigens hebben niet alle mensen met een chronische aandoening jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk voor die ziekte. Voor het aantal mensen met een chronische aandoening dat hiervoor in 2018 contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk, zie Aantal mensen met een chronische aandoening in zorg bij de huisarts.

Ruim 95% van de 75-plussers heeft een chronische aandoening

Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen neemt echter toe met de leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. De prevalentie onder personen jonger dan 40 jaar is ruim 40%.

Meer vrouwen dan mannen met een chronische aandoening

In de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar zijn er relatief meer jongens dan meisjes met een chronische aandoening. In de leeftijdsgroep van 15 en ouder zijn er juist relatief meer vrouwen dan mannen met een chronische aandoening. In de totale bevolking zijn er, zowel absoluut als relatief, meer vrouwen dan mannen met een chronische aandoening: 4,6 miljoen mannen (54% van alle mannen) en 5,3 miljoen vrouwen (61% van alle vrouwen).

Meer informatie

Datum publicatie

14-08-2019

Aantal mensen met chronische aandoening in zorg bij de huisarts

Contact met huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening in 2018

LeeftijdMannenVrouwen
0-4191172
5-9124119
10-14113112
15-1991119
20-2491135
25-29100145
30-34109160
35-39133185
40-44171219
45-49236281
50-54313371
55-59422467
60-64544567
65-69649661
70-74730741
75-79799814
80-84854869
85+894900
 • Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.
   
Deze cijfers zijn ook onderdeel van

5,6 miljoen mensen hadden in 2018 contact met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening

In 2018 hadden 5,6 miljoen mensen minimaal eenmaal contact met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening. Dit komt overeen met 33% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. De schatting is gebaseerd op een selectie van 109 chronische aandoeningen. 

Ruim 85% van de mensen van 75 jaar en ouder had contact met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening

Het percentage mensen dat contact heeft met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening neemt sterk toe met de leeftijd. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft 85% in 2018 minimaal eenmaal contact gehad met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening. Voor personen jonger dan 40 jaar ligt dit percentage gemiddeld op 13%.

Meer informatie

Datum publicatie

14-08-2019

Aantal mensen met multimorbiditeit bekend bij de huisarts

Ongeveer 5,4 miljoen mensen hebben meer dan één chronische aandoening

Ruim de helft (54%) van de mensen met een chronische ziekte in 2018 had meer dan één chronische aandoening. Dit komt neer op 5,4 miljoen mensen (31% van de totale Nederlandse bevolking). Overigens hebben niet alle mensen met multimorbiditeit jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk. Voor het aantal mensen dat in 2018 contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor meer dan één chronische ziekte, zie Aantal mensen met multimorbiditeit in zorg bij de huisarts.

Aantal mensen met multimorbiditeit neemt sterk toe vanaf 40 jaar

Bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar komt multimorbiditeit relatief minder voor, maar het percentage mensen met multimorbiditeit is ook in deze leeftijdsgroep nog altijd gemiddeld 12%. Vanaf de leeftijd van 40 jaar neemt de prevalentie sterk toe. Ruim 85% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft meer dan één chronische aandoening.

Meer vrouwen dan mannen met multimorbiditeit

Er zijn meer vrouwen met multimorbiditeit dan mannen, zowel relatief (34% van de vrouwen en 28% van de mannen) als absoluut (3,0 miljoen vrouwen en 2,4 miljoen mannen). In de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar zijn er relatief meer jongens dan meisjes met multimorbiditeit. In de leeftijdsgroep van 15 en ouder jaar zijn er juist relatief meer vrouwen dan mannen met multimorbiditeit.

Meer informatie

 

Datum publicatie

14-08-2019

Aantal mensen met multimorbiditeit in zorg bij de huisarts

Contact met huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen in 2018

LeeftijdMannenVrouwen
0-41712
5-9109
10-14109
15-19711
20-24813
25-291016
30-341220
35-391727
40-442939
45-495165
50-5479106
55-59132160
60-64205227
65-69282305
70-74361387
75-79444465
80-84515520
85+549549
 • Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

2,1 miljoen mensen hadden in 2018 contact met de huisartsenpraktijk voor meer dan één chronische aandoening

In 2018 hadden 2,1 miljoen mensen contact met de huisartsenpraktijk voor meer dan één chronische aandoening. Dit komt overeen met 12% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. De schatting is gebaseerd op een selectie van 109 door chronische aandoeningen.

De helft van alle mensen van 75 jaar en ouder had contact met de huisartsenpraktijk voor meer dan één chronische aandoening

Het percentage mensen dat contact heeft met de huisartsenpraktijk voor meer dan één chronische ziekte neemt sterk toe met de leeftijd. De helft (50%) van de mensen van 75 jaar en ouder heeft in 2018 minimaal eenmaal contact gehad met de huisartsenpraktijk voor meer dan één chronische ziekte. Voor personen jonger dan 40 jaar ligt dit percentage gemiddeld op 1,3%.

Meer informatie

Datum publicatie

14-08-2019

Prevalentie multimorbiditeit naar aantal chronische aandoeningen

Verdeling naar aantal chronische aandoeningen 1 januari 2018

Leeftijd012345678910+
0-2455,831,310,12,30,40,10,00,00,00,00,0
25-5453,628,411,64,21,50,50,20,10,00,00,0
55-6426,627,020,312,87,03,51,60,70,30,10,0
65-7412,519,020,717,712,88,04,62,51,20,60,3
75-845,310,915,817,816,412,68,85,63,31,90,9
85+2,66,411,815,316,514,811,98,45,43,21,8
Totaal41,826,413,77,44,52,71,60,90,50,30,1

18% van de mensen heeft drie of meer chronische aandoeningen

Van alle mensen heeft 26% één chronische aandoening, 14% heeft twee chronische aandoeningen en 18% heeft drie of meer chronische aandoeningen. Deze verdeling varieert sterk tussen leeftijdsgroepen. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ruim 70% drie of meer chronische aandoeningen.

Meer informatie

 

 

Datum publicatie

14-08-2019

Verantwoording

Definities
 • Wat is een chronische aandoening?

  Een ‘chronische aandoening’ is gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Een chronische aandoening gaat doorgaans gepaard met pijn, geestelijk lijden, beperkingen in functioneren of andere klachten. De mate waarin mensen hinder ondervinden verschilt per aandoening en per individu.

 • Wat is multimorbiditeit?

  Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) aandoening in één individu tijdens een bepaalde periode.

 • Contact met huisartsenpraktijk

  Het gaat om mensen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen:

  • bezoeken aan de praktijk,
  • telefonische consulten,
  • e-mailconsulten, en
  • huisbezoeken.

  De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij Chronische ziekten en multimorbiditeit

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  European Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC) survey

  Chronische ziekten (People having a long-standing illness or health problem)

  Europese bevolking vanaf 16 jaar 

  EU-SILC survey

 • Nivel Zorgregistraties eerste lijn: chronische aandoeningen en multimorbiditeit

  Selectie van 109 chronische aandoeningen

  De prevalentie van chronische aandoeningen en multimorbiditeit is berekend op basis van de registraties van huisartspraktijken die deelnemen aan de Nivel Zorgregistraties eerste liijn. Hierbij is een selectie gemaakt van 109 chronische aandoeningen met ieder een eigen ICPC-1-code (zie tabel).

  Voor een toelichting op de berekening van de prevalentie van aandoeningen verwijzen wij naar de website van het NIVELNIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Methoden - Incidentie/prevalentie

  Selectie van 109 chronische aandoeningen, inclusief ICPC-1-codes

  ICPC-1-code

  Omschrijving

  A28

  Functiebeperking/handicap

  A79

  Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie

  A90

  Multiple aangeboren afwijkingen

  B28

  Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel

  B72

  Ziekte van Hodgkin

  B73

  Leukemie

  B74

  Andere maligniteit bloed/lymfestelsel

  B78

  Erfelijke hemolytische anemie

  B79

  Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel

  B83

  Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten

  B90

  HIV-infectie (AIDS/ARC)

  D28

  Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen

  D74

  Maligniteit maag

  D75

  Maligniteit colon/rectum

  D76

  Maligniteit pancreas

  D77

  Andere/niet-gespecif. maligniteit spijsverteringsorganen

  D81

  Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen

  D92

  Diverticulose/diverticulitis

  D94

  Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)

  D97

  Cirrose/andere leverziekte

  F28

  Functiebeperking/handicap oog/adnexen

  F81

  Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen

  F83

  Retinopathie

  F84

  Maculadegeneratie

  F91

  Refractie afwijking(en)

  F93

  Glaucoom/verhoogde oogdruk

  F94

  Blindheid (elke graad/vorm)

  H28

  Functiebeperking/handicap oor

  H80

  Aangeboren afwijking(en) oor

  H83

  Otosclerose

  H84

  Presbyacusis

  H85

  Akoestisch letsel/lawaaidoofheid

  H86

  Doofheid/slechthorendheid

  K28

  Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel

  K73

  Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel

  K74

  Angina pectoris

  K76

  Andere/chronische ischemische hartziekte

  K77

  Decompensatio cordis

  K82

  Cor pulmonale

  K86

  Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

  K87

  Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie

  K90

  Cerebrovasculair accident (CVA)

  K91

  Atherosclerose [ex. K76,K90]

  K92

  Andere ziekte(n) perifere arteriën

  L28

  Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat

  L82

  Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat

  L84

  Artrose/spondylose wervelkolom

  L85

  Verworven afwijking(en) wervelkolom

  L88

  Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)

  L89

  Coxartrose

  L90

  Gonartrose

  L91

  Andere artrose/verwante aandoening(en)

  L95

  Osteoporose

  L98

  Verworven afwijking(en) extremiteiten

  N28

  Functiebeperking/handicap zenuwstelsel

  N70

  Poliomyelitis/andere enterovirus infectie

  N74

  Maligniteit zenuwstelsel

  N85

  Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel

  N86

  Multiple sclerose

  N87

  Parkinsonisme, ziekte van Parkinson

  N88

  Epilepsie (alle vormen)

  P28

  Functiebeperking/handicap psychische ziekte

  P70

  Seniele dementie/Alzheimer

  P72

  Schizofrenie

  P80

  Persoonlijkheids-/karakterstoornis

  P85

  Mentale retardatie/intellectuele achterstand

  R28

  Functiebeperking/handicap luchtwegen

  R84

  Maligniteit bronchus/long

  R85

  Andere maligniteit luchtwegen

  R89

  Aangeboren afwijking(en) luchtwegen

  R91

  Chronische bronchitis/bronchiëctasieën

  R95

  Emfyseem/COPD

  R96

  Astma

  S28

  Functiebeperking/handicap huid/subcutis

  S77

  Maligniteit huid/subcutis

  S81

  Hemangioom/lymfangioom

  S83

  Andere aangeboren afwijking(en) huid/subcutis

  S87

  Constitutioneel eczeem

  S91

  Psoriasis (met of zonder artropathie)

  T28

  Funct.beperking/handicap endocr. klieren/metabolisme/voeding

  T71

  Maligniteit schildklier

  T78

  Persisterende ductus thyreoglossus/cyste

  T80

  Andere aangeboren afwijking endocriene klieren/metabolisme

  T81

  Struma/noduli [ex. T85,T86]

  T86

  Hypothyreoïdie/myxoedeem

  T90

  Diabetes mellitus

  T92

  Jicht

  T93

  Vetstofwisselingsstoornis(sen)

  U28

  Functiebeperking/handicap urinewegen

  U75

  Maligniteit nier

  U76

  Maligniteit blaas

  U77

  Andere maligniteit urinewegen

  U85

  Aangeboren afwijking(en) urinewegen

  U88

  Glomerulonephritis/nefrose

  W28

  Functiebeperking/handicap ten gevolge van zwangerschap

  W72

  Maligniteit in verband met zwangerschap

  W76

  Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder

  X28

  Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw

  X75

  Maligniteit cervix uteri

  X76

  Maligniteit borst vrouw

  X77

  Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw

  X83

  Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw

  X88

  Fibroadenoom/polycystische afwijking borsten

  Y28

  Functiebeperking/handicap geslachtsorganen man

  Y77

  Maligniteit prostaat

  Y78

  Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man

  Y82

  Hypospadie

  Y84

  Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man

  Z28

  Sociale functiebeperking/handicap

   

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen: chronische ziekten en multimorbiteit

  Cijfers over chronische ziekten zijn van 2012 en 2016 niet met elkaar te vergelijken vanwege wijziging in vraagstelling tussen 2012 en 2016. In 2012 werden ziekten gevraagd doormiddel van onderstaande lijst. 

  • een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct
  • een hartinfarct;
  • een andere ernstige hartaandoening zoals hartfalen of angina pectoris;
  • kanker;
  • migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn;
  • hoge bloeddruk;
  • vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen;
  • astma of COPD;
  • psoriasis;
  • chronisch eczeem;
  • duizeligheid met vallen;
  • ernstige of hardnekkige darmstoornis, langer dan 3 maanden;
  • onvrijwillig urineverlies;
  • gewrichtsslijtage van heupen of knieën;
  • chronische gewrichtsontsteking;
  • ernstige of hardnekkige aandoening van de rug;
  • een ernstige of hardnekkige aandoening van nek of schouder;
  • een andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand;
  • of suikerziekte. Bij suikerziekte is niet aan de periode van 12 maanden gerefereerd, bij de andere ziekten wel.

  De vraag in 2016 is beperkter dan in 2012. In 2016 is gevraagd “Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?” Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Er worden geen ziekten of aandoeningen gevraagd. 

 • Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

  De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012 en 2016 deden respectievelijk ruim 387.000 personen en 457.000 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In totaal hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor.

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier. Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.

Methoden
 • Regionale verschillen: verschil in wijkcijfers

  Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om voldoende respondenten te hebben om cijfers op wijkniveau te kunnen presenteren. Omdat deze cijfers op een andere manier zijn berekend, kunnen ze afwijken van de cijfers die hier worden gepresenteerd. Niet alleen het onderliggende model is anders, ook het aantal achtergrondkenmerken dat wordt gebruikt verschilt; bij de RIVM schattingen wordt meer informatie over de bevolking gebruikt. Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden.

  Hieronder vindt u een lijstje van GGD'en met eigen wijkcijfers:

 • Regionale verschillen: Schattingen per wijk

  Aanleiding
  Vanwege de decentralisaties in het sociaal domein is steeds meer informatie nodig over gezondheid gerelateerde indicatoren op kleinere geografische niveaus. Daarom heeft het RIVM een model ontwikkeld om cijfers te kunnen berekenen op wijk- en buurtniveau op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en, CBS en RIVM. Ondanks dat de Gezondheidsmonitor een enorm databestand is, bevat het onvoldoende respondenten om met behulp van weegmethoden cijfers te berekenen voor alle wijken en buurten in Nederland. In 2012 zijn de eerste wijk- en buurtcijfers gepresenteerd. Op basis van de Gezondheidsmonitor 2016 zijn nieuwe cijfers berekend.

  Methode
  In het kader van de Gezondheidsmonitor zijn via vragenlijsten gegevens over gezondheid en leefstijl verzameld over volwassenen van 19 jaar en ouder. De ruim 457.000 deelnemers aan de Gezondheidsmonitor zijn anoniem in een beveiligde omgeving gekoppeld aan registratiebestanden van het CBS. Deze bestanden bevatten informatie over een reeks achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, herkomst, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en woningtype. Er is een statistisch model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan deze achtergrondkenmerken. Ook wordt informatie uit de naastgelegen gebieden meegenomen. Door middel van deze relatie is het daarna mogelijk om voor alle volwassenen hun verwachte gezondheid en leefstijl te berekenen. De uitkomsten worden vervolgens gemiddeld over de betreffende wijk of buurt.

  Schattingen
  De cijfers op wijk- en buurtniveau moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Met het model wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderd, maar de cijfers blijven schattingen van de werkelijkheid. Daarom worden de uitkomsten ook als hele cijfers (dus zonder decimalen) gepresenteerd. 
  De cijfers uit de Gezondheidsmonitor die zijn verkregen met behulp van weegmethoden zijn echter ook een benadering van de werkelijkheid. De weging is nodig vanwege o.a. selectieve non-respons. Net zoals bij de berekeningen van de wijk- en buurtcijfers zijn de weegfactoren van het CBS ook gebaseerd op achtergrondkenmerken van de respondenten. 

  Verschil tussen cijfers
  Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om voldoende respondenten te hebben om cijfers op wijkniveau te kunnen presenteren. Omdat deze cijfers op een andere manier zijn berekend, kunnen ze afwijken van de cijfers die hier worden gepresenteerd. Niet alleen het onderliggende model is anders, ook het aantal achtergrondkenmerken dat wordt gebruikt verschilt; bij de RIVM schattingen wordt meer informatie over de bevolking gebruikt. Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden. 

  Let op: de gepresenteerde gemeentecijfers zijn berekend via de weegmethode van het CBS. De gepresenteerde wijk- en buurtcijfers zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met deze gemeentecijfers.

  Grote aantallen nodig

  Voor het doen van dit soort schattingen zijn grote aantallen respondenten nodig. Het is dus niet zo dat het ontwikkelde model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Hoe meer respondenten er zijn, hoe minder er geschat hoeft te worden en hoe beter de cijfers zijn.

  Samenwerking
  De cijfers zijn berekend in het kader van het Strategisch Programma RIVM (SPR), een programma voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Een werkgroep van epidemiologen van GGD’en en GGD GHOR NL is er bij betrokken. 

  Meer weten?
  Een uitgebreide toelichting op de gebruikte methode is beschreven in een artikel (van de Kassteele et al., 2017). Voor de cijfers van 2016 zijn enkele aanpassingen gedaan aan het model.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met carolien.van.den.brink@rivm.nl.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van de Kassteele J, Zwakhals L, Breugelmans O, Ameling C, van den Brink C. Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression. International Journal of Health Geographics. 2017;(1). Bron | DOI

Andere websites over Chronische aandoeningen en multimorbiditeit