Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

CholesterolCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Cholesterol hoger op oudere leeftijd

Regionaal & Internationaal

Gebruik cholesterolverlagers hoogst in het zuiden

Kosten

Preventie & Zorg

Ongunstig cholesterolgehalte (hypercholesterolemie)

Bijna een kwart van de Nederlanders heeft hypercholesterolemie

Gemiddeld heeft 23,2% van de 30 tot en met 70-jarigen een ongunstig cholesterolgehalte (hypercholesterolemie), dat wil zeggen dat hun totaalcholesterolgehalte gelijk of hoger is dan 6,5 mmol en/of zij cholesterolverlagende medicijnen gebruiken.

Vanaf de leeftijd van 60 jaar hebben vrouwen vaker hypercholesterolemie

De prevalentie van hypercholesterolemie is gemiddeld iets hoger onder mannen (24%) dan onder vrouwen (22,6%) en neemt toe met de leeftijd. Op oudere leeftijd (boven de 60 jaar) is de prevalentie van hypercholesterolemie hoger bij vrouwen dan bij mannen (Blokstra et al., 2011).

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Blokstra A, Vissink P, Venmans LMAJ, Holleman P, van der Schouw YT, Smit HA. Nederland de Maat Genomen, 2009-2010. Monitoring van risicofactoren in de algemene bevolking. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2011. Bron

Totaal- en HDL-cholesterol

Totaalcholesterolgehalte hoger op oudere leeftijd

Het serumtotaalcholesterolgehalte is gemiddeld hoger op oudere leeftijd. Het verschil tussen mannen en vrouwen is niet groot. Onder de 50 jaar hebben mannen een hoger totaalcholesterol dan vrouwen. Boven de 50 jaar is het niveau bij vrouwen hoger (Blokstra et al., 2011).

Vrouwen hebben een hoger beschermend HDL-cholesterolgehalte

Het gunstige HDL-cholesterolgehalte is gemiddeld hoger bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer 11% van de mannen en 2% van de vrouwen heeft een ongunstig niveau van het HDL-cholesterolgehalte (< 0,9 mmol/L). In de oudere leeftijdsklassen komt een ongunstig HDL-cholesterolgehalte minder vaak voor dan in de jongere leeftijdsklassen (Blokstra et al., 2011).

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Blokstra A, Vissink P, Venmans LMAJ, Holleman P, van der Schouw YT, Smit HA. Nederland de Maat Genomen, 2009-2010. Monitoring van risicofactoren in de algemene bevolking. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2011. Bron

Hypercholesterolemie naar opleiding

Prevalentie hypercholesterolemie naar opleidingsniveau

Bij 30- tot en met 70-jarigen
OpleidingsniveauMannenVrouwen
Laag26,224,9
Midden22,223,5
Hoog22,719,8
 • Totaal cholesterolgehalte ≥ 6,5 mmol/l en/of gebruik van cholesterolverlagende middelen
 • Leeftijd gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010 ( CBS)
 • Laag: lager onderwijs, lbo en mavo; middel: havo, vwo en mbo; hoog: hbo en wo

Lager opgeleiden iets vaker hypercholesterolemie

Hypercholesterolemie (een serumtotaalcholesterolgehalte ≥ 6,5 mmol en/of cholesterolverlagend medicijngebruik) komt bij mannen met een laag opleidingsniveau iets vaker voor dan bij de middel- en hoogopgeleide mannen. Bij vrouwen is het verband tussen opleidingsniveau en een ongunstig cholesterolgehalte duidelijker aanwezig. Ongeveer 1 op de 4 vrouwen met een lage opleiding heeft hypercholesterolemie, terwijl dit bij hoogopgeleide vrouwen bij ongeveer 1 op de 5 het geval is. Zowel bij mannen als bij vrouwen is het percentage gebruikers van cholesterolverlagende medicijnen hoger bij de laagopgeleiden.

Verantwoording

Definities
 • Cholesterol

  Cholesterol is een vetachtige stof die het menselijk lichaam nodig heeft als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever. Een klein gedeelte cholesterol uit de voeding komt in het bloed. Consumptie van verzadigd vet heeft meer invloed op het serumcholesterolgehalte dan cholesterol uit de voeding. Cholesterol wordt samen met triglyceriden (bloedvetten) door het lichaam getransporteerd door de lipoproteïnen: HDL, LDL en VLDL. De verschillen tussen deze lipoproteïnen zitten in de hoeveelheid triglyceriden en eiwit. Hoe meer triglyceriden en cholesterol, des te lichter het deeltje. In LDL zitten dus meer triglyceriden en cholesterol dan in HDL.

  Totaalcholesterol

  Het totaal van de afzonderlijke cholesteroldeeltjes LDL, HDL en VLDL.

 • Hypercholesterolemie (ongunstig cholesterol)

  Op VZinfo maken we gebruik van de volgende definitie:

  Iemand heeft een ongunstig cholesterol, of hypercholesterolemie, als het serumtotaalcholesterol gelijk is aan of hoger is dan 6,5 mmol/L en/of als hij of zij cholesterolverlagende medicijnen gebruikt. Deze definitie includeert ook mensen waarbij het cholesterolgehalte onder de 6,5 mmol/l is gedaald door gebruik van cholesterolverlagende medicijnen.

 • Vetstofwisselingsstoornis (ICPC-code T93)

  De door de huisarts geregistreerde diagnose 'vetstofwisselingsstoornis' (ICPC-code T93) omvat:

  • abnormale lipoproteïnespiegel,
  • hyperlipidemie,
  • verhoogd cholesterol/ triglyceriden,
  • xanthoom.
 • LDL-cholesterol

  Ongeveer 70% van het cholesterol is aanwezig in de LDL-deeltjes, die het cholesterol samen met de triglyceriden door het bloed vervoeren naar de weefsels. Bij hoge concentraties LDL in het bloed hoopt het cholesterol uit de LDL-deeltjes zich op in de wanden van bloedvaten en bevordert zo het proces van atherosclerose (slagaderverkalking). Hoe hoger de bloedwaarde voor de schadelijke LDL-deeltjes, hoe hoger het risico op coronaire hartziekten.

 • HDL-cholesterol

  De HDL-deeltjes voeren het cholesterol af vanuit de weefsels naar de lever en gaan zo juist het proces van atherosclerose tegen. Hoe hoger de bloedwaarde voor de beschermende HDL-deeltjes, des te lager het risico op coronaire hartziekten. Voor mannen en vrouwen is het HDL-gehalte ongunstig als het lager is dan 0,9 mmol/l. Het HDL-serumcholesterolgehalte is zelden hoger dan 2,2 mmol/l.

 • VLDL-cholesterol

  VLDL-deeltjes transporteren triglyceriden (bloedvetten) van de lever naar de rest van het lichaam. Triglyceriden leveren energie aan weefsels in het lichaam en bestaan uit glycerol waaraan drie vetzuren zijn gekoppeld. Dit zijn combinaties van verzadigde en onverzadigde vetzuren.

 • Cholesterolratio

  De cholesterolratio, de verhouding totaal-/HDL-cholesterolgehalte is een betere voorspeller voor coronaire hartziekten dan het totaal cholesterolgehalte. Voor het totaalcholesterolgehalte en voor de cholesterolratio geldt: hoe hoger de waarde, des te hoger het risico op (sterfte aan) een coronaire hartziekte. Voor de cholesterolratio is geen internationaal gebruikte grenswaarde beschikbaar.

 • Risicoprofiel coronaire hartziekten

  Een ongunstig cholesterol bepaalt in combinatie met andere risicofactoren het daadwerkelijke risico voor een individu op het krijgen van een coronaire hartziekte. De risicofactoren samen (geslacht, leeftijd, roken, systolische bloeddruk en de verhouding totaalcholesterol/HDL cholesterol, ofwel de cholesterolratio) vormen het zogenoemde totale risicoprofiel (NHG, 2011).

  In geval van een matig verhoogd risico (10-jaars risico tussen de 10% en 20% om een hart- of vaatziekte te krijgen of hieraan te overlijden) kijkt de arts ook naar bijkomende risicofactoren:
  • Familiaire belasting
  • BMI
  • Lichamelijke inactiviteit
  • Nierschade

  Risicoprofiel bepalend voor medicatiekeuze

  In eerste instantie zal een arts iemand met een verhoogd cholesterolgehalte een gezonde leefstijl aanraden. Soms is daarnaast een medicamenteuze behandeling van het cholesterolgehalte met statines noodzakelijk. Met behulp van het risicoprofiel in de  multidisciplinaire richtlijn 'Cardiovasculair risicomanagement' kan een arts bepalen welke patiënt naast een gezonde leefstijl in aanmerking komt voor medicamenteuze behandeling (NHG, 2011).

  Cholesterolratio betere voorspeller coronaire hartziekten

  De cholesterolratio, de verhouding totaal-/HDL-cholesterolgehalte is een betere voorspeller voor coronaire hartziekten dan het totaal cholesterolgehalte. Voor het totaalcholesterolgehalte en voor de cholesterolratio geldt: hoe hoger de waarde, des te hoger het risico op (sterfte aan) een coronaire hartziekte. Voor de cholesterolratio is geen internationaal gebruikte grenswaarde beschikbaar. Het HDL-cholesterolgehalte is ingedeeld in twee klassen: een concentratie lager (= ongunstig) en hoger dan 0,9 mmol/l.

  Verlaagd HDL-cholesterol kan onderdeel zijn van metabool syndroom

  Een verlaagd gehalte van het gunstige HDL-cholesterol en een verhoogde waarde voor triglyceriden zijn risicofactoren voor het 'metabool syndroom'. Van dit syndroom is sprake wanneer drie of meer van de volgende risicofactoren voor hart- en vaatziekten gelijktijdig bij iemand voorkomen (Eckel et al., 2010):
  • Een verlaagde bloedwaarde voor HDL-cholesterol
  • Een verhoogde bloeddruk
  • Een buikomtrek van >102 cm bij mannen of >88 cm bij vrouwen
  • Verhoogde bloedwaarde voor triglyceriden
  • Verstoorde glucosetolerantie

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. NHG. Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011. Bron
  2. Eckel RH, Alberti KGMM, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. Lancet. 2010;375(9710):181-3. Pubmed | DOI
 • Gebruiker geneesmiddelen

  Een gebruiker is in de GIP databank gedefinieerd als een patiënt die gedurende een kalenderjaar minstens één voorschrift voor het betreffende geneesmiddel heeft ontvangen. Omdat iemand in een jaar verschillende geneesmiddelen kan gebruiken, kunnen gebruikersaantallen niet zomaar worden opgeteld. Een patiënt die een voorschrift voor zowel simvastatine als atorvastatine heeft ontvangen, telt mee als gebruiker van simvastatine én als gebruiker van atorvastatine; op het niveau van de cholesterolverlagers telt hij maar eenmaal mee.

 • Standaarddagdosering (DDD)

  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen: de hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen. Een standaarddagdosering (DDD, Defined Daily Dose) is de hoeveelheid werkzame stof die een volwassene per dag krijgt voor de onderhoudsbehandeling van een ziekte of een aandoening. De standaarddagdosering wordt jaarlijks vastgesteld door het Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Het gepresenteerde aantal DDD's op VZinfo en GIP databank verschillen van elkaar. Op VZinfo wordt het aantal DDD's per dag weergegeven en op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar weergegeven.

 • ATC-codes

  Het classificatiesysteem van de World Health Organization deelt een geneesmiddel in door aan elke werkzame stof of combinaties daarvan een eigen code toe te kennen. Het antidepressivum Fluoxetine (Merknaam: Prozac®) heeft bijvoorbeeld de ATC-code: N 06 AB 03. De eerste letter (N) staat voor de anatomische hoofdgroep, in dit geval die van het zenuwstelsel (Nervous system). In combinatie met het tweecijferige getal (06) achter de N ontstaat de code voor de therapeutische subgroep. N06 is de code voor de therapeutische subgroep van de psychoanaleptica. De tweede letter (A) staat voor de farmacologische subgroep, de farmacologische subgroep N06A is die van de antidepressiva. In combinatie met de derde letter (B) onstaat de code voor de chemische subgroep. N06AB is de code voor de chemische subgroep van selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's). Het laatste getal staat uiteindelijk voor de specifieke werkzame stof binnen de chemische subgroep. In dit geval dus fluoxetine. Op de GIP databank wordt het ATC-classificatiesysteem gebruikt dat door de WHO is vastgesteld in het meest recente rapportagejaar. Deze indeling is toegepast op alle voorgaande jaren, zodat de gegevens over alle jaren op dezelfde wijze zijn geclassificeerd.

   

  ATC-codes per geneesmiddelgroep

  ADHD-middelen

  Antidepressiva

  Antipsychotica

  Astma- en COPD-middelen

  Cholesterolverlagers

  Diabetesmiddelen (insuline, oraal)

  Hepatitis C middelen

  HIV-middelen

  Maagmiddelen

  Pijnbestrijdingsmiddelen

  Slaap- en kalmeringsmiddelen

Bronverantwoording
 • Cholesterol: Nederland de Maat Genomen

  In de periode 2009-2010 is door het RIVM de monitoringstudie Nederland de Maat Genomen (kortweg NL de Maat) uitgevoerd, waarbij onderzoek is gedaan naar de prevalentie van (abdominaal) overgewicht en obesitas, (onderdelen) van het metabool syndroom en ongediagnosticeerde diabetes in de algemene bevolking van 18-70 jaar. In totaal hebben ongeveer 4.500 personen uit zeven gemeenten deelgenomen, waarbij van de meesten ook bloed is afgenomen.

  Meten van cholesterol

  In het bloedserum van de bloedmonsters zijn de totaal- en HDL-cholesterolgehalten bepaald. Het bloedserum is de vloeistof die overblijft nadat het bloedplasma ontdaan is van stollingsfactoren. Daarom spreekt men ook wel van serumcholesterol.

  Medicijngebruik

  Via een vragenlijst is navraag gedaan naar het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen (zoals statines). Mensen met een cholesterolgehalte dat door medicijngebruik gedaald is naar een normale waarde, behoren in deze studie tot de groep mensen met een ongunstig serumcholesterol.

 • Cholesterol: MORGEN-project (1993-1997)

  In het MORGEN-project, MOnitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland, is het vóórkomen van ongunstige bloedwaarden voor cholesterol en andere risicofactoren gemeten tussen 1993 en 1997. In deze periode zijn circa 23.000 mannen en vrouwen uit Amsterdam, Doetinchem en Maastricht onderzocht (Blokstra et al., 2005).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Blokstra A, Smit HA, Bueno-de-Mesquita HB, Seidell JC, Verschuren WMM. Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland (MORGEN-project) 1993-1997. Leefstijl- en risicofactoren: prevalenties en trends . Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2005. Bron
 • Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten (1987-1991)

  In het Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten zijn in de periode 1987-1991 de veranderingen nagegaan in het percentage mensen met ongunstige bloedwaarden voor cholesterol en andere risicofactoren voor diverse belangrijke (chronische) aandoeningen. In deze periode zijn ruim 36.000 mannen en vrouwen tussen de 20 en 60 jaar uit Amsterdam, Doetinchem en Maastricht onderzocht (Verschuren et al., 1994).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Verschuren WMM, Smit HA, van Leer EM, Berns MPH, Blokstra A, Steenbrink-van Woerden JA, et al. Prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten en veranderingen daarin in de periode 1987-1991. Eindrapportage Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten 1987-1991. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 1994. Bron
 • Doetinchem Cohort Studie (1987-2007)

  Uit de Doetinchem Cohort Studie zijn gegevens beschikbaar over het cholesterolgehalte in het bloed en andere risicofactoren voor diverse belangrijke (chronische) aandoeningen. In dit onderzoek is eenzelfde groep van bijna 6.400 mensen uit Doetinchem (het cohort) sinds 1987 regelmatig onderzocht (Verschuren et al., 2008).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Verschuren WMM, Blokstra A, Picavet HSJ, Smit HA. Cohort profile: The Doetinchem Cohort. Int J Epidemiol. 2008;37((6)):1236-41. Bron
 • MONICA (1980-1990) - internationaal cohort onderzoek

  In het WHO-project MONICA (multinational MONitoring of trends en determinants in CArdiovascular disease) zijn tien miljoen mannen en vrouwen van 25 tot 64 jaar (het cohort) onderzocht tussen 1980 en 1990. Er is nagegaan welke veranderingen er in deze periode optraden bij deze mensen in het vóórkomen van cardiovasculaire aandoeningen, ongunstige bloedwaarden voor cholesterol en andere risicofactoren voor deze aandoeningen.

 • GIP databank

  De gegevens van het Genees- en hulpmiddelen Project (GIP) zijn gebaseerd op de declaratiegegevens voor de farmaceutische zorg (inclusief dieet- en voedingsmiddelen) en hulpmiddelenzorg afkomstig van 23 zorgverzekeraars. Het gaat daarbij om geneesmiddelen die extramuraal door huisarts of specialist zijn voorgeschreven en vervolgens zijn afgeleverd door een apotheker of leverancier van hulpmiddelen en op grond van de Zorgverzekeringswet (basispakket) door de zorgverzekeraar zijn vergoed. De gegevensbestanden zijn gebaseerd op het gebruik van genees- en hulpmiddelen van circa 16,7 miljoen verzekerden; dit betekent een dekking van 98% van het totale aantal verzekerden in Nederland. Sinds 2004 zijn de gegevensbestanden van het GIP op een voor iedereen toegankelijke manier ontsloten via www.gipdatabank.nl. De GIPdatabank is een unieke openbare gegevensbron met gedetailleerde cijfers over het gebruik van genees- en hulpmiddelen.

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.