Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

BorstvoedingPreventie & ZorgPreventie en zorg

Cijfers & Context

69% van de moeders start met borstvoeding

Regionaal & Internationaal

Hongaarse baby's krijgen het langst borstvoeding

Kosten

Preventie & Zorg

Begeleiding eerstelijnszorg van belang voor succes

Begeleiding van borstvoeding vanuit de zorg

Begeleiding eerstelijnszorg van belang voor succes van borstvoeding

Wanneer vrouwen borstvoeding willen geven, is begeleiding en ondersteuning van het geven van borstvoeding, zowel tijdens de zwangerschap, de kraamperiode als de periode daarna een belangrijke voorwaarde voor het succes hiervan. Het gaat hierbij om zowel het verstrekken van informatie over borstvoeding als het aanleren van vaardigheden en het versterken van het zelfvertrouwen van borstvoedende moeders. Ook spelen voorbereiding van de moeder en voorlichting door de verloskundige tijdens de zwangerschap een belangrijke rol (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ): Richtlijn: Borstvoeding, 2015).

Verschillende organisatie vertegenwoordigd in Platform Borstvoeding

Om de afstemming en samenwerking rond de begeleiding bij borstvoeding te bevorderen, is vanuit het Voedingscentrum het Platform Borstvoeding ingesteld. Hierin zijn allerlei organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij borstvoeding, zoals de borstvoedingorganisaties, beroepsverenigingen van zorgverleners, de overheid, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en ActiZ (branchevereniging van organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd). Het Charter voor borstvoeding is een gezamenlijk initiatief van de platformorganisaties. De organisaties geven hierin aan dat het geven van borstvoeding gewoon zou moeten zijn en zetten zich daar gezamenlijk voor in. Ook heeft het platform in 2015 de multidiciplinaire borstvoedingsrichtlijn ontwikkeld (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ): Richtlijn: Borstvoeding, 2015). Deze richtlijn kan in elke beroepsgroep worden toegepast om ervoor te zorgen dat de moeders die borstvoeding geven zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden. 

Landelijke borstvoedingsraad wil dat alle instellingen goede zorg rond borstvoeding verlenen

Vanuit het platform is de Landelijke borstvoedingsraad (LBR) ontstaan. Deze raad wil bewerkstelligen dat alle instellingen die ouder- en kindzorg bieden kwalitatief goede, toetsbare zorg rond borstvoeding verlenen. De Landelijke Borstvoedingsraad richt zich op de gehele keten van instellingen die borstvoedingszorg leveren, van verloskundigen tot de Jeugdgezondheidszorg. Hierbij ligt de focus vooral op het niveau van bestuur en beleid.

Meer informatie

Datum publicatie

10-03-2021

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over borstvoeding

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Peiling melkvoeding 2018 Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen Zuigelingen tot en met 12 maanden Engelse & Van Dommelen, 2020
  TNO Peiling melkvoeding van zuigelingen Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen Zuigelingen tot en met 6 maanden Peeters et al., 2015
  WHO European Health for All Database (WHO-HFA) Zuigelingen die borstvoeding krijgen bij 6 maanden Zuigelingen van 6 maanden WHO-HFA

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Engelse O, Van Dommelen P. Peiling Melkvoeding 2018. NCJ/TNO; 2020. Bron
  2. Peeters D, Lanting CI, van Wouwe JP. Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015. Leiden: TNO; 2015. Bron