Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

BorstvoedingCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

69% van de moeders start met borstvoeding

Regionaal & Internationaal

Hongaarse baby's krijgen het langst borstvoeding

Kosten

Preventie & Zorg

Begeleiding eerstelijnszorg van belang voor succes

Aantal vrouwen dat borstvoeding geeft

Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen 2018

TijdstipBorstvoedingGemengde voedingKunstvoeding
Geboortedag69725
8ste dag581032
2 weken561034
1 maand471241
3 maanden311058
6 maanden19972
9 maanden12979
12 maanden9784
 • Percentages zijn opgeteld en niet altijd gelijk aan 100% in verband met afrondingsverschillen.
 • Borstvoeding: uitsluitend moedermelk, direct uit de borst gedronken of afgekolfd en op andere wijze gedronken.
 • Kunstvoeding: volledige (fabrieks-)zuigelingenvoeding ofwel kunstmatig bereide zuigelingenvoeding en opvolgmelk (vanaf 6 maanden).
 • Gemengde voeding: zuigeling krijgt zowel borst- als kunstvoeding.

Van de pasgeboren baby's krijgt 69% volledige borstvoeding

In 2018 startte 69% van de moeders na de geboorte met borstvoeding en 25% startte met kunstvoeding. Na zes maanden gaf 19% van de moeders volledige borstvoeding en 72% kunstvoeding. Het percentage zuigelingen dat gemengde voeding (combinatie borst- en kunstvoeding) ontving, nam toe van 7% tot 9% (Engelse & Van Dommelen, 2020).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

18-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Engelse O, Van Dommelen P. Peiling Melkvoeding 2018. NCJ/TNO; 2020. Bron

Borstvoeding naar opleiding

Meer hoog- dan lager opgeleide moeders starten met borstvoeding

Onder hoogopgeleide Nederlandse moeders (hbo, universiteit) is de groep die start met borstvoeding groter dan onder lager opgeleide moeders. Onder de hoogopgeleide moeders begint 76% met borstvoeding; voor midden- en laagopgeleide moeders ligt dit percentage op respectievelijk 63% en 59%. De trend van meer hoog- dan lager opgeleide moeders die borstvoeding geven, wordt gemeten bij de geboorte en daarna maandelijks tot de leeftijd van zes maanden van de zuigeling. Wat het starten met borstvoeding betreft, is vanaf 2001 bij metingen in verschillende jaren een zelfde verdeling te zien naar opleidingsniveau van de moeder (Peeters et al., 2015; Engelse & Van Dommelen, 2020).

Meer informatie

 

Experts en redactie

Datum publicatie

18-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Peeters D, Lanting CI, van Wouwe JP. Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015. Leiden: TNO; 2015. Bron
 2. Engelse O, Van Dommelen P. Peiling Melkvoeding 2018. NCJ/TNO; 2020. Bron

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over borstvoeding

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Peiling melkvoeding 2018 Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen Zuigelingen tot en met 12 maanden Engelse & Van Dommelen, 2020
  TNO Peiling melkvoeding van zuigelingen Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen Zuigelingen tot en met 6 maanden Peeters et al., 2015
  WHO European Health for All Database (WHO-HFA) Zuigelingen die borstvoeding krijgen bij 6 maanden Zuigelingen van 6 maanden WHO-HFA

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Engelse O, Van Dommelen P. Peiling Melkvoeding 2018. NCJ/TNO; 2020. Bron
  2. Peeters D, Lanting CI, van Wouwe JP. Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015. Leiden: TNO; 2015. Bron