Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Borstkanker

Cijfers & Context

Borstkanker meest voorkomende kanker bij vrouwen

Regionaal & Internationaal

Incidentie en sterfte hoog in Nederland

Kosten

Kosten van zorg 696 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Screening heeft bijgedragen aan afname sterfte

Uitgelicht

In 2016 kregen ongeveer 14.500 vrouwen borstkanker

In 2016 kregen ongeveer 14.500 vrouwen borstkanker. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het aantal vrouwen dat jaarlijks borstkanker krijgt, is sinds 2011 stabiel. Onder vrouwen van 30 tot en met 59 jaar is borstkanker één van de belangrijkste doodsoorzaken.

Lees meer

Relatief veel Nederlandse vrouwen krijgen borstkanker en sterven eraan

Het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt en het aantal vrouwen dat eraan sterfte zijn in Nederland hoog in vergelijking met de rest van Europa.

Lees meer

Kosten van zorg voor borstkanker 696 miljoen euro in 2011

In 2011 bedroegen de kosten van zorg voor borstkanker in totaal 696 miljoen euro. Dit komt overeen met 14,6% van de totale kosten van zorg voor nieuwvormingen en 0,8% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. De meeste kosten (78%) voor borstkanker gaan naar de ziekenhuiszorg.

Lees meer

Afname sterfte door screening, betere diagnostiek en behandeling

De sterfte aan borstkanker is sinds 1999 gedaald. Deze daling is deels toe te schrijven aan de invoering van het bevolkingsonderzoek op borstkanker, waardoor borstkanker in een eerder stadium wordt ontdekt. Daarnaast spelen betere voorlichting over vroege symptomen en verbeteringen in diagnostiek en behandeling een rol.

Lees meer