Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Bevolkingsonderzoek

Resultaten prenataal bloedonderzoek zwangeren PSIE

Prevalenties uit de monitoring PSIE 2018

 

Aantal getest

Aantal opgespoord

Percentage opgespoord

Hepatitis B

171.242

453

0,26

Actieve syfilis (verdenking) 

171.228

18

0,01

hiv

171.149

91

0,05

RhD-negatief

171.169

24.578

14,4

Rhc-negatief

171.120

34.722

20,3

Klinisch relevante IEA n.a.v. 1e bloedonderzoek

171.170

507-546

0,30-0,32

 

Bron: Procesmonitor PSIE 2018 (niet gepubliceerd)

RhD = Rhesus (D)-antigeen
Rhc = Rhesus (c)-antigeen
IEA = irregulaire erytrocyten antistoffen

In 2018 had ongeveer 0,05% van zwangere vrouwen hiv

In 2018 bleek uit de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) dat de prevalentie van syfilis en hiv onder zwangere vrouwen respectievelijk 0,01 en 0,05% was. De bevallingen van zwangere vrouwen die in 2018 zijn gescreend, vonden plaats van ongeveer juli 2018 tot juli 2019. In deze periode is één kind met congenitale syfilis en zijn geen kinderen met hiv geboren. 

Ongeveer 0,26% van zwangere vrouwen heeft hepatitis B

De prevalentie van hepatitis B bij zwangere vrouwen was 0,26% in 2018. 99,5% van de kinderen van hepatitis B-positieve zwangere vrouwen zijn in 2018 geïmmuniseerd met hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) ter voorkoming van transmissie van moeder naar kind.  

Bijna 25 duizend zwangere vrouwen Rhesus (D)-negatief in 2018 

In 2018 waren bijna 25 duizend zwangere vrouwen Rhesus (D)-negatief en bijna 35 duizend zwangere vrouwen Rhesus (c)-negatief. Tijdige toediening van anti-Rhesus (D)-antistoffen bij Rhesus (D)-negatieve zwangere vrouwen met een Rh(D)-positief kind is belangrijk om te voorkomen dat deze vrouwen antistoffen maken tegen het bloed van hun kind. Sommige antistoffen kunnen het bloed van het kind afbreken en bloedarmoede veroorzaken. Voor zwangere vrouwen met bloedgroep Rhesus (c)-negatief is geen injectie met anti-Rhesus (c)-antistoffen beschikbaar. Deze vrouwen krijgen extra controles door de verloskundige of gynaecoloog.

Meer informatie

Datum publicatie

11-11-2020

Resultaten prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom

Uitslagen combinatietest met verhoogde kans en afwijkende uitslagen NIPT 2019

Op basis van 80.149 zwangerschappen met NIPT en 2.982 zwangerschappen met combinatietest
 

Percentage ongunstige uitslagen

Aantal ongunstige uitslagen

Verhoogde kans volgens combinatietest

   

Downsyndroom

5,0

150

Edwardssyndroom

1,4

42

Patausyndroom

1,0

29

Totaal ongunstige uitslagen

5,4

160

Afwijkende uitslag NIPT

   

Downsyndroom

0,29

235

Edwardssyndroom

0,08

63

Patausyndroom

0,05

43

Totaal ongunstige uitslagen

0,43

341

 • Combinatietest: een uitslag met een verhoogde kans betekent dat de kans op een kind met één van de drie syndromen groter of gelijk is aan 1:200.
 • NIPT: voor down- en edwardssyndroom geldt dat 90% van de vrouwen met een afwijkende uitslag daadwerkelijk zwanger is van een kind met de aandoening. Voor patausyndroom geldt dit voor 50% van de vrouwen met een afwijkende uitslag.
 • Noemer is het aantal zwangerschappen met bekende uitslag voor respectievelijk NIPT of combinatietest.

Bij 0,4% afwijkende uitslag NIPT

In 2019 was bij 0,4% (341) van de NIPT-testen sprake van een afwijkende uitslag en bij 5,4% (160) van de combinatietesten gaf de uitslag aan dat er een verhoogde kans was op één van de drie afwijkingen downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) of patausyndroom (trisomie 13) (Liefers & Atsma, 2020). Zowel voor de NIPT als de combinatietest geldt dat bij een ongunstige uitslag vervolgonderzoek nodig is om zeker te weten dat er sprake is van een kind  met down-, edwards- of patausyndroom.

Meer informatie

Datum publicatie

05-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Liefers J, Atsma F. Monitor 2019 Prenatale screening op down-, edwardsen patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare) , Radboudumc; 2020. Bron

Opgespoorde afwijkingen 20 wekenecho

Uitkomsten structureel echoscopisch onderzoek 2019

Op basis van 149.645 zwangerschappen met SEO

 

Positieve uitslag (vermoeden op afwijking)

 

Aantal

Percentage

Aangeboren afwijking

6.454

4,35

Neurale buisdefect

62

0,04

 • Noemer is aantal zwangerschappen met SEO, exclusief herhalings- en vervolgonderzoeken met bekende uitslag.

Bij ruim 4% afwijking ontdekt door 20 wekenecho

In 2019 resulteerde het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) bij 4,35% (6.454) van de zwangerschappen in een vermoeden op een afwijking (inclusief neurale buisdefecten) en bij 0,04% (62) van de zwangerschappen in een vermoeden op een neuraal buisdefect. Het SEO, ook wel de 20 wekenecho genoemd, is een prenatale screening rond 20 weken zwangerschap gericht op het opsporen van neurale buisdefecten (open rug, open schedel) en een aantal andere lichamelijke afwijkingen (zoals hart- en nierafwijkingen). Het SEO vervolgonderzoek bestaat uit een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO). Na een afwijkend SEO vond in ruim 81% van de zwangerschappen een GUO plaats. Daarmee werd bij 38% het vermoeden van een aangeboren afwijking bevestigd en bij 76% werd het vermoeden van het neurale buisdefect bevestigd (Liefers & Atsma, 2020). 

Meer informatie

Datum publicatie

05-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Liefers J, Atsma F. Monitor 2019 Prenatale screening op down-, edwardsen patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare) , Radboudumc; 2020. Bron

Opgespoorde aandoeningen hielprikscreening

Hielprik spoort merendeel aandoeningen op waarop gescreend wordt

In 2019 werd 98,1% van de pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt, opgespoord via de neonatale hielprikscreening (TNO, 2020). Dit percentage ligt sinds 2002 tussen de 93 en 100%. De neonatale hielprikscreening bestaat uit het afnemen van bloed bij de pasgeborenen. In de periode 2011-2016 waren 17 of 18 aandoeningen opgenomen in het programma. In 2017-2018 waren dit er 19, 22 vanaf 1 oktober 2019 en vanaf 1 oktober 2020 zijn het 23 aandoeningen. Een snelle opsporing van de aandoeningen kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind voorkomen of beperken.

Meer informatie

Datum publicatie

08-02-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. TNO. De neonatale hielprikscreening. Monitor 2019. Leiden: TNO; 2020. Bron

Opgespoord gehoorverlies door neonatale gehoorscreening

Aantal pasgeborenen met gehoorverlies ontdekt via screening

screening door jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Neonatale Intensive Care Units (NICU’s)
 

Opgespoord

gehoorverlies JGZ

Opgespoord

gehoorverlies NICU's

Jaar

dubbelzijdig

enkelzijdig

dubbelzijdig

enkelzijdig

2011

99

88

82

37

2012

119

91

94

34

2013

113

87

77

40

2014

124

95

89

38

2015

113

82

75

26

2016

128

68

101

31

2017

119

74

87

30

2018

146

85

68

29

2019

129

77

   
         

Gemiddeld 2011-2018

120

84

84

33

Gemiddeld 2012-2019

124

82

   
 • Voor het aantal kinderen met gehoorverlies dat op de NICU is opgespoord, zijn nog geen cijfers over 2019 beschikbaar.
   
Dit cijfer is ook onderdeel van

Vroegtijdige opsporing maakt eerdere behandeling en begeleiding mogelijk

Door vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij pasgeborenen kunnen behandeling en begeleiding eerder van start gaan. Daardoor draagt vroegtijdige opsporing bij aan betere ontwikkelingsmogelijkheden van slechthorende kinderen.

Per jaar ongeveer 200 kinderen met gehoorverlies opgespoord vanuit JGZ

In de periode 2012-2019 werden in Nederland vanuit de JGZ gemiddeld 124 kinderen per jaar met een dubbelzijdig gehoorverlies en 82 kinderen met een enkelzijdig gehoorverlies opgespoord (respectievelijk 0,74 en 0,49 per 1.000 kinderen die in aanmerking kwamen voor screening). In 2019 ging het om 129 kinderen met een bilateraal verlies en 77 kinderen met een unilateraal verlies (respectievelijk 0,78 en 0,46 per 1.000 kinderen die in aanmerking kwamen voor screening) (van der Ploeg et al., 2020). Hier komen nog de kinderen bij die door middel van de gehoorscreening op de intensive care afdelingen voor pasgeborenen (NICU's) worden opgespoord.

Per jaar ongeveer 120 kinderen met gehoorverlies opgespoord in NICU's

In de periode 2011-2018 werden in de Neonatale Intensive Care Units (NICU's) gemiddeld 84 kinderen per jaar opgespoord met een bilateraal gehoorverlies en 33 kinderen met een unilateraal gehoorverlies. In 2018 ging het om 68 kinderen met een bilateraal verlies en 29 kinderen met een unilateraal verlies (respectievelijk 1,9 en 0,8% van de gescreende kinderen) (de Graaff-Korf et al., 2020).

Meer informatie

Datum publicatie

22-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van der Ploeg K, Wins S, Verkerk P. Neonatale gehoorscreening door de Jeugdgezondheidszorg. Monitor over 2019. Leiden: TNO; 2020. Bron
 2. de Graaff-Korf KS, Wins S, van Dommelen P, van Straaten HLM, Verkerk PH. Jaarverslag neonatale gehoorscreening in de Neonatale Intensive Care Units 2018. Zwolle: Isala; 2020. Bron
 3. van der Ploeg K, Wins S, Verkerk P. Neonatale gehoorscreening door de Jeugdgezondheidszorg. Monitor over 2018. Leiden: TNO; 2019. Bron

Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2019

 

Aantal

Percentage

Totaal uitgenodigd

807.629

 

Deelgenomen

452.624

56,0% van uitgenodigd

 • uitstrijkje

413.632

51,2% van uitgenodigd

 • zelfafname

38.992

4,8% van uitgenodigd

hrHPV positief

44.482

9,8% van deelnemers

Verwezen voor diagnostiek

13.582

3,0% van deelnemers

Diagnose CIN 2+

4.982

1,1% van deelnemers

 • CIN 2+: (pre-)maligniteit / (voorstadium) baarmoederhalskanker

Bij ruim 1% (voorstadium) baarmoederhalskanker vastgesteld

In 2019 hebben in totaal 452.624 vrouwen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, waarvan 413.632 door middel van een uitstrijkje en 38.992 door middel van een zelfafnameset. Bij 9,8% van de deelnemers werd hoog risico Humaan Papilloma Virus (hrHPV) gevonden en 3,0% van de deelnemers werd direct doorverwezen naar de gynaecoloog voor diagnostisch onderzoek. Bij 4.982 vrouwen werd de diagnose gesteld van (een voorstadium van) baarmoederhalskanker (CIN 2+). Dit komt overeen met 1,1% van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek. 

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

04-02-2021

Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker

Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2018

 

Aantal

Percentage

Totaal uitgenodigd

1,27 miljoen

 

Aantal gescreend

979.341

 

Aantal verwezen

21.870

22,3 per 1.000 gescreend

Diagnose borstkanker

6.519

30% van aantal verwezen

 • invasief carcinoom

5.127

78,6% van borstkanker

 • ductaal in situ carcinoom (DCIS)

1.392

21,4% van borstkanker

0,7% van deelnemers krijgt diagnose borstkanker

In 2018 zijn in totaal 979.341 screeningsonderzoeken naar borstkanker uitgevoerd. Van de gescreende vrouwen werden bijna 22.000 (2,2%) naar het ziekenhuis verwezen voor diagnostisch onderzoek. Bij 6.519 vrouwen (0,67% van de gescreende vrouwen) werd de diagnose borstkanker gesteld. Van de opgespoorde borsttumoren was 21,4% een ductaal in situ carcinoom (DCIS) en 78,6% een invasief carcinoom.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

22-01-2021

Resultaten bevolkingsonderzoek darmkanker

Resultaten bevolkingsonderzoek darmkanker 2019

 

Aantal

Percentage

Totaal uitgenodigd

2.193.058

 

Deelgenomen

1.568.511

71,5% van uitgenodigd

Verwijzing voor kijkonderzoek
(coloscopie)

67.391

4,3% van deelnemers

Kijkonderzoek uitgevoerd

57.558

85,4% van verwezen

Diagnose darmkanker

3.086

5% van kijkonderzoek

Diagnose advanced adenoom

18.054

31% van kijkonderzoek

Per 1.000 deelnemers krijgen 2 diagnose darmkanker

In 2019 hebben 1.568.511 personen deelgenomen aan het onderzoek (screeningstest FIT). Van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek is 4,3% verwezen voor kijkonderzoek. Na screening en vervolgdiagnostiek met coloscopie is bij 3.086 deelnemers darmkanker vastgesteld. Dit komt overeen met een detectiecijfer van 2,0 per 1.000 deelnemers. Bij 18.054 deelnemers is een advanced adenoom vastgesteld. Dit komt overeen met een detectiecijfer van 11,5 per 1.000 deelnemers.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

22-01-2021

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over borstkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met borstkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor borstkanker

  Nederlandse bevolking (vrouwen)
   

  Kosten van Ziekten database

  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

  Deelname bevolkingsonderzoek, percentages gevonden afwijkingen in bevolkingsonderzoek

  Vrouwen van 50 t/m 75 jaar

  Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Vrouwen van 50 t/m 75 jaar Midden-WestNoordZuid-WestZuidOost
  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking (vrouwen)

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking (vrouwen)

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over dikkedarmkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking 

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal mensen met dikkedarmkanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met dikkedarmkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking 

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor dikkedarmkanker

  Nederlandse bevolking 
   

  Kosten van Ziekten database

  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker Deelname bevolkingsonderzoek, gevonden aantal gevallen van dikkedarmkanker Nederlandse bevolking van 55 tot en met 75 jaar Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Nederlandse bevolking van 55 tot en met 75 jaar Midden-WestNoordZuid-WestZuidOost
  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking 

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD;Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over baarmoederhalskanker

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Aantal nieuwe gevallen, tienjaarsprevalentie Nederlandse bevolking (vrouwen) IKNLNKR
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Overleving (percentage) Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker IKNLNKR
  Landelijke Medische Registratie (LMR) Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met baarmoederhalskanker als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking (vrouwen) LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen Nederlandse bevolking (vrouwen) CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor baarmoederhalskanker Nederlandse bevolking (vrouwen)
   
  Kosten van Ziekten database
  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Deelname bevolkingsonderzoek, percentage gevonden afwijkingen in bevolingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar

  Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar Midden-West; Noord; Zuid-West; Zuid; Oost
  European Cancer Information System (ECIS) Aantal nieuwe gevallen Europese bevolking (vrouwen) ECIS
  Eurostat Aantal sterfgevallen Europese bevolking (vrouwen) Eurostat
  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI