Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Bevolkingsonderzoek

Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Indicatorwaarde (2018)

Referentiewaarde

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is dalend; dat is ongunstig

Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017

Land Deelname percentage
Zweden82,9
Ierland80,2
Verenigd Koninkrijk75,4
Nieuw-Zeeland74,7
Slovenië72
Finland70,5
Noorwegen70
Denemarken (2016)63,5
Canada (2015)61
Zuid-Korea57,1
NEDERLAND56,9
Chili (2016)56,5
Australië (2016)55,4
Tsjechië53,1
Litouwen50,9
Estland50,7
Slowakije46,2
Italië40,5
Letland39
Hongarije34,2
 • De frequentie van screening varieert per land deze is; 1, 2, 3 of 5 jaar
 • De leeftijd van de doelgroep varieert per land: begin varieert van 20 - 30 jaar, laatste oproep van 54 - 70 jaar
 • Alleen Finland heeft dezelfde frequentie en oproepleeftijd als Nederland
 • Chili telde in de berekening alleen collectief verzekerden mee (73,5% van de bevolking)

Trend deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

JaarPercentage
200466,9
200566,8
200667,5
200767,9
200867,5
200966,3
201065,5
201166,2
201265,2
201366,2
201464,6
201564,4
201660,3
201757,0
201857,6
 • De percentages in de periode 2016 - 2018 zijn niet geheel vergelijkbaar met elkaar vanwege invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek (2017), wijzigingen van bronnen (2017) en in gebruik name van een nieuw datawarehouse (2018)
 • Door de invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek in 2017 is het deelnamepercentage van 2016 en gedeeltelijk 2017 gebaseerd op een kortere periode (12 i.p.v. 15 maanden). 
 • Bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op basis van primaire hrHPV screening  (sinds 1 januari 2017) wordt vrouwen tevens de mogelijkheid geboden om deel te nemen met behulp van een zelfafnameset.
Dit cijfer is ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Bron

Monitor Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 2018 (IKNL); OECD

Overige bronnen Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, ingesteld door de vijf afzonderlijke screeningsorganisaties; ScreenIT

Berekening

Teller: aantal vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Noemer: aantal vrouwen uit de doelgroep. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 30-60 jarige vrouwen. We laten cijfers van 30-64 jaar zien, omdat 60-jarigen ook nog kunnen besluiten zich een paar jaar later te laten onderzoeken.

Interpretatie

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker worden opgespoord. Door deze vroege signalering kan de incidentie van baarmoederhalskanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen (behandeling van voorstadia en vroege stadia), kan mogelijk sterfte worden voorkomen.  De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Hoe meer vrouwen meedoen, hoe meer nieuwe gevallen en overlijdensgevallen er kunnen worden voorkomen. Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is.

Sinds 1 januari 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ingevoerd. Het primaire uitstrijkje wordt nu eerst getest op aanwezigheid van hoog-risico HPV (hrHPV). Pas als er hrHPV gevonden is, wordt hetzelfde uitstrijkje getest op cytologische afwijkingen.

Bij de internationale vergelijking moet er rekening mee worden gehouden dat er grote verschillen zijn in de screeningsprogramma's tussen landen (in o.a. frequentie en leeftijd van de doelgroep). De internationale vergelijking moet daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De Nederlandse doelgroep zijn vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. De internationale doelgroep gaat uit van vrouwen tussen de 20 en 69 jaar, hierdoor wijkt het Nederlandse kerncijfer iets af van het internationale cijfer. 

Toelichting bij de referentiewaarde

De aangegeven referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het EU-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd.

Jaar

2018

Literatuur IKNL, 2019; Ponti et al., 2017
Meer informatie Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl

Datum publicatie

17-03-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. IKNL. Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018. Utrecht: Integraal Kankercentrum Nederland; 2019. Bron
 2. Ponti A., Anttila A., Ronco G., Senore C. Against cancer - cancer screening in the European Union. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2017. Bron

Aandoeningen opgespoord met de hielprik

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 100%

Trend

Trend is stabiel

Trend in opgespoorde aandoeningen hielprikscreening

PeriodenNHSAGS, CF, CHMetabole ziektenHbP
200298,097,4100,0
200399,199,0100,0
2004100,0100,0100,0
2005100,0100,0100,0
200698,998,8100,0
200799,4100,0100,097,6
200897,498,096,0100,0
200998,9100,098,996,7
201099,098,0100,0100,0
201197,294,5100,0100,0
201298,497,0100,0100,0
201394,892,797,997,2
201496,596,096,796,7
2015100,0100,0100,0100,0
201697,896,3100,0100,0
201798,998,0100,0100,0
2018100,0100,0100,0100,0
 • NHS = Nationale hielprik screening
 • AGS = adrenogenitaal syndroom; CF = cystische fibrose (taaislijmziekte); CH = congenitale hypothyreoïdie; HbP= Hemoglobinopathieën
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening dat is opgespoord middels het programma 'neonatale hielprikscreening’

Bron

Monitor en evaluatie van de nationale hielprikscreeniing (TNO)

Berekening

Teller: aantal pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening die is opgespoord middels het programma 'neonatale hielprikscreening’.
Noemer: aantal pasgeborenen met een vastgestelde zeldzame ernstige aandoening.

Interpretatie

De hielprik wordt gebruikt om een aantal zeldzame erfelijke aanoeningen op te sporen. Door een vroege opsporing kan zeer ernsige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind worden voorkomen of beperkt. De hielprik wordt daarom in de eerste week na de geboorte afgenomen door een medewerken van de thuiszorg, GGD of verloskundige.
Sinds de start van de hielprikscreening wordt het aantal aandoeningen waarop gescreend wordt steeds uitgebreid. Tussen 2011 - 2016 werdt gescreend op 17-18 aandoeningen. In 2017-2018 waren dit er 19 en vanaf 2019 zijn dit er 22. In de periode van 2020 tot en met 2022 komen hier nog eens 9 ziekten bij. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Streven is alle pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt, op te sporen.

Jaar

2018

Literatuur van der Ploeg et al., 2019; TNO, 2019

Datum publicatie

26-02-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van der Ploeg C.P.B., Wins S., Verkerk P.H. Evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2018. Leiden: TNO; 2019. Bron
 2. TNO. De neonatale hielprikscreening. Monitor 2018. Leiden: TNO; 2019. Bron

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over borstkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met borstkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor borstkanker

  Nederlandse bevolking (vrouwen)
   

  Kosten van Ziekten database

  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

  Deelname bevolkingsonderzoek, percentages gevonden afwijkingen in bevolkingsonderzoek

  Vrouwen van 50 t/m 75 jaar

  Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Vrouwen van 50 t/m 75 jaar Midden-WestNoordZuid-WestZuidOost
  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking (vrouwen)

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking (vrouwen)

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over dikkedarmkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking 

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal mensen met dikkedarmkanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met dikkedarmkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking 

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor dikkedarmkanker

  Nederlandse bevolking 
   

  Kosten van Ziekten database

  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker Deelname bevolkingsonderzoek, gevonden aantal gevallen van dikkedarmkanker Nederlandse bevolking van 55 tot en met 75 jaar Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Nederlandse bevolking van 55 tot en met 75 jaar Midden-WestNoordZuid-WestZuidOost
  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking 

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD;Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over baarmoederhalskanker

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Aantal nieuwe gevallen, tienjaarsprevalentie Nederlandse bevolking (vrouwen) IKNLNKR
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Overleving (percentage) Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker IKNLNKR
  Landelijke Medische Registratie (LMR) Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met baarmoederhalskanker als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking (vrouwen) LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen Nederlandse bevolking (vrouwen) CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor baarmoederhalskanker Nederlandse bevolking (vrouwen)
   
  Kosten van Ziekten database
  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Deelname bevolkingsonderzoek, percentage gevonden afwijkingen in bevolingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar

  Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, PALGA

  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar Midden-West; Noord; Zuid-West; Zuid; Oost
  European Cancer Information System (ECIS) Aantal nieuwe gevallen Europese bevolking (vrouwen) ECIS
  Eurostat Aantal sterfgevallen Europese bevolking (vrouwen) Eurostat
  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI