Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Bevolkingsonderzoek

Wat is bevolkingsonderzoek?

Doel bevolkingsonderzoek is ernstige ziekten in vroeg stadium opsporen

Een bevolkingsonderzoek of screening is een medisch onderzoek bij mensen die geen gezondheidsklachten hebben. Ernstige ziekten kunnen daarmee in een vroeg stadium worden opgespoord en behandeld. Er gelden strenge eisen voor de kwaliteit van een medische screening. Deelname aan een onderzoek is vrijwillig en gratis. Deelnamepercentages per bevolkingsonderzoek verschillen dan ook.
De Rijksoverheid biedt 8 onderzoeken aan in het Nationaal Programma voor Bevolkingsonderzoek (NPB):

Organisatie bevolkingsonderzoek bij Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM is namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie en regie van de partijen die bij de bevolkingsonderzoeken zijn betrokken. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS over bestaande en nieuwe onderzoeken.

Meer informatie

Experts en redactie