Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Bevolkingsonderzoek

Overzicht deelname bevolkingsonderzoeken

Bevolkingsonderzoek

Jaar

Percentage deelname

Baarmoederhalskanker

2020

49,7

Borstkanker

2020

70,4

Dikkedarmkanker

2020

71,6

20 wekenecho

2018

82,8

Gehoorscreening pasgeborenen a)

2019

99,6

Hielprikscreening

2019

99,3

Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom

2018

46,3

Bloedonderzoek zwangere vrouwen PSIE

2018

100

a) Gehoorscreening pasgeborenen: het betreft het percentage kinderen dat gescreend is in de eerste ronde van de neonatale gehoorscreening.

Experts en redactie

Datum publicatie

10-11-2021

Deelname 20 wekenecho

Van de zwangere vrouwen neemt 87% deel aan de 20 wekenecho

In 2019 nam 86,9% van alle zwangere vrouwen deel aan de 20 wekenecho. De 20 wekenecho wordt ook wel tweede trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek) genoemd. De stijging ten opzichte van 2018 komt waarschijnlijk door een aangepaste indicatie voor de 20 wekenecho maar het is ook niet uit te sluiten dat dit door een betere registratie komt (Liefers & Atsma, 2020). De 20 wekenecho is gericht op het opsporen van neurale buisdefecten (open rug, open schedel) en een aantal andere lichamelijke afwijkingen van de foetus (zoals hart- en nierafwijkingen). Doel is zwangere vrouwen de mogelijkheid te bieden een geïnformeerde keuze te maken ten aanzien van verschillende handelingsopties bij een eventuele afwijking van de foetus. Daarbij valt te denken aan het al dan niet uitdragen van de zwangerschap of een voorbereiding op de geboorte van een kind met een afwijking.

Meer informatie

Datum publicatie

14-12-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Liefers J, Atsma F. Monitor 2019 Prenatale screening op down-, edwardsen patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare) , Radboudumc; 2020. Bron

Deelname prenataal bloedonderzoek zwangeren PSIE

Alle zwangere vrouwen nemen deel aan bloedonderzoek

In 2018 nam 100% van de zwangere vrouwen deel aan de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). De deelname aan PSIE is sinds 2007 stabiel gebleven. PSIE is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap). Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), hiv en de volgende bloedgroepantistoffen: Rhesus (D)-antigeen (RhD), Rhesus (c)-antigeen (Rhc) en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA). Het bevolkingsonderzoek PSIE heeft als doel hepatitis B- en hiv-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen. 

Meer informatie

Datum publicatie

11-11-2020

Deelname prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom

Trend in deelname combinatietest of NIPT 2013-2019

PeriodenDeelname (%)Deelname (Absoluut aantal)Deelname combinatietest (CT) voor april 2017 (%)Deelname CT voor april 2017 (Absoluut aantal)Deelname combinatietest (CT) vanaf april 2017 (%)Deelname CT vanaf april 2017 (Absoluut aantal)Deelname NIPT vanaf april 2017 (%)Deelname NIPT vanaf april 2017 (Absoluut aantal)Deelname combinatietest (CT) heel jaar (%)Deelname CT heel jaar (Absoluut aantal)Deelname NIPT heel jaar (%)Deelname NIPT heel jaar (Absoluut aantal)
201325,3
201430,841.827
201532,144.176
201634,149.298
201741,170.00034,716.0804,35.42939,249.69612,421.509
201846,379.7212,54.29843,975.624
201948,383.1311,72.98246,580.149
 • Zie tabelweergave voor de deelname in absolute aantallen en deelname NIPT en combinatietest.
 • Sinds april 2017 kunnen alle zwangeren kiezen voor een combinatietest of NIPT. Zie tabelweergave voor de gegevens van de verschillende tests vóór april 2017 en na april 2017.

Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

48% zwangere vrouwen neemt deel aan screening

In 2019 nam 48,3% van alle zwangere vrouwen deel aan de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. Vanaf 1 april 2017 kan een zwangere vrouw, naast de combinatietest, kiezen voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT). De deelname aan NIPT is toegenomen van 39,2% van de zwangerschappen in 2017 naar 46,5% in 2019. Deelname aan de combinatietest is door de invoering van de NIPT sterk afgenomen: van 34,1% in 2016 en 12,4% in 2017 naar 2,5% in 2018 en 1,7% in 2019 (Liefers & Atsma, 2020).

Combinatietest bestaat uit bloedonderzoek en nekplooimeting

De combinatietest is een prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, die tussen 9 en 14 weken zwangerschap wordt uitgevoerd en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind. Deze test berekent hoe groot de kans is dat de vrouw zwanger is van een kind met een down-, edwards- of patausyndroom. Als uit de test blijkt dat de kans op een kind met één van deze syndromen verhoogd is, kan de zwangere kiezen voor vervolgonderzoek (NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie).

NIPT onderzoekt DNA van placenta in bloed van moeder

In het bloed van de zwangere zit een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek) dat bijna altijd hetzelfde is als dat van het kind. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op aanwijzingen dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Bij een afwijkende uitslag is invasief vervolgonderzoek door middel van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig om de aandoening te bevestigen.

NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom

De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom dan de combinatietest. Daarbij worden op basis van de NIPT minder zwangeren onterecht doorgestuurd voor vervolgonderzoek dan op basis van de combinatietest.

Meer informatie

Datum publicatie

05-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Liefers J, Atsma F. Monitor 2019 Prenatale screening op down-, edwardsen patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare) , Radboudumc; 2020. Bron

Deelname neonatale hielprikscreening

Deelname aan neonatale hielprikscreening hoger dan 99%

In 2019 is bij 99,3% van de pasgeborenen de hielprik afgenomen (TNO, 2020). De deelname aan de neonatale hielprikscreening is stabiel. De screening bestaat uit het afnemen van bloed dat in het laboratorium wordt onderzocht. In de periode 2011-2016 waren 17 of 18 aandoeningen opgenomen in het programma. In 2017-2018 waren dit er 19, 22 vanaf 1 oktober 2019 en vanaf 1 oktober 2020 zijn het 23 aandoeningen. De meeste van deze aandoeningen zijn erfelijk. Een snelle opsporing kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet.

Meer informatie

Datum publicatie

22-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. TNO. De neonatale hielprikscreening. Monitor 2019. Leiden: TNO; 2020. Bron

Deelname neonatale gehoorscreening

Deelnamepercentage aan neonatale gehoorscreening 2009-2019

Jaar

1e ronde

2e ronde

3e ronde

3 ronden samen

2009

99,3

99,5

99,6

98,4

2010

99,3

99,4

99,3

97,9

2011

99,4

99,3

98,8

97,6

2012

99,4

99,3

99,7

98,4

2013

99,4

99,4

99,6

98,4

2014

99,5

99,3

99,9

98,7

2015

99,6

99,5

99,8

98,9

2016

99,7

99,7

99,7

99,1

2017

99,7

99,6

99,7

99,0

2018

99,6

99,6

99,7

98,9

2019

99,6

99,6

99,6

98,8

 • Het deelnamepercentage is het aantal kinderen dat gescreend wordt in een bepaalde screeningsronde gedeeld door het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor die ronde, vermenigvuldigd met 100.
   
Deelname eerste ronde is ook onderdeel van

Deelname aan neonatale gehoorscreening hoog

De deelname aan de neonatale gehoorscreening is hoog. De screening wordt meestal thuis afgenomen, in combinatie met de hielprikscreening, tussen de 4e en 7e dag na de geboorte. Soms wordt de screening afgenomen op het consultatiebureau als het kind enkele weken oud is. Als bij de eerste screeningsronde geen voldoende gehoor aan beide oren is aangetoond, volgt een tweede en zo nodig derde screeningsronde. Wanneer na drie screeningsrondes nog geen voldoende gehoor kan worden aangetoond, wordt een kind voor verdere diagnostiek verwezen naar een audiologisch centrum. In 2019 bedroeg de dekkingsgraad voor de drie screeningsronden samen 98,8%. Aan iedere screeningsronde afzonderlijk nam 99,6% van de hiervoor in aanmerking komende kinderen deel.

Meer informatie

Datum publicatie

22-01-2021

Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker

Trend deelname bevolkingsonderzoek borstkanker 2000-2020

Jaar49 jaar50-54 jaar55-59 jaar60-64 jaar65-69 jaar70-74 jaar75 jaar (a)Totaal (b)
200077,279,881,581,379,367,758,378,5
200178,479,881,380,979,670,151,378,7
200278,279,581,581,380,071,857,379,1
200379,881,082,782,781,674,758,680,8
200480,180,982,582,681,675,358,280,9
200580,681,583,183,382,677,159,781,7
200679,781,383,183,782,677,664,481,8
200779,981,683,484,283,479,167,882,4
200879,981,082,783,983,279,167,582,0
200978,680,582,383,582,678,669,781,5
201077,579,581,782,782,377,771,080,7
201177,078,781,182,181,877,565,980,1
201276,578,280,781,381,577,067,079,7
201374,877,680,381,381,777,167,679,4
201474,777,279,680,780,876,672,978,8
201574,575,778,379,379,675,765,677,6
201674,875,677,779,079,375,767,677,3
201773,974,877,078,779,176,067,676,9
201874,574,876,778,479,276,170,076,8
201973,673,775,377,678,575,675,7
202070,4

a) Vanwege een registratiefout is het deelnamepercentage voor 75-jarigen niet beschikbaar voor 2019.
b) Het totale deelnamepercentage voor 2020 is gebaseerd op voorlopige cijfers. Deelnamepercentages naar leeftijd zijn nog niet beschikbaar.
 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van

In 2020 lager deelnamepercentage als gevolg van COVID-19-uitbraak

In 2020 is het bevolkingsonderzoek borstkanker vanaf 16 maart 2020 tijdelijk stopgezet vanwege de COVID-19-uitbraak. Vanaf half juni 2020 is het bevolkingsonderzoek weer geleidelijk opgestart. Als gevolg hiervan zijn er in 2020 minder vrouwen uitgenodigd dan gepland. Op basis van voorlopige cijfers zijn 757.533 vrouwen in 2020 uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en hebben 533.256 vrouwen (70,4%) hieraan deelgenomen. Los van het kleinere aantal uitgenodigde vrouwen was ook de deelnamegraad lager dan in voorgaande jaren. Sinds 2007 is er sprake van een lichte afname in de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de oudste leeftijdsgroep van 75 jaar. Het deelnamepercentage is over de hele periode 2000-2018 het laagst in deze leeftijdsgroep, maar het verschil met de andere leeftijdsgroepen is afgenomen doordat het deelnamepercentage voor 75-jarigen is toegenomen.

Meer informatie

Datum publicatie

10-11-2021

Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker naar leeftijd

Trend deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2004-2020

Perioden30-34 jaar35-39 jaar40-44 jaar45-49 jaar50-59 jaar55-59 jaar60-64 jaarTotaal
200453,162,870,371,772,771,067,666,9
200553,162,569,571,272,270,768,966,8
200654,462,670,171,472,371,669,867,5
200757,263,569,671,272,670,570,167,9
200856,464,267,271,773,168,769,867,5
200956,063,664,670,671,767,669,266,3
201054,261,265,369,171,468,567,465,5
201154,861,866,770,071,169,967,766,2
201253,359,264,469,470,170,168,265,2
201354,060,265,170,371,570,969,566,2
201452,558,663,967,970,570,166,664,6
201552,357,964,367,670,369,666,864,4
201645,452,660,263,165,967,665,960,3
201747,251,957,258,861,262,961,157,0
201846,251,058,060,762,162,862,357,6
201944,449,956,358,960,560,961,256,0
202039,343,848,752,053,955,954,449,7
 • Vanwege de overgang naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek dat op 1 januari 2017 is gestart en vanwege gewijzigde bronnen vanaf 2017, zijn de deelnamepercentages vanaf 2016 niet goed vergelijkbaar met de percentages in de jaren vóór 2016. De percentages van 2016 en 2017 zijn onderling evenmin goed vergelijkbaar of met de jaren daarna.
   
Deze cijfers zijn ook onderdeel van

In 2020 lager deelnamepercentage als gevolg van COVID-19-uitbraak

In 2020 is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker stilgelegd tussen 16 maart en 1 juli vanwege de COVID-19-uitbraak. Als gevolg hiervan zijn er in 2020 een kwart minder vrouwen uitgenodigd dan gepland. Van de 596.696 uitgenodigde vrouwen hebben 296.487 vrouwen (49,7%) deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Los van het kleinere aantal uitgenodigde vrouwen was ook de deelnamegraad veel lager dan in voorgaande jaren. Van de deelnemers nam 16,3% deel door middel van een zelfafnameset. Dit percentage is bijna verdubbeld ten opzichte van 2019 (8,6%). Het percentage vrouwen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek lijkt al 10 jaar af te nemen. Vanwege de overgang naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek dat op 1 januari 2017 is gestart en vanwege gewijzigde bronnen vanaf 2017, zijn de deelnamepercentages vanaf 2016 echter niet goed vergelijkbaar met de percentages in de jaren vóór 2016. De percentages van de jaren 2016 en 2017 zijn onderling evenmin goed vergelijkbaar of met de jaren daarna.

Beschermingsgraad 69,5% in 2020

De beschermingsgraad in 2020 bedroeg 69,5%. De beschermingsgraad (ook wel het vijfjaarsbereik genoemd) is het percentage vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 64 jaar (screeningsleeftijdsgroep) dat in de vijf jaar voorafgaand aan het meetmoment (binnen of buiten het bevolkingsonderzoek) minimaal één uitstrijkje heeft laten maken of minimaal één hrHPV-test heeft ondergaan. Het vijfjaarsbereik is in de periode 2015-2020 met ruim 8% afgenomen. In 2020 was sprake van de grootste afname. In dat jaar zijn er door het tijdelijk stilleggen van het bevolkingsonderzoek in verband met de COVID-19-uitbraak minder vrouwen uitgenodigd en hebben er minder vrouwen deelgenomen.

Meer informatie

Datum publicatie

10-11-2021

Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker naar leeftijd

Trend deelname bevolkingsonderzoek darmkanker 2014-2020

Jaar55-59 jaar60-64 jaar65-69 jaar70-74 jaar75+ jaarTotaal
201474,174,865,571,7
201573,274,365,373
201671,37376,173,267,173,2
201770,672,975,573,567,473
201870,372,776,676,268,272,9
201967,471,175,175,169,571,5
202067,270,675,076,372,071,6
 • In 2014 en 2015 waren er (nagenoeg) geen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek in de leeftijdsgroepen 55 tot 60 jaar en 70 tot 75 jaar. Om deze reden is er geen deelnamepercentage beschikbaar voor deze leeftijdsgroepen in 2014 en 2015.
   
Deze cijfers zijn ook onderdeel van

Bijna driekwart uitgenodigden neemt deel aan bevolkingsonderzoek

In 2020 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker stilgelegd tussen 16 maart en 10 mei vanwege de COVID-19-uitbraak. Hierdoor zijn in 2020 minder mensen uitgenodigd dan gepland  (85% van de doelgroep). Van de 1.860.194 uitgenodigde mensen hebben 1.331.874 mensen (71,6%) deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het deelnamepercentage lag hoger voor vrouwen (74,2%) dan voor mannen (68,9%). Het totale deelnamepercentage in 2020 is vergelijkbaar met het deelnamepercentage in 2019. Het deelnamepercentage is enigszins lager dan de jaren voor 2019. Dit komt onder andere doordat de doelgroep jonger is en het deelnamepercentage lager ligt onder jongere personen.

Meer informatie

Datum publicatie

10-11-2021

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over borstkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met borstkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking (vrouwen)

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor borstkanker

  Nederlandse bevolking (vrouwen)
   

  Kosten van Ziekten database

  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

  Deelname bevolkingsonderzoek, percentages gevonden afwijkingen in bevolkingsonderzoek

  Vrouwen van 50 t/m 75 jaar

  Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Vrouwen van 50 t/m 75 jaar Midden-WestNoordZuid-WestZuidOost
  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking (vrouwen)

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking (vrouwen)

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over dikkedarmkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking 

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal mensen met dikkedarmkanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met dikkedarmkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking 

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor dikkedarmkanker

  Nederlandse bevolking 
   

  Kosten van Ziekten database

  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker Deelname bevolkingsonderzoek, gevonden aantal gevallen van dikkedarmkanker Nederlandse bevolking van 55 tot en met 75 jaar Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Nederlandse bevolking van 55 tot en met 75 jaar Midden-WestNoordZuid-WestZuidOost
  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking 

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD;Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over baarmoederhalskanker

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Aantal nieuwe gevallen, tienjaarsprevalentie Nederlandse bevolking (vrouwen) IKNLNKR
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Overleving (percentage) Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker IKNLNKR
  Landelijke Medische Registratie (LMR) Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met baarmoederhalskanker als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking (vrouwen) LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen Nederlandse bevolking (vrouwen) CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor baarmoederhalskanker Nederlandse bevolking (vrouwen)
   
  Kosten van Ziekten database
  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Deelname bevolkingsonderzoek, percentage gevonden afwijkingen in bevolingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar

  Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar Midden-West; Noord; Zuid-West; Zuid; Oost
  European Cancer Information System (ECIS) Aantal nieuwe gevallen Europese bevolking (vrouwen) ECIS
  Eurostat Aantal sterfgevallen Europese bevolking (vrouwen) Eurostat
  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI