Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

BevolkingRegionaal & InternationaalInternationaal

Cijfers & Context

2019: toename 125.422 personen

Regionaal & Internationaal

Den Haag 6.620 inwoners per km2

Kosten

Preventie & Zorg

Internationale vergelijking bevolkingsomvang

Internationale vergelijking bevolkingsomvang 2020

MannenVrouwenTotaal
Duitsland41,0442,1383,17
Frankrijk32,5334,7967,32
Verenigd Koninkrijk67,03
Italië29,0530,5959,64
Spanje23,2024,1347,33
Polen18,3719,5837,96
Roemenië9,469,8719,33
NEDERLAND8,658,7617,41
België5,685,8411,52
Griekenland5,225,5010,72
Tsjechië5,275,4210,69
Zweden5,205,1310,33
Portugal4,865,4410,30
Hongarije4,685,099,77
Oostenrijk4,384,528,90
Zwitserland4,274,348,61
Bulgarije3,373,586,95
Denemarken2,902,935,82
Finland2,732,805,53
Slowakije2,672,795,46
Noorwegen2,712,665,37
Ierland2,462,514,96
Kroatië1,972,094,06
Litouwen1,301,492,79
Slovenië1,051,042,10
Letland0,881,031,91
Estland0,630,701,33
Cyprus0,430,450,89
Luxemburg0,310,310,63
Malta0,270,250,51

Bron: Eurostat, 2021

Nederland op achtste plaats met bevolkingsomvang

Binnen de Europese Unie staat Nederland op de achtste plaats wat betreft het aantal inwoners. Duitsland heeft het hoogste inwoneraantal.

Nederland een van de dichtstbevolkte landen van de EU

Na Malta (1.595 personen per km2) is Nederland het meest dichtbevolkte land van de EU, met 507 personen per km2. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in de EU is 109 inwoners per km2 (meetjaar 2019; Eurostat, 2021).

In Nederland bijna evenveel vrouwen als mannen

In bijna alle landen is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het voordeel van de vrouwen. In Nederland is het verschil tussen aantal mannen en aantal vrouwen relatief klein; per 100 mannen zijn er 101,3 vrouwen. In de EU is dit gemiddeld 104,7 (Eurostat, 2021). In de Baltische landen Letland en Litouwen is de man-vrouw-verdeling veel schever. Daar zijn 114 of meer vrouwen per 100 mannen. De belangrijkste oorzaak hiervan is het grote verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen in deze landen.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

30-04-2021

Internationale vergelijking bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei internationaal 2019

LandMigratiesaldoSaldo natuurlijke aanwasGroei of krimp
Malta40,41,341,7
Luxemburg16,63,119,7
Cyprus10,03,813,8
Ierland6,55,712,2
Zweden7,02,59,5
Spanje9,6-1,28,4
Slovenië7,8-0,67,2
NEDERLAND6,21,07,2
België5,20,65,8
Verenigd Koninkrijk4,01,65,6
Oostenrijk4,60,24,8
Tsjechië4,10,04,1
Estland4,1-1,03,1
Denemarken1,61,22,8
EU283,2-0,72,5
Frankrijk0,02,12,1
Duitsland3,7-1,91,8
Portugal4,3-2,51,8
Slowakije0,70,71,4
Finland2,8-1,51,3
Litouwen3,9-3,90,0
Hongarije3,4-3,8-0,4
Polen0,5-0,9-0,4
Griekenland3,3-3,8-0,5
Italië0,7-3,6-2,9
Roemenië-1,3-3,1-4,4
Kroatië-0,6-3,9-4,5
Letland-1,8-4,7-6,5
Bulgarije-0,3-6,7-7,0

Bron: Eurostat, 2021 (code: demo_gind)

De totale groei of krimp is weergegeven in de tabeloptie van de grafiek.

Bevolkingsgroei in Nederland voornamelijk door migratie

Nederland is één van de 19 lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de bevolking groeit. Terwijl migratie tussen 2000 en 2015 een relatief kleine rol speelde, groeide de bevolking in de jaren daarna vooral door migratie. Dat is ook het geval bij de meeste andere landen waar de bevolking toeneemt. Over het algemeen groeide de bevolking van West-Europese landen, terwijl de bevolking van de oostelijke lidstaten minder groeide dan het EU-gemiddelde of zelfs kromp. Nederland groeide in 2019 met 7,2 per duizend inwoners en stond daarmee in de EU op plaats 7 (samen met Slovenië). Op Malta groeide de bevolking naar verhouding het meest, met 41,7 per duizend inwoners.

In de meeste landen met bevolkingsgroei is migratie de oorzaak

In de meeste EU-landen waar de bevolking groeit, draagt migratie hier het meest aan bij. Het aantal inwoners van veel Oost-Europese EU-landen krimpt juist, met name doordat er meer mensen overleden dan er geboren werden.

In Nederland is natuurlijke aanwas nog net positief

In Nederland was het aantal geboorten per duizend inwoners ruim 1 hoger dan het aantal sterfgevallen. Daarmee is het saldo natuurlijke aanwas nog net positief. In de helft van de EU-lidstaten was in 2019 het aantal sterfgevallen juist hoger dan het aantal geboorten. Ook in Duitsland was de natuurlijke aanwas negatief, met bijna 2 per duizend inwoners. Maar omdat meer mensen immigreerden dan er emigreerden, groeide de bevolking van Duitsland toch (CBS, 2018).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

30-04-2021

Internationale vergelijking aandeel 65- en 80-plussers

Aandeel 65-plussers en 80-plussers internationaal 2019

LandAandeel 65-79 jaarAandeel 80 jaar en ouderTotaal 65+
Italië15,87,423,2
Finland16,65,722,3
Griekenland15,07,222,2
Portugal15,66,622,2
Bulgarije16,84,921,7
Duitsland14,96,821,7
Kroatië15,65,521,1
EU2814,65,920,5
Frankrijk14,36,220,5
Letland14,75,820,5
Slovenië14,85,420,2
Estland14,25,820,0
Zweden14,85,220,0
Tsjechië15,84,119,9
Denemarken15,24,719,9
Litouwen14,05,919,9
Hongarije15,44,519,9
Spanje13,66,019,6
NEDERLAND14,84,719,5
België13,45,719,1
Oostenrijk13,75,319,0
Roemenië14,14,818,9
Zwitserland13,45,318,7
Malta14,34,218,5
Verenigd Koninkrijk (2019)13,45,018,4
Polen13,84,418,2
Noorwegen13,24,317,5
Slowakije13,23,416,6
Cyprus12,53,816,3
Luxemburg10,54,014,5
Ierland11,03,414,4

Bron: Eurostat, 2021 (code: demo_pjanind)

In Nederland minder ouderen dan gemiddeld in EU

In Nederland is 19,5% van de bevolking 65 jaar of ouder en 4,7% is 80 jaar of ouder. Dit zijn lagere percentages dan gemiddeld in de EU (14,6 en 5,9%). In Italië, Finland en Griekenland is het percentage ouderen in de bevolking het grootst. In Ierland, Luxemburg, Cyprus en Slowakije is het percentage 65-plussers lager dan 17% en hiermee het laagst.

Percentage 80-plussers in Nederland relatief laag

Het percentage 80-plussers in Nederland is 4,7% en dus lager dan het EU-gemiddelde van 5,9%. In Italië en Griekenland liggen deze percentages boven de 7%. In Ierland, Slowakije en Cyprus bestaat de bevolking voor minder dan 4% uit 80-plussers.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

30-04-2021

Internationale vergelijking kindertal

Kindertal internationaal 2019

Gemiddeld aantal kinderen per vrouw (vruchtbaarheidscijfer)
Land2019
Frankrijk1,86
Roemenië1,77
Tsjechië1,71
Ierland1,71
Zweden1,71
Denemarken1,70
Estland1,66
Letland1,61
Litouwen1,61
Slovenië1,61
België1,58
Bulgarije1,58
NEDERLAND1,57
Slowakije1,57
EU28 (2018)1,56
Hongarije1,55
Duitsland1,54
Kroatië1,47
Oostenrijk1,46
Polen1,44
Portugal1,43
Finland1,35
Griekenland1,34
Luxemburg1,34
Cyprus1,33
Italië1,27
Spanje1,23
Malta1,14

Bron: Eurostat, 2021

Gemiddeld kindertal Nederland rond EU-gemiddelde

In Nederland ligt het gemiddelde kindertal per vrouw (vruchtbaarheidscijfer) met 1,57 rond het gemiddelde in de Europese Unie (EU). In 2019 had Frankrijk het hoogste vruchtbaarheidscijfer: 1,86 levendgeborenen per vrouw, gevolgd door Roemenië (1,77), Tsjechië, Ierland en Zweden (alle drie 1,71). De vruchtbaarheid in de EU ligt sinds het midden van de jaren zeventig beneden het zogenoemde vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw dat nodig is om de huidige generaties mannen en vrouwen volledig te vervangen. Dit heeft vergrijzing en op termijn een daling van de bevolkingsomvang tot gevolg. De laagste vruchbaarheidscijfers werden gezien in Malta (1,14 levendgeborenen per vrouw), Spanje (1,23), Italy (1,27) en Cyprus (1,33).

Vruchtbaarheid in EU vanaf 2000 licht gestegen, en sinds 2010 gedaald  

Vanaf 2000 is de gemiddelde vruchtbaarheid in de EU licht gestegen, maar in de periode 2010-2013 is deze weer iets afgenomen. Mogelijk is dit een gevolg van de economische crisis (Lanzieri, 2013). Na 2013 volgde weer een lichte stijging van het aantal kinderen per vrouw en tussen 2016 en 2019 weer een daling.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

30-04-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Lanzieri G. Towards a ‘baby recession’ in Europe? Differential fertility trends during the economic crisis.; 2013. Bron

Internationale vergelijking zwangerschapsafbreking

Abortus internationaal 2017

Per 1.000 levendgeborenen
LandAantal abortussen per 1.000 levendgeborenen
Bulgarije379,8
Roemenië (2015)358,9
Hongarije (2016)327,1
Zweden317,3
Estland291,4
Verenigd Koninkrijk271,7
Frankrijk (2016)269,5
Denemarken (2014)265,5
Spanje239,4
Noorwegen222,5
EU28198,6
Letland188,1
Finland186,5
Portugal (2016)183,2
Tsjechië (2016)181,1
Slovenië177,8
Italië177,5
NEDERLAND (2016)153,5
Litouwen (2016)147,0
Duitsland129,0
Zwitserland114,6
Slowakije105,3
Kroatië (2016)67,1
Polen (2015)2,8
Ierland (2016)0,4
Malta0,0
 • Geen actuele cijfers voor België, Griekenland, Luxemburg en Oostenrijk
 • De cijfers dateren van 2017 tenzij anders weergegeven

Aantal abortussen relatief laag in Nederland

Vergeleken met andere Europese landen is het aantal abortussen per 1.000 levendgeborenen in Nederland laag. De verschillen tussen de landen zijn groot en variëren van 380 per 1.000 levendgeborenen in Bulgarije tot bijna nul in Ierland en nul (gerapporteerde) abortussen in Malta. Er zijn geen internationaal vergelijkbare cijfers van het abortuscijfer (het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen in de leeftijd 15-44 jaar). 

Wetgeving en praktijk rond abortus verschillen binnen Europa

Wetgeving en praktijk rond abortus verschillen sterk per land (FIOM, 2018). Binnen Europa is abortus vaak onder voorwaarden toegestaan. Van oudsher (overwegend) katholieke landen hebben over het algemeen strengere abortuswetgeving. Zo was Ierland in 2013 het één na laatste land binnen de Europese Unie dat abortus legaliseerde, al was dit onder de voorwaarde dat het leven van de vrouw in gevaar moet zijn. In Polen is abortus toegestaan als de vrouw in gevaar is, de foetus ernstige afwijkingen heeft of als de vrouw zwanger is als gevolg van incest of verkrachting. In de praktijk zijn er in Polen echter ook vrouwen die wel aan deze voorwaarden voldoen, maar desondanks geen arts vinden die de abortus wil uitvoeren. Zij weigeren op religieuze gronden de behandeling uit te voeren (FIOM, 2018). Malta is het enige land met een absoluut abortusverbod.

Veel vrouwen wijken voor abortus uit naar het buitenland

Naar schatting wijken jaarlijks duizenden Poolse vrouwen uit naar Duitsland, Slowakije, Oostenrijk en Nederland voor een abortus (FIOM, 2018). Bij abortussen in Nederland ging het in 2018 bij 89% van de gevallen om behandelingen uitgevoerd bij vrouwen die in Nederland wonen en bij 11% om behandelingen bij vrouwen uit het buitenland (IGJ, 2019). Vrouwen komen bijvoorbeeld naar Nederland omdat hun zwangerschap te ver gevorderd is om in hun eigen land nog abortus te laten uitvoeren of omdat het in hun eigen land niet is toegestaan.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

03-09-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. FIOM. Abortus blijvend onderwerp van discussie.; 2018. Bron
 2. IGJ. Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap 2018. Utrecht: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; 2019. Bron

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Regionale prognosecijfers

  De prognosecijfers zijn afkomstig uit de Regionale prognose 2020-2050, een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend. Merk op dat, zeker op het schaalniveau van gemeenten en voor verder weg gelegen jaren, de onzekerheden groot kunnen zijn. 

Methoden
 • Regionaal: middenjaarsschatting migratie

  De migratiecijfers zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Alle immigranten in deze jaren zijn bij elkaar opgeteld en daar zijn alle emigranten van afgetrokken. Dit saldo is vervolgens gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Regionaal: middenjaarsschatting geboorte en sterfte

  De cijfers over geboorte en sterfte zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Voor de geboortecijfers geldt dat eerst alle levendgeborenen in deze periode (per gemeente) zijn opgeteld. Voor het sterftecijfer geldt dat alle sterfgevallen in deze periode (per gemeente) zijn opgeteld. deze saldi zijn gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Regionaal: middenjaarsschatting bevolkingsgroei

  De cijfers over bevolkingsgroei per gemeente zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Alle levendgeborenen en vestigers in deze periode zijn (per gemeente) bij elkaar opgeteld en daar zijn alle sterfgevallen en vertrekkers vanaf getrokken. Dit saldo is vervolgens gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Algemeen

  • Bij alle migratieberekeningen zijn saldo-administratieve correcties toegepast. Dit is een maat voor niet-gemelde emigratie. Het betekent dat de cijfers gecorrigeerd zijn voor mensen die volgens de gemeenteregistratie geëmigreerd zijn, maar volgens henzelf nooit uit Nederland zijn weggeweest. Deze correctie wordt berekend via de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.
  • De meeste landen hebben geen (precieze) gegevens van het migratiesaldo. Voor die landen wordt het migratiesaldo berekend als het verschil tussen de bevolkingsgroei en de natuurlijke groei (geboorte minus sterfte) van het betreffende jaar. Dit wordt in Eurostat saldo migratie inclusief correcties genoemd.