Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Baarmoederhalskanker

Cijfers & Context

In 2015 207 sterfgevallen

Regionaal & Internationaal

Incidentie en sterfte laag in Nederland

Kosten

Kosten van zorg 96 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Screening voorkomt nieuwe gevallen

Uitgelicht

Sterfte aan baarmoederhalskanker sterk afgenomen

In 2016 kregen ongeveer 847 vrouwen baarmoederhalskanker. Het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker was jaren stabiel, maar lijkt vanaf het jaar 2016 weer toe te nemen. De sterfte aan baarmoederhalskanker is sterk afgenomen, met de grootste afname in de periode 1980-2002.

Lees meer

Incidentie en sterfte relatief laag in Nederland

De incidentie van en sterfte aan baarmoederhalskanker zijn in Nederland laag vergeleken met andere landen van de Europese unie. Ook de overleving van baarmoederhalskanker is in Nederland relatief gunstig.

Lees meer

Kosten van zorg voor baarmoederhalskanker 96 miljoen euro in 2011

In 2011 werden de totale zorgkosten voor baarmoederhalskanker geschat op 96 miljoen euro. De meeste kosten worden gemaakt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek.

Lees meer

HPV-vaccinatie en screening voorkomen baarmoederhalskanker en sterfte

HPV-vaccinatie beschermt tegen twee virusvarianten die 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken. Bevolkingsonderzoek voorkomt jaarlijks naar schatting 330 gevallen van baarmoederhalskanker en leidt tot een lagere sterfte door baarmoederhalskanker.

Lees meer