Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Arbeidsomstandigheden

Cijfers & Context

Meer vrouwen dan mannen ervaren hoge werkdruk

Regionaal & Internationaal

Blootstelling aan risico's laag in Nederland

Kosten

Werkgerelateerde zorgkosten 1,8 miljard euro

Preventie & Zorg

Preventieve maatregelen arbeidsrisico's

Uitgelicht

Array

Ongeveer een derde van de werknemers ervaart hoge werkdruk

In 2020 gaf ongeveer een derde van de Nederlandse werknemers aan vaak tot altijd onder een hoge werkdruk te werken. Hieronder wordt verstaan: snel moeten werken, erg veel werk moeten doen en extra hard moeten werken.

Lees meer
Array

Nederland laagste percentage blootstelling aan lawaai

Het percentage werknemers dat zegt minstens een kwart van de tijd te worden blootgesteld aan lawaai op het werk is in Nederland het laagste binnen de EU28.

Lees meer
Array

Werkgerelateerde zorgkosten geschat op 1,8 miljard euro

De zorgkosten door arbeid voor alle werkenden en gepensioneerden werden in 2018 geschat op 1,8 miljard euro. Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door ziekten die zijn ontstaan door werkgerelateerde blootstelling in de omgeving, zoals stoffen en lawaai (1 miljard euro).

Lees meer
Array

Persoonlijke beschermingsmiddelen meest ingezette nieuwe maatregel

Van de werkgevers gaf 65% in 2019 aan de afgelopen twee jaar één of meerdere nieuwe preventie maatregelen te hebben getroffen. Persoonlijke beschermingsmiddelen is met 24,6% de meest ingezette nieuwe maatregel.

Lees meer