Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Antimicrobiële resistentie (AMR)

Cijfers & Context

Antibioticaresistentie sinds 2016 stabiel

Regionaal & Internationaal

Relatief weinig resistentie in Nederland

Kosten

Jaarlijks 1,5 miljard vermijdbare zorgkosten in EU

Preventie & Zorg

Goede surveillance ondersteunt preventie

Uitgelicht

Array

Antibioticaresistentie sinds 2016 voor meeste middelen stabiel gebleven

Antibioticaresistentie is sinds 2016 voor de meeste middelen stabiel gebleven. Wel blijken steeds meer bacteriën die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, resistent te zijn tegen antibiotica die als laatste redmiddel gebruikt worden. Sinds 2007 is antibioticaverkoop in de veehouderij fors gedaald.

Lees meer
Array

In verleden antibioticagebruik in veehouderij in Nederland het hoogst

Resistentie tegen antibiotica komt in Nederland in vergelijking met andere Europese landen weinig voor. Wel was het antibioticagebruik in de veehouderij in het verleden het hoogst van Europa.

Lees meer
Array

In Europese Unie jaarlijks 1,5 miljard euro vermijdbare zorgkosten door resistentie

Het ECDC heeft geschat dat de antibioticaresistentieproblematiek als geheel in de EU leidt tot €1,5 miljard vermijdbare kosten per jaar.

Lees meer
Array

Preventie gericht op tegengaan ontstaan en verspreiding van resistentie

Preventie is gericht op zowel zorgvuldig antibioticagebruik om ontstaan van resistentie te voorkomen, als op het tegengaan van verspreiding van resistentie. Een goede surveillance ondersteunt hierbij. 

Lees meer