Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelselPreventie & ZorgPreventie

Cijfers & Context

Jaarlijks 1030 nieuwe gevallen

Regionaal & Internationaal

Kosten

Zorguitgaven ruim 136 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Foliumzuur voorkomt ook aangeboren hartafwijkingen

Preventie aangeboren hartafwijkingen

Foliumzuur voorkomt ook aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel

Sinds men begonnen is met het adviseren van foliumzuurgebruik rond de conceptie in verband met neuraalbuisdefecten, verschenen buitenlandse studies die ook een beschermend effect op aangeboren hart- en vaataandoeningen lieten zien (Shaw et al., 1995; Czeizel, 1996; Botto et al., 2000). Eén studie liet geen effect zien (Werler et al., 1999). In Noord-Nederland werd een significant beschermend effect van 48% van foliumzuur op aangeboren hartafwijkingen aangetoond (Walle, 2001).

Determinanten aangrijpingspunt voor preventie

De belangrijkste determinanten die voor primaire preventie in aanmerking komen zijn:

 • diabetes mellitus type II van de moeder (6-9% kans op aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel);
 • onbehandelde fenylketonurie van de moeder (25% kans op aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel);
 • gebruik van alcohol, lithium (bijvoorbeeld bij manische depressie) en derivaten van vitamine A (7% kans op afwijkingen van het hartvaatstelsel)
 • rode hond-infectie en mogelijk ook de bof en infecties met Coxsackie-virussen.

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Shaw GM, O'Malley CD, Wasserman CR, Tolarova MM, Lammer EJ. Maternal periconceptional use of multivitamins and reduced risk for conotruncal heart defects and limb deficiencies among offspring. Am J Med Genet. 1995;59(4):536-45. Pubmed | DOI
 2. Czeizel AE. Reduction of urinary tract and cardiovascular defects by periconceptional multivitamin supplementation. Am J Med Genet. 1996;62(2):179-83. Bron | Pubmed | DOI
 3. Botto LD, Mulinare J, Erickson JD. Occurrence of congenital heart defects in relation to maternal mulitivitamin use. Am J Epidemiol. 2000;151(9):878-84. Pubmed
 4. Walle HEKD. Awareness and use of folic acid in the Netherlands: from science to practice. Groningen: Groningen; 2001. Bron

Primaire preventie aangeboren afwijkingen

Preventieve maatregelen vaak gericht op meerdere type aangeboren afwijkingen

Met preventieve maatregelen kunnen sommige aangeboren afwijkingen worden voorkómen of de kans erop worden verkleind. Deze preventieve maatregelen zijn vaak niet alleen gericht op het voorkomen van aangeboren hartafwijkingen, maar veelal ter voorkoming van een of meerder aangeboren afwijkingen:

 1. Door meisjes al op heel jonge leeftijd tegen rodehond te vaccineren, lopen ze later bij een eventuele zwangerschap niet de kans rodehond op te lopen en hun ongeboren kind te besmetten. De vaccinatie voorkomt daarmee ernstige afwijkingen bij het ongeboren kindje zoals: hartafwijkingen, oogafwijkingen, slechthorendheid en doofheid, groeiachterstand, tekort aan bloedplaatjes, lever- of miltvergroting, aandoeningen van het zenuwstelsel, botafwijkingen, afwijkingen aan de urinewegen, ontwikkelingsachterstand of afwijkingen in het afweersysteem. Ook kan de zwangerschap eindigen in een miskraam.
 2. Verrijking van voedingsmiddelen kan bijdragen aan de preventie van aangeboren afwijkingen. In Nederland wordt aan broodzout jodium toegevoegd, onder meer ter preventie van de aangeboren van hypothyreoïdie door jodiumgebrek. Verrijking van voedingsmiddelen met foliumzuur, dat bij periconceptioneel gebruik de kans op neuraalbuisdefecten verkleint, is in Nederland niet toegestaan. Producenten kunnen wel een ontheffing van dit Warenwetverbod aanvragen, waardoor er met foliumzuur verrijkte ontbijtgranen en mueslirepen op de markt zijn.

Experts en redactie

Verantwoording

Definities
 • Aangeboren afwijkingen

  Aangeboren afwijkingen zijn structurele aanlegstoornissen, bijvoorbeeld in de structuur van het hart, of onomkeerbare functionele afwijkingen van de normale ontwikkeling. Ze ontstaan vóór de geboorte. Een aangeboren afwijking is echter niet altijd direct zichtbaar bij de geboorte. Bij het ontstaan van aangeboren afwijkingen spelen omgevingsfactoren en/of erfelijkheid een rol. Zie voor meer informatie over (erfelijke) aangeboren afwijkingen: Erfelijkheid.nl

 • Aangeboren afwijkingen aan het hartvaatstelsel

  Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel (oftewel aangebore hartafwijkingen) zijn stoornissen in de normale ontwikkeling van het hart of de bloedvaten, die leiden tot afwijkingen van de structuur. Dat kunnen de volgende afwijkingen zijn:

  • gaten in de wand tussen de linker- en rechterhartkamer (ventrikelseptumdefect, VSD);
  • gaten in de wand tussen de linker en rechter hartboezem (atriumseptumdefect, ASD);
  • verkeerde aansluiting van de grote vaten (transpositie van de grote vaten en tetralogie van Fallot);
  • hartklepafwijkingen: pulmonaalklepstenose/atresie en tricuspidaalklepstenose/atresie;
  • te klein aangelegde harthelft (hypoplastisch linker hart);
  • het ontbreken van het tussenschot tussen aorta en arteria pulmonalis (persisterende truncus arteriosus);
  • een vernauwing in het begin van de aorta (coarctatie van de aorta).

  De afwijkingen gaan gepaard met stoornissen in de grote bloedsomloop die op hun beurt weer gevolgen hebben voor de zuurstof- en energievoorziening van weefsels. 

  Vaak ook andere structurele afwijkingen van het lichaam

  Een aangeboren hartafwijking gaat vaak gepaard met structurele afwijkingen van het lichaam. Voorbeelden daarvan zijn lange dunne vingers, het ontbreken van de duim en vormafwijkingen van de borstkas. Ongeveer 27% van de kinderen met een afwijking van het hartvaatstelsel heeft ook minstens één andere ernstige aangeboren afwijking (Cornel, 1993). De meeste patiënten die een aangeboren aandoening van het hartvaatstelsel hebben die met een chromosomale afwijking is geassocieerd, hebben ook andere structurele aangeboren afwijkingen. Zo heeft 40% van de patiënten met het downsyndroom ook een afwijking van het hartvaatstelsel (Burn, 1987).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Cornel MC. Resgistration and prevention of congenital anomalies. Groningen: Universiteit van Groningen; 1993. Bron
  2. Burn J. The aetiology of congenital heart disease. Londen: Churchill Livingstone; 1987. GoogleScholar
 • Geboorteprevalentie

  Er wordt onderscheid gemaakt in de ‘totale geboorteprevalentie’, uitgedrukt per 10.000 levend- plus doodgeborenen en de ‘geboorteprevalentie onder levendgeborenen’, uitgedrukt per 10.000 levendgeborenen. In de eerste maat zijn ook aangeboren afwijkingen bij doodgeborenen (vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken) en geïnduceerde abortussen inbegrepen, in de tweede maat niet. De eerste maat is vooral van belang in verband met het traceren van oorzakelijke factoren, de tweede zegt meer iets over de instroom in de bevolking van personen met een aangeboren afwijking. 

Bronverantwoording
 • EUROCAT

  De gegevens over de geboorteprevalentie en de trends daarin zijn afkomstig van EUROCAT (EUropean Registration Of Congenital Anomalies and Twins; tweelingen worden sinds 1989 niet meer geregistreerd) (Walle, 1996; Reefhuis, 2000). De beschreven cijfers beperken zich tot gegevens uit het noorden van Nederland (Groningen, Drenthe, Friesland) tussen 1981 en 1999 (voor een deel van Drenthe vanaf 1986 en voor Friesland vanaf 1989). Omdat de gegevens verzameld worden met ‘informed consent’ van de ouders en met vrijwillige medewerking van artsen en verloskundigen is enige onvolledigheid niet uitgesloten. Over recente geboortejaren is de onvolledigheid relatief groot omdat aangeboren afwijkingen soms jaren na de geboorte pas gediagnosticeerd en gemeld worden.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. EUROCAT, European Registration Of Congenital Anomalies and Twins. zorggegevens.nl

  Literatuur

  1. Walle HEKD. Tables 1981-1994; EUROCAT. Registration of congenital anomalies. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 1996. GoogleScholar
  2. Reefhuis J. Tables 1981-1998. EUROCAT registration of congenital anomalies Northern Netherlands and Southwestern Netherlands. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2000. GoogleScholar
 • Huisartsenregistratie van aangeboren afwijkingen van hartvaatstelsel

  Voor bepaling van de zorgprevalentie van aangeboren hartafwijkingen (huidige situatie) zijn gegevens gebruikt van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. De gebruikte ICPC-code is K73.

  De huisarts heeft maar zicht op een beperkt deel van de patiënten met aangeboren afwijkingen, namelijk op die patiënten die redelijk zelfstandig kunnen functioneren maar bij wie de afwijking nog wel de aandacht van de huisarts (of andere hulpverlener) vraagt. Patienten met een ernstige aandoening hebben meestal specialistische behandeling nodig. De patiënt kan dan bijvoorbeeld worden opgenomen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

 • Kosten van Ziektenstudie

  De Nederlandse Kosten van Ziektenstudie van het RIVM is een studie waarin de totale kosten van de gezondheidszorg met behulp van gebruikersdata uit zorgregistraties worden verdeeld over dimensies. Voorbeelden van dimensies zijn leeftijd, geslacht, diagnose en sector.

 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron