Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen 2016

Download CSV file

Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen 2016
Chonische ziektenPercentage
GGD Amsterdam
Personen met één of meer chronische ziekten31,2
GGD Brabant-Zuidoost
Personen met één of meer chronische ziekten31,4
GGD Drenthe
Personen met één of meer chronische ziekten34,2
GGD Flevoland
Personen met één of meer chronische ziekten34,3
GGD Fryslân
Personen met één of meer chronische ziekten33,4
GGD Gelderland-Zuid
Personen met één of meer chronische ziekten32,9
GGD Gooi en Vechtstreek
Personen met één of meer chronische ziekten32,4
GGD Groningen
Personen met één of meer chronische ziekten36,3
GGD Haaglanden
Personen met één of meer chronische ziekten36,7
GGD Hart voor Brabant
Personen met één of meer chronische ziekten32,0
GGD Hollands Midden
Personen met één of meer chronische ziekten35,0
GGD Hollands Noorden
Personen met één of meer chronische ziekten33,4
GGD IJsselland
Personen met één of meer chronische ziekten34,9
GGD Kennemerland
Personen met één of meer chronische ziekten31,9
GGD Limburg-Noord
Personen met één of meer chronische ziekten34,3
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Personen met één of meer chronische ziekten35,6
GGD regio Utrecht
Personen met één of meer chronische ziekten31,4
GGD Rotterdam-Rijnmond
Personen met één of meer chronische ziekten36,0
GGD Twente
Personen met één of meer chronische ziekten33,9
GGD West-Brabant
Personen met één of meer chronische ziekten31,0
GGD Zaanstreek-Waterland
Personen met één of meer chronische ziekten35,0
GGD Zeeland
Personen met één of meer chronische ziekten32,8
GGD Zuid-Holland Zuid
Personen met één of meer chronische ziekten31,9
GGD Zuid-Limburg
Personen met één of meer chronische ziekten38,7
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Personen met één of meer chronische ziekten35,4