Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Totale sterfte 2013-2016

Download CSV file

Totale sterfte 2013-2016
DoodsoorzaakCMFAfwijking tov NL
GGD Amsterdam
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken105boven, 99% zeker
GGD Brabant-Zuidoost
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken98onder, 99% zeker
GGD Drenthe
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken100geen
GGD Flevoland
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken98geen
GGD Fryslân
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken101geen
GGD Gelderland-Midden
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken100geen
GGD Gelderland-Zuid
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken102boven, 99% zeker
GGD Gooi en Vechtstreek
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken100geen
GGD Groningen
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken108boven, 99% zeker
GGD Haaglanden
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken99geen
GGD Hart voor Brabant
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken100geen
GGD Hollands Midden
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken95onder, 99% zeker
GGD Hollands Noorden
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken97onder, 99% zeker
GGD IJsselland
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken97onder, 99% zeker
GGD Kennemerland
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken100geen
GGD Limburg-Noord
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken98onder, 95% zeker
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken98onder, 99% zeker
GGD regio Utrecht
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken97onder, 99% zeker
GGD Rotterdam-Rijnmond
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken103boven, 99% zeker
GGD Twente
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken105boven, 99% zeker
GGD West-Brabant
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken103boven, 99% zeker
GGD Zaanstreek-Waterland
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken98onder, 95% zeker
GGD Zeeland
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken94onder, 99% zeker
GGD Zuid-Holland Zuid
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken97onder, 99% zeker
GGD Zuid-Limburg
Totaal
Sterfte alle doodsoorzaken106boven, 99% zeker