Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Goed ervaren gezondheid 2016

Download CSV file

Goed ervaren gezondheid 2016
Ervaren gezondheidPercentage
GGD Amsterdam
Ervaart gezondheid als (zeer) goed76,4
GGD Brabant-Zuidoost
Ervaart gezondheid als (zeer) goed74,0
GGD Drenthe
Ervaart gezondheid als (zeer) goed77,0
GGD Flevoland
Ervaart gezondheid als (zeer) goed74,3
GGD Fryslân
Ervaart gezondheid als (zeer) goed78,9
GGD Gelderland-Zuid
Ervaart gezondheid als (zeer) goed77,0
GGD Gooi en Vechtstreek
Ervaart gezondheid als (zeer) goed77,2
GGD Groningen
Ervaart gezondheid als (zeer) goed75,9
GGD Haaglanden
Ervaart gezondheid als (zeer) goed73,0
GGD Hart voor Brabant
Ervaart gezondheid als (zeer) goed75,0
GGD Hollands Midden
Ervaart gezondheid als (zeer) goed78,5
GGD Hollands Noorden
Ervaart gezondheid als (zeer) goed76,2
GGD IJsselland
Ervaart gezondheid als (zeer) goed78,5
GGD Kennemerland
Ervaart gezondheid als (zeer) goed78,1
GGD Limburg-Noord
Ervaart gezondheid als (zeer) goed74,2
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Ervaart gezondheid als (zeer) goed77,6
GGD regio Utrecht
Ervaart gezondheid als (zeer) goed77,6
GGD Rotterdam-Rijnmond
Ervaart gezondheid als (zeer) goed71,6
GGD Twente
Ervaart gezondheid als (zeer) goed77,0
GGD West-Brabant
Ervaart gezondheid als (zeer) goed73,4
GGD Zaanstreek-Waterland
Ervaart gezondheid als (zeer) goed75,6
GGD Zeeland
Ervaart gezondheid als (zeer) goed73,2
GGD Zuid-Holland Zuid
Ervaart gezondheid als (zeer) goed77,0
GGD Zuid-Limburg
Ervaart gezondheid als (zeer) goed69,5
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Ervaart gezondheid als (zeer) goed77,6