Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Voldoende regie eigen leven 2016

Download CSV file

Voldoende regie eigen leven 2016
Eigen regiePercentage
GGD Amsterdam
Matig of veel regie eigen leven90,3
GGD Brabant-Zuidoost
Matig of veel regie eigen leven89,4
GGD Drenthe
Matig of veel regie eigen leven90,8
GGD Flevoland
Matig of veel regie eigen leven90,3
GGD Fryslân
Matig of veel regie eigen leven91,0
GGD Gelderland-Zuid
Matig of veel regie eigen leven90,9
GGD Gooi en Vechtstreek
Matig of veel regie eigen leven91,5
GGD Groningen
Matig of veel regie eigen leven91,1
GGD Haaglanden
Matig of veel regie eigen leven88,2
GGD Hart voor Brabant
Matig of veel regie eigen leven90,3
GGD Hollands Midden
Matig of veel regie eigen leven89,8
GGD Hollands Noorden
Matig of veel regie eigen leven91,1
GGD IJsselland
Matig of veel regie eigen leven91,3
GGD Kennemerland
Matig of veel regie eigen leven91,3
GGD Limburg-Noord
Matig of veel regie eigen leven90,0
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Matig of veel regie eigen leven90,7
GGD regio Utrecht
Matig of veel regie eigen leven91,2
GGD Rotterdam-Rijnmond
Matig of veel regie eigen leven88,2
GGD Twente
Matig of veel regie eigen leven90,7
GGD West-Brabant
Matig of veel regie eigen leven89,6
GGD Zaanstreek-Waterland
Matig of veel regie eigen leven89,8
GGD Zeeland
Matig of veel regie eigen leven89,4
GGD Zuid-Holland Zuid
Matig of veel regie eigen leven89,3
GGD Zuid-Limburg
Matig of veel regie eigen leven87,5
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Matig of veel regie eigen leven90,8