Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gezichtsbeperkingen 2016

Download CSV file

Gezichtsbeperkingen 2016
GehoorstoornissenPercentage
GGD Amsterdam
Personen met een gezichtsbeperking6,0
GGD Brabant-Zuidoost
Personen met een gezichtsbeperking6,1
GGD Drenthe
Personen met een gezichtsbeperking5,0
GGD Flevoland
Personen met een gezichtsbeperking4,5
GGD Fryslân
Personen met een gezichtsbeperking3,8
GGD Gelderland-Zuid
Personen met een gezichtsbeperking5,4
GGD Gooi en Vechtstreek
Personen met een gezichtsbeperking5,1
GGD Groningen
Personen met een gezichtsbeperking5,2
GGD Haaglanden
Personen met een gezichtsbeperking6,6
GGD Hart voor Brabant
Personen met een gezichtsbeperking5,8
GGD Hollands Midden
Personen met een gezichtsbeperking5,1
GGD Hollands Noorden
Personen met een gezichtsbeperking5,0
GGD IJsselland
Personen met een gezichtsbeperking4,7
GGD Kennemerland
Personen met een gezichtsbeperking4,7
GGD Limburg-Noord
Personen met een gezichtsbeperking5,4
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Personen met een gezichtsbeperking4,7
GGD regio Utrecht
Personen met een gezichtsbeperking4,4
GGD Rotterdam-Rijnmond
Personen met een gezichtsbeperking7,1
GGD Twente
Personen met een gezichtsbeperking6,1
GGD West-Brabant
Personen met een gezichtsbeperking6,2
GGD Zaanstreek-Waterland
Personen met een gezichtsbeperking6,2
GGD Zeeland
Personen met een gezichtsbeperking5,7
GGD Zuid-Holland Zuid
Personen met een gezichtsbeperking4,9
GGD Zuid-Limburg
Personen met een gezichtsbeperking6,7
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Personen met een gezichtsbeperking5,7