Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Recent geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen

Deze maand geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens. Voor eerdere versies zie de pagina 'Nieuw en geactualiseerd'.

Nieuw of recent geactualiseerde gegevensbronnen

Metadatabase Zorggegevens

Organisatie

Beschikbaar sinds maand

Gegevensbron

Bijwerkingencentrum Lareb 08/2017 Nationaal zwangerschapsregister pREGnant
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) & RIVM 07/2017 Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM
CIBG 07/2017 Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
CIBG 08/2017 Unieke Zorgverlener Identificatie Register
CIBG 08/2017 Verwijsindex risicojongeren
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 07/2017 Nederlandse Kankerregistratie
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 07/2017 Woononderzoek Nederland
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU 07/2017 Het Parelsnoer Instituut
Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) 08/2017 DBC Informatie Systeem
Perined 07/2017 Perinatale Registratie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 07/2017 Leefstijlmonitor
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 07/2017 Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort
TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek  07/2017 Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands
Vereniging PRISMA-RT 07/2017 PRISMA-RT (benchmark)database
Zorginstituut Nederland 07/2017 Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen)
Zorginstituut Nederland 07/2017 Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen)
Zorginstituut Nederland 07/2017 Informatiestandaard Wet langdurige zorg

Experts en redactie