Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Recent geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen

Deze maand geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens. Voor eerdere versies zie de pagina 'Nieuw en geactualiseerd'.

Nieuw of recent geactualiseerde gegevensbronnen

Metadatabase Zorggegevens

Organisatie

Actualisatie in maand

Gegevensbron

Bijwerkingencentrum Lareb 07/2018 Nationaal zwangerschapsregister pREGnant
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Arbo begeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Doodsoorzakenstatistiek (DOS) 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Enquête Sociale Samenhang en Welzijn (S&W) 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Gezondheidsenquête 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Kwartaalenquête ziekteverzuim (KZV) 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Monitor Langdurige Zorg (MLZ) 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Niet-natuurlijke dood statistiek (NND) 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Permanent Onderzoek Leefsituatie; module Gezondheid en Welzijn (POLS-Gezondheid)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Praktijken van zorgverleners, financiën
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Zorginstellingen; financiën en personeel
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 07/2018 Zorgrekeningen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties (BZK) 07/2018 Woononderzoek Nederland
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) 08/2018 Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis (DQRA)
Parelsnoer Instituut 08/2018 Parelsnoer Instituut
Perinalale Registratie 08/2018 Perinalale Registratie
PRISMA-RT vereniging 07/2018 PRISMA-RT (benchmark)database
Radboudumc 08/2018 The Older Persons and Informal Caregivers Survey – Minimum DataSet (TOPICS-MDS)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, EPI) 07/2018 Nederlands Tuberculose Register
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, IDS) 07/2018 Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, VPZ) 07/2018 Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort (PIAMA)
Zorginstituut Nederland 07/2018 Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen)
Zorginstituut Nederland 07/2018 Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen)
Zorginstituut Nederland 07/2018 Informatiestandaard Wet langdurige zorg

Experts en redactie