Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Recent geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen

Deze maand geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens. Voor eerdere versies zie de pagina 'Nieuw en geactualiseerd'.

Nieuwe of recent geactualiseerde gegevensbronnen

Metadatabase Zorggegevens
Organisatie Actualisatie in maand Naam gegevensbron
BBMRI-NL 04/2019 BBMRI-NL Biobank Catalogue
Maastricht University, vakgroep Epidemiologie 04/2019 KOALA Birth Cohort Study
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 04/2019 Nederlands Autisme Register (NAR)
Prismant 04/2019 Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 04/2019 Informatiesysteem medische stralingstoepassingen (IMS)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 04/2019 Voedselconsumptiepeiling (VCP)
Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ) 04/2019 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)
WHO Regional Office for Europe 04/2019 WHO European Health for All Database (HFA-DB)

Experts en redactie