Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Recent geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen

Deze maand geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens. Voor eerdere versies zie de pagina 'Nieuw en geactualiseerd'.

Nieuw of recent geactualiseerde gegevensbronnen

Metadatabase Zorggegevens

Organisatie

Actualisatie in maand

Gegevensbron

CIBG 04/2018 Farmatec
CIBG 04/2018 Geneesmiddelenprijzen
Nederlandse Hart Registratie (NHR) 04/2018 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) 04/2018 Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie
PHARMO-Institute 04/2018 Pharmo Datanetwerk – Huisartsen Databank
PHARMO-Institute 04/2018 Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank
Trimbos-instituut 04/2018 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2)
World Health Organization (WHO) 04/2018 Health for All Database (WHO-HFA)

Experts en redactie