Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Recent geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen

Deze maand geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens. Voor eerdere versies zie de pagina 'Nieuw en geactualiseerd'.

Nieuw of recent geactualiseerde gegevensbronnen

Metadatabase Zorggegevens

Organisatie

Beschikbaar sinds maand

Gegevensbron

GGD'en en RIVM  06/2017 Gezondheidsmonitor Jeugd GGD'en en RIVM
Kwaliteitsregister Paramedici 06/2017 Kwaliteitsregister Paramedici
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) 06/2017 Landelijke Traumaregistratie
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 06/2017 Registratie Netwerk Universitaire Huisartsenpraktijken Leiden en Omstreken
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)  06/2017 Complicatieregistratie neurolyse / neuromusculaire blokkade
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/EPI) 06/2017 Nederlands Tuberculose Register
Stichting Nefrovisie 06/2017 Registratie Nierfunctievervanging Nederland

Experts en redactie