Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Recent geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen

Deze maand geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens. Voor eerdere versies zie de pagina 'Nieuw en geactualiseerd'.

Nieuw of recent geactualiseerde gegevensbronnen

Metadatabase Zorggegevens

Organisatie

Actualisatie in maand

Gegevensbron

Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)

10/2017 Dutch Head & Neck Audit
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 10/2017 Dutch Dystrophinopathy Database
Ministerie van VWS 10/2017 Landelijk implantatenregister
Nederlandse Hart Registratie (NHR) en de NVT 10/2017 Cardiochirurgische interventieregistratie met daarbij de risicogewogen mortaliteitsregistratie en de complicatieregistratie
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)  10/2017 Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de NVT
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 10/2017 Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren
Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) 10/2017 Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
TRIP Hemo- en biovigilantie 10/2017 TRIP Monitor Biovigilantie
TRIP Hemo- en biovigilantie 10/2017 Transfusie en transplantatie reacties in patiënten

Experts en redactie