Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Recent geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen

Deze maand geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens. Voor eerdere versies zie de pagina 'Nieuw en geactualiseerd'.

Nieuwe of recent geactualiseerde gegevensbronnen

Metadatabase Zorggegevens
Organisatie Actualisatie in maand Naam gegevensbron
Academisch Medisch Centrum - UVA 12/2018 Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (NRBM)
Dutch Hospital Data 12/2018 Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
Trimbos-instituut 12/2018 Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 12/2018 Dutch Brain Tumour Registry (DBTR)
UMCU 12/2018 Pharmachild-NL
Vektis 12/2018 Farmacie Informatiesysteem (FIS)
Zorgbelang Nederland 12/2018 Contactgegevens Zorgbelangorganisaties

 

Experts en redactie