Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Wekelijkse sporters 2012

per GGD-regio, volwassenen van 55 jaar en ouder met een chronische aandoening
Wekelijkse sporters chronische aandoening 55 jaar en ouder 2012, per GGD-regio
Wekelijkse sporters 2012
GGD-regioChronische aandoening
GGD Drenthe35,9
GGD IJsselland38,1
GGD Twente39,0
Hulpverlening Gelderland Midden41,9
GGD Rivierenland35,3
GGD Nijmegen43,3
GGD Flevoland35,2
GG en GD Utrecht30,9
GGD Kennemerland45,2
GGD Amsterdam40,3
GGD Gooi en Vechtstreek41,6
GGD Rotterdam-Rijnmond34,7
GGD Zuid-Holland Zuid33,5
GGD Zeeland34,9
GGD Limburg-Noord39,8
Haaglanden40,5
GGD Groningen39,1
GGD Fryslân36,1
GGD Midden-Nederland42,4
GGD Zaanstreek-Waterland40,3
GGD West-Brabant37,1
GGD Hart voor Brabant41,2
GGD Hollands Midden40,7
GGD Zuid-Limburg35,1
GGD Hollands Noorden40,8
GGD Brabant-Zuidoost41,5
GGD Noord- en Oost-Gelderland40,4