Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Wekelijkse sporters 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 t/m 54 jaar met een chronische aandoening
Wekelijkse sporters chronische aandoening 19-54 jarigen 2012, per GGD-regio
Wekelijkse sporters 2012
GGD-regioChronische aandoening
GGD Drenthe49,1
GGD IJsselland56,9
GGD Twente54,0
Hulpverlening Gelderland Midden57,2
GGD Rivierenland50,7
GGD Nijmegen61,5
GGD Flevoland49,7
GG en GD Utrecht62,7
GGD Kennemerland64,1
GGD Amsterdam58,3
GGD Gooi en Vechtstreek56,4
GGD Rotterdam-Rijnmond53,4
GGD Zuid-Holland Zuid52,2
GGD Zeeland49,8
GGD Limburg-Noord54,6
Haaglanden57,1
GGD Groningen55,7
GGD Fryslân53,6
GGD Midden-Nederland58,9
GGD Zaanstreek-Waterland56,0
GGD West-Brabant57,8
GGD Hart voor Brabant58,6
GGD Hollands Midden57,9
GGD Zuid-Limburg49,9
GGD Hollands Noorden58,0
GGD Brabant-Zuidoost57,3
GGD Noord- en Oost-Gelderland55,8