Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Wekelijkse sporters 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 t/m 54 jaar met een motorische beperking
Wekelijkse sporters motorische beperking 19-54 jarigen en ouder 2012, per GGD-regio
Wekelijkse sporters 2012
GGD-regioMotorische beperking
GGD Drenthe 
GGD IJsselland 
GGD Twente 
Hulpverlening Gelderland Midden43,6
GGD Rivierenland 
GGD Nijmegen27,8
GGD Flevoland 
GG en GD Utrecht 
GGD Kennemerland42,3
GGD Amsterdam28,0
GGD Gooi en Vechtstreek 
GGD Rotterdam-Rijnmond28,3
GGD Zuid-Holland Zuid29,8
GGD Zeeland 
GGD Limburg-Noord 
Haaglanden36,4
GGD Groningen 
GGD Fryslân 
GGD Midden-Nederland38,8
GGD Zaanstreek-Waterland34,2
GGD West-Brabant37,5
GGD Hart voor Brabant32,9
GGD Hollands Midden33,4
GGD Zuid-Limburg29,4
GGD Hollands Noorden32,6
GGD Brabant-Zuidoost33,2
GGD Noord- en Oost-Gelderland29,3