Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Wekelijkse sporters 2012

per GGD-regio, volwassenen van 55 jaar en ouder met een motorische beperking
Wekelijkse sporters motorische beperking 55 jaar en ouder 2012, per GGD-regio
Wekelijkse sporters 2012
GGD-regioMotorische beperking
GGD Drenthe 
GGD IJsselland 
GGD Twente21,5
Hulpverlening Gelderland Midden23,2
GGD Rivierenland19,1
GGD Nijmegen27,0
GGD Flevoland19,5
GG en GD Utrecht 
GGD Kennemerland26,1
GGD Amsterdam22,4
GGD Gooi en Vechtstreek21,6
GGD Rotterdam-Rijnmond18,7
GGD Zuid-Holland Zuid20,8
GGD Zeeland18,3
GGD Limburg-Noord25,6
Haaglanden20,5
GGD Groningen28,5
GGD Fryslân16,4
GGD Midden-Nederland23,7
GGD Zaanstreek-Waterland20,2
GGD West-Brabant20,4
GGD Hart voor Brabant23,0
GGD Hollands Midden17,8
GGD Zuid-Limburg22,7
GGD Hollands Noorden24,7
GGD Brabant-Zuidoost21,9
GGD Noord- en Oost-Gelderland21,7